Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?

Politika privatnosti i Politika kolačića

Ova pravila su objavljena 28.1.2019.
Politika zaštite privatnosti je zadnji puta revidirana 28.05.2024.

Večernji list d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Večernji list d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade. U svakom pojedinom slučaju kada dodatno obrađujemo vaše osobne podatke dat ćemo vam obavijest kako o pravnoj osnovi na kojoj u tom slučaju obrađujemo iste tako i o vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade: Večernji list d.o.o., zop@vecernji.net
Službenik za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr

 

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju ili mogu identificirati (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Večernji list d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke u slučaju kada ste nam ih učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate, davanja privole), te kada je to nužno da bismo ispunili neku obvezu koja proizlazi iz važećih propisa ili ugovora ili na temelju legitimnog interesa. Večernji list d.o.o. kao medij, a sukladno propisima kojima se regulira rad medija, ima ovlaštenje i dužnost informirati javnost o svim događajima koji pobuđuju interes javnosti kao nositelj kritične mase u društvu. Stoga Večernji list može, u određenim slučajevima, obrađivati vaše osobne podatke i temeljem izvršavanja zadaće od javnog interesa. 

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Večernji list d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci, dostave općih i individualiziranih ponuda te za potrebe znanstvenog istraživanja i primjene novih tehnologija (poput strojnog učenja i umjetne inteligencije) u svrhu optimizacije korisničkog iskustva i personalizacije sadržaja te s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama i za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Styria Media Grupe i klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, Večernji list d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 • Izvršavanje zadaće u javnom interesu

Večernji list d.o.o. kao medij, sukladno propisima kojima se regulira rad medija, ima ovlaštenje i dužnost informirati javnost o svim događajima koji pobuđuju interes javnosti kao nositelj kritične mase u društvu te je u tom smislu u mogućnosti objavljivati i osobne podatke fizičkih osoba koji su subjekti medijskih članaka. S obzirom na navedeno Večernji list može, u određenim slučajevima, obrađivati Vaše osobne podatke temeljem izvršavanja zadaće od javnog interesa. Navedeni pravni osnov primjenjuje se primjerice kod objave osobnih podataka osuđenika za kaznena djela, objave osobnih podataka osumnjičenika, prilikom prenošenja javnih rasprava/ kaznenog postupka/ objave presuda i sl. Kao izvor podataka u zadnje navedenim slučajevima Večernji list može koristiti različite izvore podataka (moguće i javne izvore), te će Vas o istima obavijestiti sukladno članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka i prilikom same objave odnosno u samoj objavi na mjestu koje je najtransparentnije za pružanje informacija ispitanicima.

 • Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Večernji list d.o.o.
Više o kolačićima možete saznati u našoj Politici kolačića

 • Newsletter i pretplata

Večernji list d.o.o. može obrađivati i vaš osobni podatak kao što je e-mail adresa. Spomenuto samo ukoliko ste nam dali privolu za slanje newslettera. Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati. Moramo napomenuti kako spomenuti postupak neće utjecati na valjanost podataka koji su ranije prikupljeni na temelju dane privole.
Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali Vašu privolu za primanje Newslettera.
Večernji list d.o.o. u određenim situacijama sukladno važećim propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka, ali i propisa koji uređuju područje elektroničkih komunikacija, može obrađivati i vašu e mail adresu i na temelju legitimnog interesa. Navedeno samo u iznimnim slučajevima, primjerice ukoliko ste naš korisnik, ugovorili ste neku od naših usluga i sl. Svakako napominjemo kako u slučaju da se vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa možete u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi ili ostvariti neko od svojih prava. U svakoj situaciji u kojoj se vaši podaci obrađuju na ovaj način bit ćete adekvatno, dodatno obaviješteni o istome.
MailChimp  je naš partner u postupku slanja i primanja newslettera. Radi  funkcioniranja servisa i sprečavanja zloupotrebe prikupljaju se sljedeći podaci: IP adresa, država, grad, poštanski broj, geografska širina, geografska dužina, regija, datum i vrijeme prijave na newsletter. Prihvaćanjem primanja newslettera i Politike privatnosti i Politike kolačića suglasni ste s ustupanjem predmetnih podataka MailChimp i ti podaci se spremaju na rok od 3 godine.
U slučaju da Vam naš Newsletter bude dostavljen putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obavještavamo Vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im dali.
Usluge akvizicije, pretplate i pozivnog centra za potrebe pretplatničkog odnosa sa pretplatnicima na izdanja Večernji list d.o.o. u ime i za račun Večernji list d.o.o. vrši trgovačko društvo Styria medijski servisi d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 29005509482, koje je u tom slučaju izvršitelj obrade osobnih podataka.
U slučaju da Vam naši pretplatnički primjerci tiskovina budu dostavljeni putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obavještavamo Vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im dali.

