Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Sport Nogomet

Štimac predao 23 potpisa za izvanrednu skupštinu

Još nisam dobio zapisnik sa skupštine održane 17. prosinca, dodao je pobijeđeni kandidat
19. siječnja 2011. u 15:52 34 komentara 3653 prikaza
Igor Štimac (1)
Foto: Tomislav Miletić/Pixsell
Pogledajte galeriju 1/5

Igor Štimac predao je u Hrvatski nogometni savez 23 potpisa članova skupštine HNS-a, što mu je dovoljno za sazivanje izvanredne skupštine. Papir je predao tajnici jer u trenutku kad je došao u Rusanovu ondje nisu bili ni predsjednik Vlatko Marković ni tajnik Zorislav Srebrić.

- Prema statutu, u roku od 30 dana predsjednik mora sazvati novu skupštinu. Eto, dajem priliku onima koji su me pobijedili kršeći propise da to učine ponovno, u skladu sa zakonom - rekao je Štimac, naglasivši kako još nije dobio zapisnik s izborne skupštine održane 17. prosinca.

 Zahtjev za sjednicu izvanredne skupštine HNS-a donosimo u cjelosti:

Na temelju odredbi članka 34. stavak 5. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza i članka 6. stavak 4. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza, mi dolje potpisani zastupnici u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza podnosimo;

 

Z A H T J E V

-za sazivanje

IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Hrvatskog nogometnog saveza

Predlažemo slijedeći:

Dnevni red

1.1. Imenovanje radnog predsjedništva

1.2. Imenovanje zapisničara

1.3. Imenovanje dva ovjerovitelja zapisnika

1.4. Imenovanje tročlane verifikacijske komisije

1.5. Imenovanje brojača glasova

1.6. Izvješće Verifikacijske komisije

2.1. Rasprava o protuzakonitom i protustatutarnom radu Izborne skupštine Hrvatskog nogometnog saveza održane dne. 17. prosinca 2010.god. te o protuzakonitom i protustatutarnom izboru predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza i članova Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza

2.2. Poništenje odluka o izboru:

a) predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza

b) članova Izvršnog odbora HNS

3.1. Izbor predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza

3.2. Izbor članova Izvršnog odbora HNS

4. Razno

Obrazloženje

Dne. 17. prosinca 2011.god., održana je sjednica Izborne skupštine Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu. Hrvatski nogometni savez dolazi upisan u Registar udruga RH kao:

 

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

Registarski broj

00000881

Datum upisa

23.09.1998

Naziv

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

Skraćeni naziv

HNS

Sjedište

Zagreb, Rusanova 13

Djelatnosti

poticanje i unapređenje nogometnog športa u Republici Hrvatskoj, predstavljanje hrvatskog nogometa u inozemstvu, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, uređivanje pitanja koja se tiču registracije igrača i klubova, statusa nogometaša i drugih djelatnika, disciplinska odgovornost igrača i drugih nogometnih djelatnika, skrb o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, organiziranje utakmica nogometnih reprezentacija Republike HrvatskeNOGOMET

Osobe

ZORISLAV SREBRIĆ - GLAVNI TAJNIK SAVEZA, VLATKO MARKOVIĆ - PREDSJEDNIK SAVEZA

OIB

08516152078

 

Iz upisa u Registar udruga Republike Hrvatske je vidljivo da je Hrvatski nogometni savez športska udruga čije ustrojstvo, rad i djelovanje proizlazi iz načela slobode okupljanja i udruživanja utemeljenog odredbom članka 43. Ustava RH i članka 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te pobliže uređeno i regulirano dvjema temeljnim zakonskim propisima:

a) Zakonom o športu (N.N. 71/06)

b) Zakonom o udrugama (N.N. 88/01 i N.N. 11/02).

Polazeći od sadržaja gore nabrojanih pravnih akata, zabranjena su bilo kakva postupanja članova udruge i pojedinih tijela udruge kojima se dovodi u neravnopravan i diskriminirajući položaj druge članove udruge.

Unatoč ovim zakonskim zabranama te zabrani diskriminacije propisane brojnim normama autonomnog nogometnog prava, na sjednici Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza koja je održana dne.17. prosinca 2010.god. došlo je do višestrukih povreda zakona, Statuta i drugih propisa Hrvatskog nogometnog saveza, od kojih se između ostalog navode:

1. Protustatutaran izbor dva zastupnika od strane Udruge profesionalnih klubova Prve Hrvatske nogometne lige u Skupštinu Hrvatskog nogometnog saveza.

