Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?

Opći uvjeti i pravila korištenja digitalne pretplate

OPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA DIGITALNE PRETPLATE VEČERNJI LIST PREMIUM

I. OPĆE ODREDBE

Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, Zagreb 10010, OIB: 92276133102  (u daljnjem tekstu “Večernji list“) nakladnik je web stranice www.vecernji.hr te pruža uslugu digitalne pretplate na sadržaj objavljen na stranici www.vecernji.hr.

Sklapanjem Ugovora o digitalnoj pretplati Večernji list Premium (u daljnjem tekstu: Ugovor) s društvom Večernji list d.o.o. prihvaćate ove Opće uvjete i pravila korištenja, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora, te ste obvezni pridržavati se ovdje navedenih odredbi.

Ovi Opći uvjeti i pravila korištenja reguliraju odnose između ugovornih strana Ugovora o digitalnoj pretplati Večernji list Premium sklopljenog između društva Večernji list d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Večernji list“) i korisnika digitalne pretplate Večernji list Premium (u daljnjem tekstu: Pretplatnik).

II. SKLAPANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora između Večernjeg lista i Pretplatnika, a predmet Ugovora je obveza pružanja Pretplatniku Usluge opisane u glavi III. ovih Općih uvjeta uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene pretplate. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je Pretplatniku  uspješno terećena bankovna kartica povodom potvrde kupnje pretplate. Ugovor stupa na snagu i obvezuje Večernji list i Pretplatnika od dana kada je sklopljen.

Pretplatnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izjavljuje da, u skladu s odredbama članka 79. stavka 13. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), pristaje da ispunjenje ugovora započne u trenutku potvrde kupovine pretplate i uspješnog terećenja bankovne kartice Pretplatnika te da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora.

III. USLUGA VEČERNJI LIST PREMIUM

Večernji list putem usluge Večernji list Premium (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućuje Pretplatnicima neograničen pristup web portalu www.vecernji.hr.

Usluga uključuje sve članke s oznakom PREMIUM (ekskluzivne priče, analize, intervjue), video sadržaj s oznakom PREMIUM (dokumentarce, video serijale) i određene članke naših ekstenzija s PREMIUM oznakom (Diva, Ordinacija, Slano&slatko, Vojna povijest).

Osim prethodno navedenog, Pretplatnici putem Usluge ostvaruju sljedeće pogodnosti:

 1. Mogućnost dobivanja poklona naših partnera i popusta na njihove usluge
 2. Iskustvo čitanja s minimalno reklama
 3. Posebno dizajniranu premium rubriku
 4. Mogućnost dobivanja posebnog sadržaja na e-mail
 5. Mogućnost uključivanja u odabir tema koje se obrađuju
 6. Mogućnost komunikacije s redakcijom Večernjeg lista

 

IV. OBVEZE I PRAVA PRETPLATNIKA

Pretplatnik je obvezan za potrebe sklapanja Ugovora proći postupak registracije na web portal Večernjeg lista i pritom unijeti istinite podatke.

Nakon postupka registracije, Pretplatnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku za potrebe autorizacije pristupa Usluzi te je dužan čuvati iste od neovlaštenog korištenja.

Pretplatnik je odgovoran za sve posljedice koje nastanu uslijed neovlaštenog korištenja njegovog korisničkog imena i lozinke.

Pretplatnik je dužan bez odgađanja prijaviti Večernjem listu svako neovlašteno korištenje njegovog korisničkog imena i lozinke.

U slučaju da Pretplatnik koristi Uslugu protivno ovim Općim uvjetima, Večernji list je ovlašten privremeno onemogućiti Pretplatniku pristup Usluzi, odnosno sastavnim dijelovima Usluge.

Pretplatnik je dužan bez odgađanja prijaviti Večernjem listu svaku promjenu podataka koje je naveo prilikom registracije te je odgovoran za njihovu točnost.

Pretplatnik mora u svom internet pregledniku omogućiti kolačiće (cookies) kako bi mogao koristiti Uslugu u punom opsegu.

 

V. OBVEZE I PRAVA VEČERNJEG LISTA

Večernji list zadržava pravo izmjene i/ili uklanjanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg sadržaja na web portalu Večernji list bez obveze prethodne najave Pretplatnicima.

Večernji list ne odgovara za neovlašteno korištenje korisničkog imena i lozinke Pretplatnika te nije dužan nadoknaditi Pretplatniku bilo kakvu štetu koja nastane temeljem takvog neovlaštenog korištenja.

Večernji list može onemogućiti pristup Usluzi svakom Pretplatniku kod kojeg utvrdi neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke.