 • Registracija na web portal

Za potrebe registracije korisnika na web portal Večernji list.hr prikupljaju se sljedeći osobni podaci: e-mail adresa, ime i prezime, korisničko ime, ime na zaslonu. Osim navedenih podataka, u sklopu korištenja funkcionalnosti komentiranja sadržaja članaka web portala Večernji list.hr od strane korisnika, prikupljaju se podaci o upisanim komentarima registriranih korisnika, označavanje komentara korisnika (tzv. „flagiranje“) i slično. Podaci se koriste isključivo u svrhu registracije korisnika na web portal Večernji list.hr i korištenja funkcionalnosti komentiranja članaka te se isti mogu promijeniti ili izbrisati na korisničkom profilu ili na zahtjev na e-mail adresu: info@vecernji.net. Svi podaci koje od vas tražimo nisu određeni kao obvezni. Prilikom registracije korisnik može u neobavezno polje popuniti podatak o spolu i/ili rođenja. U tom slučaju daje pristanak na korištenje navedenih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja.
U slučaju registracije korisnika putem društvenih mreža, za potrebe iste prikupljaju se podaci o: imenu, prezimenu, link na fotografiju s društvenih mreža, državu iz koje se korisnik registrira, vrijeme prijave i registracije, ID korisnika društvene mreže, te vremenska zona iz koje se vrši registracija. Navedene se informacije bilježe i prilikom svake registracije korisnika. Sve podatke koji su prilikom registracijskog postupka određeni kao obvezni prikupljamo kako bismo mogli ispuniti naše obveze koje smo se obvezali pružati u slučaju registracije na web portalu.

 • Akt o digitalnim uslugama (Digital Services Act) i obrada osobnih podataka

Večernji list d.o.o. kao voditelj obrade obrađuje podatke o imenu i e-mail adresi korisnika radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade koje proistječu iz Akta o digitalnim uslugama(Digital Services Act). U slučaju da korisnik dostavi i druge podatke napominjemo kako će i oni biti obrađeni.

Svi podaci se prikupljaju u skladu sa Aktom o digitalnim uslugama i to kao posljedica određenog postupanja odnosno omogućavanja korisnicima da mogu putem alata dostupnog na internet stranicama Večernjeg lista d.o.o. dostaviti obavijest o prisutnosti informacija na internet stranicama Večernjeg lista d.o.o. koje korisnik smatra nezakonitim sadržajem. Navedena obavijest treba sadržavati (sadrži): a) potkrijepljeno obrazloženje zašto korisnik navodi da su dotične informacije nezakonit sadržaj, b) naznaku točne elektroničke lokacije informacije (točan URL) te prema potrebi dodatne informacije koje omogućuju identifikaciju nezakonitog sadržaja, c) ime i e-mail adresu podnositelja obavijesti i d) izjavu kojom se potvrđuje da korisnik koji podnosi obavijest to čini u dobroj vjeri te da su informacije i navodi koje sadržava točni i potpuni.

Korisnik putem predviđenog alata nije obvezan navesti svoje ime i e-mail adresu, odnosno obavijest može biti i anonimna.

Na dostavljenu e-mail adresu voditelj obrade će poslati korisniku obavijest o svojoj odluci navodeći informacije o mogućnostima pravne zaštite u pogledu te odluke i činjenici da su za obradu i/ili donošenje odluke korištena automatska sredstva (ako su takva sredstva korištena). Također, ukoliko je Večernji list d.o.o. poduzeo određene mjere prema korisniku čiji je sadržaj prijavljen i njemu će se poslati obavijest pri čemu će doći svakako do obrade podataka i tijekom ovog dijela postupka, ali i kasnije kada oba korsnika imaju pravo podnijeti pritužbu na donesenu odluku.