Sukladno odredbi članka 31. stavak 5. i članka 35. stavak 1. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Udruga profesionalnih klubova Prve HNL je član Saveza i ima pravo na dva zastupnika u Skupštini HNS.

Dana 07.07.2009.god. Skupština Udruge prve HNL donijela je Statut Udruge profesionalnih klubova Prve HNL kao osnovni, temeljni i najviši akt Udruge.

Člankom 39. Statuta propisano je:

Clanak 39.

Promjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na nacin i po postupku njegovog donošenja.

Za sve drugo što nije predvideno odredbama ovog Statuta primjenjuju se odredbe postojecih propisa Hrvatskog nogometnog saveza (Statut HNS-a, Poslovnik o radu Skupštine HNS-a, pravilnici i dr.).Elementarna pravna pismenost nedvosmisleno upućuje na samo jedan i ispravan zaključak: „Budući da Statut udruge ne popisuje i nije posebno odredio proceduru izbora zastupnika od strane Udruge u Skupštinu HNS, gore citirana odredba članka 39. Statuta Udruge nedvojbeno određuje primjenu Statuta i Poslovnika o radu Skupštine HNS.

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza u članku 17. stavku 2. izričito zabranjuje glasovanje na sjednici Skupštine putem punomoći, dopisa ili telefona.

Zastupnici Udruge klubova Prve HNL na sjednici Skupštine HNS dne. 17.12.2010.god. bili su Robert Špehar i Branko Ljaljak koji su izabrani na protustatutaran način jer je sjednica Skupštine Udruge Prve HNL sazvana telefonom, a glasovanje je obavljeno putem slanja fax-poruka.

Pored ove povrede ukazuje se i na grubu povredu odredbe članka 35.Statuta Udruge koja je sadržajno indentična odredbi članka 13.stavak 2. Zakona o športu koja glasi:

Pravne posljedice osude i kaznenog postupka

Članak 13.

(1) Osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, ne može sudjelovati u športskim natjecanjima, organizirati i voditi športska natjecanja, obavljati stručne poslove u športu ni sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.
(2) Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna udaljit će se od sudjelovanja u športskim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u športu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva, do okončanja postupka.

Uvidom u Registar udruga Republike Hrvatske za člana Udruge profesionalnih klubova Prve Hrvatske nogometne lige RNK Split dolazi slijedeći upis:

 

Radnički nogometni klub “Split” – Split

Registarski broj

17000469

Datum upisa

03.05.1999

Naziv

Radnički nogometni klub “Split” – Split

Skraćeni naziv

RNK “SPLIT” SPLIT

Sjedište

Split, Hrvatske mornarice 10

Djelatnosti

okupljanje športske mladeži I odraslih radi bavljenja nogometom, razvoj I unapređenje nogometnog športa I dostizanje vrhunskih rezultata sudjelovanjem na domaćim I međunarodnim natjecanjima, usavršavanje kvalitete igrača I vlastitog stručno-pedagoškog kadra, promicanje nogometnog profesionalizma, organizirano okupljanje I članstvo u Klubu što većeg broja nogometnog podmlatka I odraslih, suradnja s organizacijama iz oblasti obrazovanja, odgoja, fizičke ulture I zdravstva te športskim I nogometnim klubovim I sl. NOGOMET

Osobe

SLAVEN ŽUŽUL – PREDSJEDNIK KLUBA, JOZO ŽUŽUL – DOPREDSJEDNIK KLUBA

OIB

19808345315

 

Kao što se nedvojbeno utvrđuje iz uvida u službeni Registar udruga RH, jedine dvije osobe ovlaštene za zastupanje kluba su Slaven Žužul i Jozo Žužul.

Notorno je i opće poznato najširoj hrvatskoj javnosti da se protiv ovih osoba vodi veći broj kaznenih postupaka za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora od tri godine ili više, pa slijedom toga postojale su i još uvijek postoje zakonske zapreke za poduzimanje bilo kakvih radnji od strane Slavena ili Joze Žužula koje bi imale pravni učinak. Nastavno na ovo, odluka RNK Split kojom putem nedopuštene fax poruke kao ključni deveti klub od ukupno šesnaest klubova Prve HNL podupiru izbor Roberta Špehara i Branka Ljaljka za zastupnike u skupštinu HNS ukazuje se kao ništava.