Večernji list ne odgovara Pretplatniku za štetu koja istome nastane u slučaju privremenog onemogućavanja pristupa Usluzi ili trajnog raskida Ugovora u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta.

Večernji list ne odgovara za funkcionalnost hardware i software opreme koju Pretplatnik koristi za pristup Usluzi (npr. internet preglednik, pristup internetu itd.)

Večernji list ne odgovara Pretplatniku u slučaju privremene nemogućnosti pristupa Usluzi uslijed nužnog održavanja sustava ili tehničkih poteškoća koje nisu uzrokovane od strane Večernjeg lista.

Promjena cijena pretplate koja nastane nakon sklapanja Ugovora s Pretplatnikom neće se primjenjivati na taj Ugovor.

 

VI. ZLOUPORABA I NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE

Neovlaštenim korištenjem korisničkog imena i lozinke smatra se svako korištenje od strane treće osobe, odnosno od strane osobe različite od osobe Pretplatnika.

 

VII. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme traje do trenutka raskida od strane Večernjeg lista ili Pretplatnika na način opisan u ovoj glavi Općih uvjeta.

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom ugovorenog perioda.

Ugovor prestaje i u slučaju prijevremenog raskida od strane Pretplatnika ili Večernjeg lista.

Večernji list može prijevremeno raskinuti Ugovor u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta od strane Pretplatnika.

Pretplatnik može prijevremeno raskinuti Ugovor slanjem zahtjeva sa korisničkog profila Pretplatnika kod pretplate na neodređeno vrijeme (mjesečni obnavljajući pristup), odnosno slanjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu premium@vecernji.net kod pretplate na određeno vrijeme (npr. godišnji pristup).

 

VIII. PLAĆANJE I POPUSTI

Plaćanje Usluge izvršava se putem bankovnih kartica (VISA, Maestro, MasterCard) na poveznici www.vecernji.hr/premium ili prilikom otvaranja Premium članaka.

U slučaju da Pretplatnik želi kupiti više digitalnih pretplata Večernji list Premium istovremeno ili želi pokloniti trećoj osobi digitalnu pretplatu Večernji list Premium potrebno je obratiti se Večernjem listu na e-mail adresu premium@vecernji.net.

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Večernji list ima pravo obustaviti daljnje pružanje Usluge do podmirenja dospjele neplaćene cijene. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dužeg od 7 (sedam) dana, Večernji list ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka. Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za Uslugu pruženu do trenutka raskida.

Pravo na promotivni period pretplate svaki Pretplatnik može ostvariti samo jednom i to prilikom sklapanja prvog ugovora o pretplati. Kod svakog sljedećeg sklapanja ugovora o pretplati Pretplatnik ne ostvaruje pravo na promotivni period pretplate.

Svaki Pretplatnik ostvaruje pravo na popust na cijene Usluge u slučaju da udovoljava kriterijima koji se navode niže:

 • vrijeme korištenja usluge (datum prve registracije),
 • mjesečna/godišna potrošnja,
 • aktivnosti (komentiranja i lajkanja),
 • vrijeme trajanja pretplate,
 • način pristupa online sadržajima Večernjeg lista.

 

IX. AUTORSKA PRAVA

Večernji list je nositelj autorskih prava na cjelokupnom sadržaju (tekstualni, video i audio) koji je izrađen od strane Večernjeg lista i koji je objavljen na web portalu u vlasništvu Večernjeg lista.

Svako neovlašteno korištenje autorskog materijala u vlasništvu Večernjeg lista (umnožavanje, distribuiranje trećim osobama itd.) od strane Pretplatnika, a bez prethodne pisane dozvole Večernjeg lista, predstavlja povredu autorskih prava.

U slučaju povrede autorskih prava, Večernji list je ovlašten pokrenuti protiv Pretplatnika sudski postupak za prestanak povrede autorskih prava i plaćanje naknade za neovlašteno korištenje.

 

X. IZMJENE OPĆIH UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA

Večernji list zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u svakom trenutku, bez potrebe prethodne najave Pretplatniku.

Večernji list ne odgovara za posljedice proizašle izmjenom ovih Općih uvjeta.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta stupaju na snagu danom objave izmjenjenih Općih uvjeta na web portalu Večernjeg lista.

 

XI. REKLAMACIJE

Pretplatnik ima pravo podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti Večernjem listu putem pošte ili osobno na adresu Oreškovićeva 6H/1, Zagreb ili putem e-maila na adresu premium@vecernji.net.

Večernji list se obvezuje dostaviti Pretplatniku odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

XII. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

 

Večernji list d.o.o.,

Oreškovićeva 6H/1

10010 Zagreb