Svi podaci koji će biti dostupni Večernjem listu d.o.o. tijekom spomenutih postupaka će se čuvati 5 godina od okončanja postupka, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja.

Važno je uz sve dodatno napomenuti kako će primatelji podataka uz HAKOM ili druga nadležna EU tijela kojem/kojima se podnosi i anonimizirano izvješće moguće biti i druga nadležna tijela (primjerice tijela kaznenog progona) jer je Večernji list d.o.o. dužan o bilo kojoj sumnji na počinjenje kaznenog djela i/ili drugo kršenje propisa o istome obavijestiti nadležna tijela.

U sklopu spomenute prijave mogu biti dostavljeni ime i e-mail adresa koje je korisnik naveo u obavijesti o prisutnosti informacija na internet stranicama Večernjeg lista d.o.o. koje korisnik smatra nezakonitim sadržajem. Uz navedeno nadležnim tijelima mogu biti dostavljene sve informacije koje voditelj obrade posjeduje (ima) o korisniku.

 • Obrada osobnih podataka putem aplikacije Večernji list

Večernji list ne upravlja direktno kolačićima koji se koriste kroz web view (instanca preglednika u aplikaciji).
Prilikom korištenja aplikacije, aplikacija sama ili putem trećih strana prikuplja osobne podatke kao što je IP adresa, podatak koji identificira vaš uređaj i lokaciju.  Također, možete nam reći što vas zanima (koja vrsta vijesti). Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam slali (pružali) oglase i sadržaje prilagođene samo vama.
Ovisno o korisnikovom uređaju i njegovim zadanim postavkama, ova aplikacija može zatražiti određena dopuštenja koja joj omogućuju pristup podacima korisničkog uređaja kako je opisano u nastavku.
Prema zadanim postavkama, korisnik mora odobriti spomenuta dopuštenja (dati privolu) prije nego što može pristupiti odgovarajućim informacijama. Nakon što je korisnik dao dopuštenje može ga i opozvati u bilo kojem trenutku. 
Način na koji korisnik može davati dopuštenja vezana uz aplikaciju može ovisiti o uređaju i softveru korisnika.
Za što Večernji list traži odobrenje?
•    Dopuštenje za prikupljanje podataka o lokaciji

o    Koristi se za pristup približnoj lokaciji korisnika. Aplikacija može prikupljati, koristiti i dijeliti podatke o lokaciji korisnika kako bi pružala usluge temeljene na lokaciji.

•    Dopuštenje za korištenje kamere
•    Koristi se za pristup kameri ili za snimanje slika i videozapisa s uređaja.
•    Dopuštenje za korištenje mikrofona
•    Omogućuje pristup i snimanje zvuka mikrofona s korisnikovog uređaja.
•    Dopuštenje za račune društvenih mreža
Koristi se za pristup korisničkim profilima računa društvenih mreža (Facebook i Google).
Kada govorimo o obradi vaših podataka putem aplikacije Večernji list moramo naglasiti i kako se obrada podataka može razlikovati u slučaju da koristite mobilni uređaj marke Huawei. Večernji list koristi sljedeće servise huaweiCore, huaweiAds, huaweiAccount, huaweiAnalytics, huaweiCrash, huaweiBase, huawei Opendevice , huaweiPush , huaweiAppMessaging. Pravni osnov obrade podataka putem ovih servisa je privola. Kako Huawei štiti vaše podatke saznajte na https://www.huawei.com/en/privacy-policy . Također, molimo vas da obratite pažnju prilikom skidanja aplikacije i na posebnu obavijest vezano uz zaštitu osobnih podataka koju će vam pružiti Huawei. Za sva pitanja i nejasnoće uvijek se možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na zop@vecernji.net  ili zopcentral@styria.hr.
 

 • Slanje vijesti putem forme "Ja reporter"

Ukoliko nam šaljete vijest putem UGC forme (“Ja reporter”) ustupate nam vaše osobne podatke kao što je ime, prezime, broj mobitela te sadržaj vijesti (tekst, slika, video). Vaši osobni podaci koriste se isključivo u svrhu eventualnog kontaktiranja te moguće isplate honorara. 
Kako bismo vam isplatili honorar, u tim slučajevima, moramo obrađivati vaše osobne podatke kao što je ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, dan početka suradnje, dan prestanka suradnje, podatke o honoraru, broj bankovnog računa, porezni status. Spomenuti podaci dijelit će se s našim računovodstvom te se čuvaju kroz razdoblje od 11 godina sukladno članku 10. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018).

