Naslovnica Vijesti Hrvatska

Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU

Nagradna igra „Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“ počinje 19. listopada 2018. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 28. listopada 2018.
16. listopada 2018. u 16:49 1376 prikaza
Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU
Foto: VL

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva „Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“.

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra „Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“ počinje 19. listopada 2018. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 28. listopada 2018.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri „Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“ ukupno iznosi 125.049,20 KN, PDV uključen, a čini ga glavna nagrada:

  • 1 x osobni automobil HYUNDAI KONA 1.0 T-GDI 120 ISG DRIVEit-D403, u vrijednosti od 115.449,20 KN, PDV uključen

  • AO polica osiguranja, u vrijednosti od 4.800,00 KN, PDV uključen

  • Kasko polica, u vrijednosti od 4.800,00 KN, PDV uključen

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od petka 19. listopada 2018. do subote 27. listopada 2018. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. U nedjelju, 28. listopada, bit će objavljen i džoker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 9 različitih nagradnih kupona (ili 8 različitih nagradnih kupona i džoker kupon). Tako sakupljenih 9 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
Za nagradnu igru – „Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“
p.p. 915
10002 Zagreb

Pošiljke sa 9 ispravno ispunjenih kupona trebaju stići najkasnije do 6. studenog 2018. u 12h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista u utorak 6. studenog u 14h. Izvući će se 1 dobitnik slučajnim odabirom. Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnik nagradne igre „Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“ bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku nagrade.

Članak 9.
Dobitnik u nagradne igre, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 5. listopada 2018. Večernji list d.o.o.
Tomislav Ceronja
Voditelj promocije

KLASA: UP/I-460-02/18-01/622
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 10. listopada 2018.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri ''Uz Večernji ulovite HYUNDAI KONU“. koja se održava od 19. listopada 2018. do 28. listopada 2018. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj ovdje.

Sretna dobitnica je

Marija Dubravec (Zagreb)

Čestitamo!

f
OSOBNO ISKUSTVO
Kako mi je LUNA 2 spasila pripreme za vjenčanje najbolje prijateljice

A1 izdvaja za Vas