Ovime se izbor Roberta Špehara i Branka Ljaljka za zastupnike Udruge klubova Prve HNL u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza ukazuje ne samo protustatutaran nego i protuzakonit.

2. U Registar Udruga Republike Hrvatske dolazi upisan Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanski.

 

Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanski

Registarski broj

19000305

Datum upisa

17.07.1998

Naziv

Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanski

Skraćeni naziv

ŽNS D – N

Sjedište

Dubrovnik, Liechtensteinov put 10

Djelatnosti

programiranje i provođenje mjera i aktivnosti za unapređenje nogometnog športa; organiziranje nogometnog natjecanja na području Županije; pružanje svekolike stručno - pedagoške i administrativno - tehničke pomoći svoijim članovima tj. nogometnim klubovima na području Županije; unapređivanje stručnog rada u nogometnom športu i osposobljavanje stručnih kadrova; te kordiniranje rada članova Saveza.NOGOMET

Osobe

Jozo Ostojić - TAJNIK, Tomislav Jurjević - PREDSJEDNIK UDRUGE

OIB

62903464478

 

Skladno ranije citiranoj odredbi članka 35. stavak 1. Statuta HNS-a, ovaj savez je član HNS i ima dva zastupnika u Skupštini HNS. Izbor ova dva zastupnika je izvorno ili originarno pravo Skupštine Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanskog.

Na sjednici Skupštine ŽNS Dubrovačko-neretvanskog održanoj dne. 28.10.2010. za zastupnike u Skupštinu izabrani su Mato Previšić i Krešimir Vejić.

Zbog neopravdanog nepozivanja pojedinih članova Saveza na sjednicu Skupštine, sukladno statutarnim ovlastima propisana većina članova Saveza sazvala je novu sjednicu Skupštine koja je i održana dne. 30.11.2010. na toj sjednici opozvan je zastupnik Previšić i umjesto njega za zastupnika u Skupštinu HNS izabran je predsjednik Saveza Tomislav Jurjević uz već ranije izabranog Krešimira Vejića čiji je izbor ponovno potvrđen.

Kako je Izborna komisija na samostalnu intervenciju sada već bivšeg tajnika Saveza Joze Ostojića osporila izborne rezultate s ove sjednice Skupštine (sjednica dne.30.11.2010.) zbog navodnog pomanjkanja kvoruma, po Statutu određenoj proceduri predsjednik i potreban broj članova Saveza-klubovi, sazvali su i treću sjednicu Skupštine ŽNS koja je održana 14.12.2010. i na kojoj su ponovo za zastupnike izabrani Tomislav Jurjević i Krešimir Vejić.

Slijedom ovog izbora predsjednik Saveza Tomislav Jurjević izdao je uredne vjerodajnice izabranim zastupnicima u Skupštinu HNS, te su iste vjerodajnice uredno predate Verifikacijskoj komisiji HNS dne. 17.12.2010. na sjednici Skupštine HNS.

Unatoč ovome, na potpuno nerazuman, konfuzan, protuzakonit i protustatutaran način uskraćeno je pravo zastupničkog mandata najprije Krešimiru Vejiću, a u daljnjem tijeku sjednice Tomislavu Jurjeviću.

Istovremeno u radu cijele sjednice, znači i u donošenju odluka, sudjelovao je Mato Previšić, ranije opozvan i bez valjane vjerodajnice (valjane odluke Skupštine ŽNS Dubrovačko-neretvanskog).

3. Statut Hrvatskog nogometnog saveza u članku 35.stavak 2. propisuje da ŽNS iz kojeg je izabran predsjednik HNS ima pravo na još jednog zastupnika u Skupštini. Drugim riječima nije sporno da je Zagrebački nogometni savez iz kojeg je izabran dosadašnji predsjednik Vlatko Marković, imao pravo od izbora Vlatka Markovića pa za sve vrijeme obnašanja funkcije predsjednika HNS na još jednog, tj. trećeg zastupnika.

Međutim, Statut Hrvatskog nogometnog saveza u članku 48.stavku 4. nedvosmisleno propisuje i određuje da se predsjednik saveza bira na razdoblje odnosno vremenski period od četiri godine. Statut Hrvatskog nogometnog saveza ne predviđa mogućnost samovoljnog produljenja mandata, a poznato je da nisu postajale nikakve izvanredne okolnosti ili stanje više sile zbog kojih bi eventualno moglo doći do produljenja mandata prema usvojenim općim pravnim standardima inačelima.

Nije bilo ni jednog objektivnog i opravdanog razloga da dotadašnji predsjednik Saveza ne sazove sjednicu Izborne skupštine u roku i na vrijeme, u okviru trajanja svoga mandata.

Ukazujemo na odredbe Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 49.

Izabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost. posljednjeg dana mandata predsjednika kojem ističe mandat.

Zbog iznesenog, Zagrebački nogometni savez nije imao pravo na tri zastupnika na Izbornoj skupštini HNS održanoj dne. 17.12.2010.god. jer je mandat dosadašnjem predsjedniku ranije istekao.

4. Posebno negativno obilježje predmetnoj sjednici Izborne skupštine dao je rad Verifikacijske komisije. Cjelokupna hrvatska javnost svjedočila je besprimjernom pravnom nasilju i brojnim kršenjima Statuta i pozitivnih zakonskih propisa od strane ovog tijela. Na beskrupulozan način uskraćena su elementarna prava sudjelovanja u radu Skupštine Tomislavu Jurjeviću iz ŽNS Dubrovačko-neretvanskog.

Verifikacijska komisija grubim kršenjem zakona i statuta, omogućila je sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Robertu Špeharu i Branku Ljaljku u svojstvu zastupnika.

Za brojne statutarne i zakonske povrede članovi verifikacijske komisije su znali ili su barem morali znati. Eventualno nepoznavanje materije od strane članova verifikacijske komisije ne može biti opravdanje za bruku i blamažu koja je proizašla za cijelu nogometnu organizaciju i cijeli Hrvatski nogometni savez zbog pristranog i neobjektivnog rada verifikacijske komisije.

Protivno pozitivnim zakonskim propisima i ustaljenoj praksi Ministarstva uprave i Ustavnog suda Republike Hrvatske, Verifikacijska komisija HNS uzela si je za pravo da na samoj sjednici Skupštine HNS arbitrira i proizvoljno donosi odluke o tome tko može, a tko ne može biti zastupnik u Skupštini HNS.

Time se Verifikacijska komisija, bez obzira na činjenicu da se radi samo o jednom radnom tijelu Skupštine, stavila iznad elementarnog prava ŽNS da sami biraju svoje zastupnike u Skupštinu HNS.

U prilog tvrdnji da je verifikacijska komisija grubo prekršila granice svojih ovlaštenja ukazujemo na:

a) Odluka Središnjeg državnog ureda za upravu pr. Klasa:023-01/0901/161, Urbroj:515-08-07-09-3 od 24. lipnja 2009.)

b) Odluka Ustavnog suda RH br: U-III/3510/2003.

5. Temeljem svega iznesenog, mi dolje potpisani zastupnici u Skupštini HNS tražimo održavanje izvanredne sjednice Skupštine HNS na način i u roku kako je to propisano u članku 34. stavak 5. Statuta HNS-a, u svezi s člankom 6. stavak 4. Poslovnika o radu Skupštine HNS.

Sukladno odredbi članka 6. stavak 5. Poslovnika o radu Skupštine HNS izvješćujemo Vas i molimo da primite na znanje da ukoliko se u roku od 30 dana od dana predaje ovog zahtjeva u Tajništvo HNS ne udovolji našem zahtjevu, mi dolje potpisani zastupnici u Skupštini HNS sazivamo izvanrednu sjednicu Skupštine HNS za nedjelju, dne. 20.veljače 2011.godine u Zagrebu (hotel Westin, Kršnjavoga br.1) s početkom u 11 sati.

CAMPGO Campers
PROMO
Hrvati prigrlili trend kampiranja
 • santos008:

  Ako se Mamic zainati svi ovi dalmatinski klubovi ce poispadati iz prve lige.Prodaj Samira i kupi sudije nek ih sviju izjure osim Hajduka,jer Hajduk je partizanski klub,a i radi Engleza i buduce Juge.

 • Dalmino:

  Potpisalo se samo 23-oje ljudi iz razloga da Mamic ne zna koja su se trojica predomislili pa da ih ne bi pritiskali. Svaka cast genijalno!!!!

 • Avatar Glina74
  Glina74:

  Pošaljite toga Štimca u 3PM neka se ide žaliti kod čače što mu je jabao mater i njega napravio PLJUC