 • Vremenska prognoza

Za potrebe funkcionalnosti Vremenske prognoze prikuplja se podatak o mjestu stanovanja radi ispravnog prikazivanja vremenske prognoze prilikom sljedeće posjete korisnika. Registriranim korisnicima se podatak zapisuje u korisničkom profilu gdje se može izmijeniti ili obrisati. Podatak o mjestu stanovanja se može obrisati i na zahtjev na e-mail adresu: info@vecernji.net. Neko od svojih prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka možete ostvariti i kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka na  zop@vecernji.net ili zopcentral@styria.hr.
Za neregistrirane korisnike koji na portalu odaberu mjesto stanovanja podatak o mjestu stanovanja se privremeno zapisuje u pregledniku korisnika kako bi bio dostupan prilikom sljedeće posjete. Taj podatak je anoniman i ne može se na bilo koji način povezati s identitetom korisnika te se može obrisati prilikom brisanja kolačića u pregledniku.

 • Sigurnost

Večernji list d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici Večernji list d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Večernji list d.o.o. Također, Večernji list d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

 • Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja (primjerice 11 godine u slučaju primjene propisa vezanih uz i iz Općeg poreznog zakona). 
U slučaju da vaše podatke prikupljamo na temelju privole istu ćemo od vas ponovno tražiti protekom 12 mjeseci od kada je ista dana odnosno od kada su zadnji puta promijenjene vaše preferencije vezano uz uporabu kolačića i obradu podataka putem istih.

 • Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Večernji list d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na e-mail: info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti na e-mail adresu: info@vecernji.net u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo tražiti od Večernjeg lista d.o.o.:
•    da vam omogući pristup vašim osobnim podacima (Možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete tražiti i pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.)
•    da vam osigura kopiju osobnih podataka koje čuvamo (Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.)
•    zatražiti ispravak pogrešnih podataka (Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.)
•    zatražiti brisanje osobnih podataka (Možete tražiti da Večernji list zaustavi obradu ili čak brisanje vaših osobnih podataka. Ukoliko vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Večernji list d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.)
•    ograničavanje obrade vaših osobnih podataka (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti (primjerice, ukoliko želite pobijati točnost podataka; ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom- imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.)
•    podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke (Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Večernji list d.o.o. smatra legitimnom)
•    zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava) (Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti prijenos podataka drugom vršitelju obrade.)

•    pravo na pritužbu nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, tel: +3851 4609 000, fax: +3851 4609 099, e-mail: azop@azop.hr

Neko od svojih prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka možete ostvariti i kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka na  zop@vecernji.net  ili zopcentral@styria.hr.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@vecernji.net

 • Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Večernji list d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Večernji list d.o.o., dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

 • Drugi partneri

Večernji list d.o.o koristi usluge društva Piano Software Inc. koje također može prikupljati vaše osobne podatke kao što su: ime i prezime, email adresa, datum rođenja, spol i adresa. Pravni osnov za obradu ove kategorije podataka u svrhu pretplate na newsletter te kupnje pristupa člancima na web mjestu Večernji list je izvršavanje obveze voditelja obrade vezano uz ugovor koji se sklapa s ispitanikom s obzirom da se usluga plaća.
Podaci koji se prikupljaju putem sučelja društva Piano Software Inc. čuvat će se do trenutka prestanka korištenja usluge, iznimno duže kada se radi o poštivanju važećih propisa kojih se Večernji list mora pridržavati (primjerice podaci o računu čuvaju se 12 godina, podaci o ostvarivanju prava ispitanika trajno).
Voditelj obrade potpisao je poseban ugovor o obradi i dijeljenju podataka s društvom Piano Software Inc. Ukoliko vas zanimaju detalji vezano uz spomenuti ugovor obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na zop@vecernji.net ili zopcentral@styria.hr .
Više podataka o politici zaštite osobnih podataka društva Piano Software Inc. možete pronaći na: https://piano.io/gdpr/  
Primjedbe vezane uz obradu osobnih podataka od strane društva Piano Software Inc. možete uputiti na email adresu: security@piano.io.

