Naslovnica Lifestyle Zdravlje

Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi!

Nagradna igra « Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi! » održava se 2. lipnja kada će Večernji list nasumičnim odabirom dodijeliti nagradu jednom sudioniku/sudionici događaja „Večernjakova biciklijada“.
18. svibnja 2018. u 16:01 563 prikaza
Apache cross Matto E7
Foto: Promo

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
« Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi!»

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva « Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi! »

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra « Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi! » održava se 2. lipnja kada će Večernji list nasumičnim odabirom dodijeliti nagradu jednom sudioniku/sudionici događaja „Večernjakova biciklijada“. Sudionici Nagradne igre moraju imati uz sebe startni broj (koji će svaki sudionik Večernjakove biciklijade dobiti na Startu).

Članak 4.
Nagradni fond sastoji se od:

1 x Apache cross Matto E7, 250Watt

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 7.665,00 kuna + PDV (sedam tisuća šestošezdesetpet kuna).

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Večernji list nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u sklopu događaja “Večernjakova biciklijada” 2. lipnja 2018. u 12:30 sati. Izvući će se 1 dobitnik slučajnim odabirom, a dobitnik osvaja električni bicikl. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Nagrada će biti uručena dobitniku na licu mjesta.

Članak 6.
Dobitnik nagradne igre « Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi! » bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača Nagradne igre. Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 7.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 8.
U slučaju dobitka nagrade, sudionici se obvezuju, Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe izvlačenja nagrade, sukladno zahtjevu Priređivača (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja i naziv izdavatelja). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradne igre u roku koji odredi Priređivač, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). Podaci o dobitniku nagrade bit će podijeljeni s trgovačkim društvom Solere d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Grožnjanska 34 10 000 Zagreb, OIB: 10785797884, radi potrebe podjele nagrade, nakon čega će Solere d.o.o. podatke o dobitniku uništiti.

Članak 9.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.
U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 11.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 12.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 13.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 14.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 9. svibnja 2018.

Večernji list d.o.o.
Tomislav Ceronja
Voditelj promocije

Klasa:UP/I-460-02/18-01/321
Ur.br.:513-07-21-01/18-3

Pravila o korištenju osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi!“ koja se održava 2. lipnja 2018. te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (Ime, prezime, adresa stanovanja, email i broj telefona) trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka.

Podaci o dobitniku nagrade bit će podijeljeni s trgovačkim društvom Solere d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Grožnjanska 34 10 000 Zagreb, OIB: 10785797884, radi potrebe podjele nagrade, nakon čega će Solere d.o.o. podatke o dobitniku uništiti.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. na email info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da nas kontaktirate na broj telefona 01/6300-416, elektroničkim putem na email info@vecernji.net ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Ukoliko odlučite da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@vecernji.net.

Hrvatska rukometna reprezentacija
Jeste li znali?
Zašto bi Kauboji mogli postati Dizelaši i zašto su Crnogorci i Makedonci zapeli za lavove?

A1 izdvaja za Vas