Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Zatvorena sjednica

Vlada razriješila Mostove ministre s funkcija

Ante Šprlje, Vlaho Orepić i Slaven Dobrović
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
25.05.2017.
u 19:42

Razriješen je dosadašnji član Glavne skupštine Jadranskog naftovoda Slaven Dobrović,  te je novim članom Glavne skupštine, koji predstavlja Vladu RH, imenovan Goran Marić

Hrvatska Vlada je na zatvorenome dijelu današnje sjednice utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za konkurentnost - unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir (COMPET) koji će se održati 29. i 30. svibnja 2017. godine.

S obzirom na to da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama, one se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama prethodno ne objavljuju, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću. 

Dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti tek se usuglašavaju u odgovarajućim procedurama prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada RH će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade RH u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor, dodaje se u priopćenju.  

Vlada je donijela Godišnji program strateških robnih zaliha za 2017. godinu. Ova točka klasificirana je stupnjem tajnosti „vrlo tajno“, pa se stoga ne može objaviti u cijelosti.

Ustavnome sudu Vlada se očitovala o prijedlozima za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH članka 2. stavka 5. i članka 46. stavaka 5. i 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14), i prijedlogu za privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji nadležnih tijela koje se poduzimaju na osnovi članka 46. stavaka 5. i 6. navedenoga Zakona. Vlada predlaže Ustavnome sudu da u cijelosti odbaci navedene prijedloge. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, Vlada je dala ovlaštenje za zastupanje u upravnome sporu.

Vlada je usvojila usmeno izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.

Također, usvojeno je usmeno izvješće o pregledu zakonskih prijedloga iz Godišnjega plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.

Razrješenja i imenovanja

Za predsjednicu Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom, koja je po položaju državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vlada je imenovala Mariju Pletikosu. Zamjenikom predsjednice Povjerenstva, imenovan je Zorislav Bobuš, dr. med., a članicama i članovima Vlada je imenovala:  Zvjezdanu Janičar, Dunju Skoko-Poljak, dr. med., mr. sc. Marijanu Gojčeta, Dražena Opalića, Snježanu Josipović, Križana Boticu, Anu Frangeš, Kristinu Ratković, Tijanu Novaković, Danijelu Majko, Romanu Kuzmanić Oluić, Zrinku Špoljarić, Melitu Holetić, Jozefinu Miškulin Ivas, Tatjanu Popović, Sinišu Jurišića, Sanju Bareza, Ivana Baričevića, Ines Loknar-Mijatović, prof. dr. sc. Leliju Kiš-Glavaš, prof. dr. sc. Zdravku Leutar, Vojina Perića, Andriju Haleca, Jozefinu Kranjčec, Rafaela Pejčinovića, Maricu Mirić, mr. sc. Mirjanu Jakovčev, Leku Sokolaja,  dr. sc. Sanju Tarczay, Branku Lukić, Mandu Knežević, Antu Kalinu, Danijelu Perić, Julijanu Rosandić, Lidiju Penko, Andreju Veljača i Svjetlanu Marijon. Tajnicom Povjerenstva imenovana je Zvjezdana Bogdanović, a pomoćnicom tajnice Iva Munzar.

Na osobni zahtjev razriješena je članica Odbora za državnu službu, s danom 30. svibnja 2017. godine Sanja Pintar Gotal.
Vlada je dala ponovno ovlaštenje državnom službeniku Danijelu Škugoru za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva državne imovine, s danom 24. svibnja 2017. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva državne imovine temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, jer mu istječe rok od šest mjeseci.

Državnom službeniku Stjepanu Huzjaku, Vlada je dala ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, do imenovanja zamjenika ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju.

Vlada je Đurđicu Blažinkov-Živković, dr. med., imenovala pomoćnicom ravnateljice za vještačenje u  Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Jasenku Sučec imenovala je pomoćnicom ravnateljice za profesionalnu rehabilitaciju, a Alena Kolara pomoćnikom ravnateljice za sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Donesen je zaključak kojim je Vlada za kandidatkinju Republike Hrvatske za suca Međunarodnog kaznenog suda, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, izabrala prof. dr. sc. Zlatu Đurđević.

Za člana Savjeta za nacionalne manjine iz reda bošnjačke nacionalne manjine, temeljem provedenog postupka po pozivu, Vlada je imenovala Bermina Meškića.