 • Veze s drugim stranicama

Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Večernji list d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Večernji list d.o.o., molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

 • Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

Večernji list d.o.o. koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google). 
Večernji list d.o.o. je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.
Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije. 
Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.
Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Googleovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

1.Podaci o vašim aktivnostima
Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:
o    pojmove koje tražite
o    videozapise koje gledate
o    prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima
o    podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki
o    aktivnosti kupnje
o    osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj
o    aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge
o    -povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.
Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

2.Podaci o lokaciji
Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

o    GPS-a
o    IP adresa
o    podataka senzora na uređaju
o    podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. 
Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Googleova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime. 
Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.
U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke
Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite. 
Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.
Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.
Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.
U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.
Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.
Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. 
Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.
Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.
Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

 • Vaše kontrole privatnosti

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.
U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću:
o    Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti. 
o    Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.
o    Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. 
o    3.Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima. 

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:
a. Kontrole privatnosti
b. Kontrole aktivnosti
Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.
c. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.
o    Google vam omogućava da upravljate podatke koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
o    Dijeljene preporuke putem Google-a.
Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.
o    Informacije koje dijelite.
Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.
o    Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.
Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.
Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.
o    Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.
Vaši osobni podaci
a.    Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.
Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.
Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.
Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u.
b. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.
c.   Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka
Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.
d.  Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:
•    Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.
•    Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
•    Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
•    Izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.
e.   Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.
Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.
f.     Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

 • Prijenos u treće zemlje

Večernji list d.o.o. koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju samo na području Europske unije te mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije.. 
Za podatke koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) općenito se može reći da će putovati iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u EEA i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u EEA. Više informacija o tome naći ćete u našem dokumentu Politika o kolačićima. 
U slučaju kada se Vaši osobni podaci prenose iz Vaše zemlje u drugu zemlju, moguće je da se zakoni i propisi koji uređuju zaštitu Vaših osobnih podataka u zemlji u koju se Vaši podaci prenose razlikuju (ili predviđaju manji stupanj zaštite) od zemlje u kojoj živite ili se nalazite.
Naša je namjera da ne prenosimo vaše osobne podatke izvan EEA ako nisu propisane i primjenjuju se odgovarajuće mjere zaštite, koje uključuju: (1) odluku Europske komisije o adekvatnosti u vezi s tom zemljom ili zemljama; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik; (4) usvojeni kodeks ponašanja uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (5) usvojeni mehanizmi provjere i potvrde uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (6) ugovor u skladu sa standardima EU-a koje je odobrila Europska komisija.
Ugovori koje sklapamo s pravnim subjektima koji se nalaze izvan EU-a odnosno EEA obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. 
U slučaju prijenosa podataka u SAD, a ukoliko nije primjenjiva niti jedna od gore navedenih pravnih opcija prijenosa ili je odluka o Europske komisije o adekvatnosti u vezi sa određenom zemljom proglašena ništetnom,  tražit ćemo Vas privremeno dopuštenje za prijenos podataka. Prijenos podatka u ovom slučaju temeljit će se na iznimkama iz članka 49. Opće uredbe o zaštiti podataka kao valjano podredno privremeno rješenje.
Večernji list d.o.o. je proveo TIA (Transfer Impact Assessment) u odnosu na sve prijenose podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU).
Dakle, možete biti sigurni da ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u, osobito ukoliko postoje neki rizici, revidirat ćemo postojeće ugovore i provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

 • Društvene mreže

Večernji list d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Večernji list d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Večernjeg lista d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Večernji list d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovoj Politici. Iznimno Večernji list d.o.o. može pohraniti vaše podatke ukoliko nas na to obvezuju važeći propisi Republike Hrvatske.
Večernji list d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka, Twittera, Instagrama i Youtubea, a o njihovim pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na: 
    
FACEBOOK ONLINE    https://www.facebook.com/policy.php 

TWITTER ONLINE
    https://twitter.com/en/privacy 

YOUTUBE ONLINE
    https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE
    https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twittera , YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
    https://hr-hr.facebook.com/policy.php 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
    https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp 
https://help.twitter.com/forms/privacy 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: 
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 

 • Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: info@vecernji.net

Kliknite ukoliko želite mijenjati postavke kolačića.
Prilagodite postavke kolačića