Utvrđena je odluka o razrješenju predsjednice i dijela članova Nacionalnoga vijeća za odgoj i obrazovanje, radi isteka mandata, kao i  odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, temeljem provedenog postupka po javnom pozivu, te su upućene u Hrvatski sabor na donošenje. Za razrješenje se predlaže predsjednica vijeća, prof. dr. sc. Jasna Krstović,  te članovi prof. dr. sc. Vlatko Previšić, doc. dr. sc. Marko Alerić, dr. sc. Petar Bezinović, dr. sc. Boris Jukić, mr. sc. Mirela Lekić, Adrijana Višnjić Jevtić i Lidija Kralj. Za novog predsjednika Nacionalnoga vijeća predlaže se prof. dr. sc. Neven Hrvatić, a za nove članove prof. dr. sc. Đuro Blažeka, doc. dr. sc. Suzana Vuletić, dr. sc. Alexander Buczynski, Eva Kirchmayer Bilić,  Valentina Jerković, Ljiljana Klinger i Ivana Katavić.

Skupštini društva Brodarski institut d.o.o. predlaže se izbor Darka Blagovića za člana Nadzornog odbora društva Brodarski institut d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Glavnoj skupštini društva Hrvatska poštanska banka d.d. Vlada za izbor članova Nadzornog odbora društva predlaže dr. sc. Željka Lovrinčevića i dr. sc. Marijanu Vuraić-Kudeljan.

Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. Vlada je predložila Branimira Jerneića za člana Nadzornog odbora društva Hrvatske autoceste d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Nadzornom odboru društva Jadrolinija Vlada predlaže imenovanje dr. sc. Alana Klanca za predsjednika te dr. sc. Marka Čičin-Šaina i Miljenka Antića za članove Uprave, najviše na vrijeme od tri mjeseca, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Vlada je razmatrala i prijedloge za razrješenja i imenovanja temeljem razrješenja dosadašnjih članova Vlade Republike Hrvatske.
Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine imenovanih po položaju i to Ante Šprlje i dr. sc. Ivan Kovačić.

Ante Šprlje razriješen je dužnosti člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske imenovanog po položaju.

Izmijenjena je Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama kojom se razrješuje dosadašnji predsjednik Ante Šprlje te članovi dr. sc. Ivan Kovačić i, radi odlaska na novu dužnost, Davor Ivo Stier. Novim predsjednikom Komisije, imenuje se Davor Ivo Stier.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, imenovan po položaju,  i to Ante Šprlje i prof. dr. sc. Davor Romić. Novom članicom Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, kao ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovana je Gabrijela Žalac.

Razriješen je dosadašnji član Glavne skupštine Jadranskog naftovoda d.d. dr. sc. Slaven Dobrović,  te je novim članom Glavne skupštine, koji predstavlja Vladu RH, imenovan dr. sc. Goran Marić.

Vlada je izmijenila Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata kojom je razriješen dio stalnih članova spomenutog Povjerenstva  i to: Ante Šprlje i dr. sc. Slaven Dobrović.

Razriješen je dosadašnji član Glavne skupštine INA – Industrija nafte d.d. dr. sc. Slaven Dobrović. Za novog člana Glavne skupštine koji predstavlja Vladu RH, imenovan je dr. sc. Tomislav Ćorić.

Vlada je razriješila dr. sc. Slavena Dobrovića, dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te je novim članom, iz reda ministara, imenovala Lovru Kuščevića.

Razriješen je dosadašnji član Skupštine Agencije za komercijalnu djelatnost Vlaho Orepić. Novim je članom skupštine, koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, imenovan doc. dr. sc. Robert Kopal.

Vlada je izmijenila Odluku o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima na način da je razriješila dio članova spomenutog Savjeta i to Vlahu Orepića i Antu Šprlju.

Razriješen je dosadašnji predstavnik Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću dr. sc. Ivan Kovačić, te je novim predstavnikom Vlade imenovan Darko Nekić.

Vlada je razriješila i dosadašnjeg predsjednika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga koji je po položaju potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske,  dr. sc. Ivana Kovačića te je za novog predsjednika spomenutog Povjerenstva, kao potpredsjednika Vlade kojeg je odredila Vlada, imenovala Davora Ivu Stiera.

Razriješen je član Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru dr. sc. Ivan Kovačić.

Vlada je izmijenila odluku o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije, na način da je  razriješila dio članova Međuresorne radne skupine za Europski semestar dr. sc. Ivana Kovačića, Antu Šprlju i dr. sc. Slavena Dobrovića. Također je razriješila  koordinatore za Europski semestar, i to:  dr. sc. Mihovila Škaricu, Maju Grubišin i Antu Čikotića.
Na kraju, Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC: dr. sc. Slavena Dobrovića, Antu Šprlju i Antu Čikotića. Novim članovima Savjeta  Vlada je imenovala dr. sc. Kristiana Turkalja i dr. sc. Marija Šiljega, navodi se u priopćenju.

Komentara 2

Avatar niwrad
niwrad
20:02 25.05.2017.

Najdraže mi je što je ovaj bahati i napuhani petokolonaš Orepina dobio nogom u guzicu

SD
sdpesticid
20:31 25.05.2017.

sada će hdz napokon postaviti ministra mup-a koji će riješiti neriješenu zagonetku s poljuda, zar ne ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije