Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Biznis Poduzetništvo i karijere

Studiji diplomske razine

Međunarodni odnosi i diplomacija, Poslovna ekonomija i globalizacija, Turistički i hotelski menadžment, Menadžment bankarstva, osiguranja i financija...
06. prosinca 2021. u 09:12 2183 prikaza
Međunarodno Sveučilište Libertas
Pogledajte galeriju 1/7

Kao prvo hrvatsko privatno sveučilište, Libertas Međunarodno Sveučilište nudi brojne mogućnosti obrazovanja: od preddiplomske i diplomske stručne ili sveučilišne, pa sve do doktorske razine. Na svakom od njih znanje prenose eminentni profesori i predavači s višegodišnjim domaćim ili međunarodno priznatim iskustvom.

Iz fundusa diplomskih studija moguće je studirati: Međunarodne odnose i diplomaciju, Poslovnu ekonomiju i globalizaciju, Fizioterapiju, Turistički i hotelski menadžment, Menadžment bankarstva, osiguranja i financija, te Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine. Prijave za upis na diplomske studije su u tijeku, a nastava ovih studijskih programa počinje u veljači 2022.

Međunarodno Sveučilište Libertas | Autor :

Međunarodni odnosi i diplomacija

Nastavu možete započeti pohađati već u veljači 2022., a po završetku studij osigurava sveučilišnu diplomu i titulu: magistar/magistra međunarodnih odnosa i diplomacije.

Razumijevanje među ljudima i nacijama izravni je put do stvaranja uspješnih zajednica koje napreduju u gospodarskom i socijalnom smislu. Pitanja koja rješavaju kreatori vanjske politike na najvišim razinama sve više utječu na život običnih građana. Novonastala situacija potiče rast zanimanja za međunarodne odnose i u isto vrijeme stvara potrebu za stručnjacima koji ne samo da razumiju takva pitanja, nego i uspješno nalaze rješenja i odgovore na izazove današnjice. Cilj ovog studija je obrazovati studente iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina vezanih za Međunarodne odnose i diplomaciju. Svjesni potrebe za razmjenom iskustva, znanja i metoda Libertas je ostvario suradnju s nekim od najprestižnijih svjetskih sveučilišta koja se bave istim disciplinama. Studenti imaju mogućnost prilagoditi svoj studij osobnim interesima u polju međunarodnih odnosa, što im već od samog početka otvara mogućnost individualizacije. No, svakako će steći vještine uz pomoć kojih će uvijek moći:

 • preispitati tekuća politička pitanja i valorizirati religijski kontekst
 • primijeniti načela pisane i usmene akademske i diplomatske komunikacije u njima respektivnim situacijama
 • rangirati povijesni kontinuitet civilizacija i ključne aspekte diplomacije
 • kritički prosuđivati tekuće probleme u međunarodnim političkim odnosima u okvirima teorija međunarodnih odnosa
 • rangirati aktere međunarodnih političkih odnosa u okvirima komparativnih političkih i pravnih sustava suverenih država
 • preispitati međunarodne političke odnose s obzirom na njihovu geopolitičku dimenziju
 • valorizirati postupke aktera u međunarodnim odnosima s obzirom na normativne okvire etike i političke filozofije

Međunarodno Sveučilište Libertas | Autor :

Poslovna ekonomija i globalizacija

Nastavu možete započeti pohađati već u veljači 2022., a po završetku studij osigurava sveučilišnu diplomu i titulu: magistar/magistra ekonomije.

Globalizacija svjetske ekonomije, procesi i trendovi u međunarodnoj ekonomiji zahtijevaju inovativne načine rješavanja ekonomskih zadataka i problema. Svjesni ovih činjenica, namjera je ovog studijskog programa stvoriti novu generaciju modernih stručnjaka oboružanih novim znanjima, vještinama i kompetencijama kroz specijalizirane predmete i nastavni proces koji omogućava usavršavanje u međunarodnoj globalnoj ekonomiji. Završetkom ovog studija studenti će, između ostalog, moći:

 • usvojiti alate za realizaciju ciljeva održivog rasta u globalnom poslovnom okruženju
 • integrirati geopolitičke i geoekonomske pojmove i teorije
 • predložiti i kreirati financijske pokazatelje
 • integrirati i povezati međunarodne standarde financijskog izvještavanja
 • kreirati konkretna rješenja za implementaciju kontrolinga i izvještavanja u poslovnom subjektu

Međunarodno Sveučilište Libertas | Autor :

Fizioterapija

Nastavu možete započeti pohađati već u veljači 2022., a po završetku studij osigurava sveučilišnu diplomu i titulu: magistar/magistra fizioterapije.

Fizioterapija je zdravstvena struka u intenzivnom razvoju i zahtijeva od fizioterapeuta da u svom radu koriste najbolju stručnu praksu temeljenu na znanstvenim spoznajama, a složenost zdravstvenih postupaka, nove metodologije i tehnologije zahtijevaju stjecanje dodatnih vještina i kompetencija. Diplomski sveučilišni studij fizioterapije zasniva se na tri ključna područja studija: temeljne biomedicinske znanosti koje su podloga za razumijevanje procesa primjene fizikalne terapije, suvremene metodologije i tehnologije fizioterapije, te znanstveno vrednovanje postojećih i istraživanje novih metoda fizioterapije u stanju bolesti, rehabilitaciji, prevenciji i unapređenju zdravlja. Završetkom studija, magistar fizioterapije će biti osposobljen za pružanje kompleksnih fizioterapijskih postupaka, za sudjelovanje u obrazovanju drugih fizioterapeuta, kao i za kontinuiranu osobnu edukaciju, istraživanje i znanstveni rad u području biomedicine i zdravstva. Svi diplomanti i magistri fizioterapije, između ostalog, znat će:

 • primijeniti složene fizioterapijske i rehabilitacijske postupke sukladno individualnim potrebama
 • osmisliti kreativno rješenje u složenom kliničkom entitetu
 • integrirati principe personalizirane medicine u fizioterapiju i rehabilitaciju
 • procijeniti mjere ishoda dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka
 • istražiti i evaluirati nove metode i tehnologije u fizioterapiji

Međunarodno Sveučilište Libertas | Autor :

Turistički i hotelski menadžment

Nastavu možete započeti pohađati već u veljači 2022., a po završetku studij osigurava sveučilišnu diplomu i titulu: struč. spec. oec.

Studij Turistički i hotelski menadžment sadrži moderan i atraktivan program, namijenjen svima koji turizam i hotelijerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Jedna od glavnih prednosti programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje čemu doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici. Studente se osposobljava za obavljanje poslova organizacije, pripreme, planiranja i rukovođenja iz područja turizma i hotelijerstva. Specijalizacija se odvija ne samo na teoretskoj, već i na praktičnoj osnovi, te priprema studente za rad u odabranom polju, a program studija ih obučava da znaju:

 • povezati povijest turističkog tržišta s budućim turističkim i ekonomskim razvitkom 
 • razviti i održavati aktivnu interakciju medija i turističke djelatnosti
 • procijeniti pozitivne i negativne efekte globalizacije u turizmu
  integrirati postojeće porezne sustave i upravljanje poreznim obvezama unutar EU i RH
 • predložiti poslovne planove i menadžerska načela u ostvarivanju planova u turizmu
 • KLIKNI I SAZNAJ VIŠE

Međunarodno Sveučilište Libertas | Autor :

Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

Nastavu možete započeti pohađati već u veljači 2022., a po završetku studij osigurava sveučilišnu diplomu i titulu: struč.spec.oec.

Ovaj specijalistički diplomski studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije na Poslovnoj školi Libertas ili nakon završetka srodnih preddiplomskih, odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima. Program studija obrazuje studente na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, te za obavljanje poslova u financijskim institucijama. Posebno se izučavaju područja komercijalnog bankarstva i osiguranja, njihova važnost za ekonomiju i financijski sustav, te tehnike potrebne za uspješan rad u bankama, osiguravajućim društvima i ostalim financijskim institucijama ili financijskim odjelima. Završetkom studija studenti će znati:

 • Povezati ekonomske varijable i konstruirati matematički model za istraživanje
 • Kritički prosuđivati ulogu kontrolinga u financijama i financijskim institucijama
 • Razviti podloge za primjenu instrumenata i tehnika operativnog kontrolinga
 • Valorizirati učinke korištenja informacijskih sustava u poslovnom upravljanju
 • Povezivati baze podataka s mjerenjem pokazatelja uspješnosti poslovanja

Međunarodno Sveučilište Libertas | Autor :

Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

Nastavu možete započeti pohađati već u veljači 2022., a po završetku studija, studiji osigurava sveučilišnu diplomu i titulu: struč. spec. oec.

Studij Menadžmenta unutarnje i međunarodne trgovine omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija na Visokoj poslovnoj školi Libertas ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima. Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima unutarnje i međunarodne trgovine, odnosno za obavljanje poslova organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskih aranžmana, te poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini. Obrađuju se sva područja upravljanja, s naglaskom na ključne funkcije trgovinskog poduzeća, a studente se upoznaje i s problematikom upravljanja projekata kao jednim od osnovnih alata za prilagodbu zahtjevima turbulentnog tržišta. Studenti se osposobljavaju za suvremeni pristup strategijskom razmišljanju, te će moći primijeniti naučena znanja i vještine za uspješno vođenje moderne poslovne organizacije, koji među ostalim uključuju:

 • Razvoj podloge za primjenu instrumenata i tehnika operativnog kontrolinga
 • Valoriziranje učinaka korištenja informacijskih sustava u poslovnom upravljanju u trgovini
 • Povezivanje instrumenata osiguranja od rizika s izvorom i vrstom rizika
 • Vođenje različitih formata trgovine u složenim i promjenjivim tržišnim uvjetima
 • Povezivanje globalnih trendova u menadžmentu trgovine s organizacijskom strukturom
 • KLIKNI I SAZNAJ VIŠE

Osim što obučavaju stručnjake, studijski programi osposobljavaju za analitično razmišljanje, razumijevanje složenih tema i prenošenje vlastitih kritičnih ideja o njima. Studiranje usađuje ključne vještine kao što su organizacija, samodisciplina i sposobnost izvršavanja zadataka od početka do kraja. Međunarodno Sveučilište Libertas svoje studente potiče da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitom obrazovanju, te razvijaju vještine i sposobnosti nužne za moderno poslovanje na europskom i svjetskom tržištu.

prati ga na prvenstvu
Koga ljubi izbornik Horvat? Nedavno je proslavio 12. godišnjicu braka sa samozatajnom odvjetnicom
Televizijsko nasilje
Televizijsko nasilje
Sadržaji za djecu obilni su nasilnim scenama: Evo kako djecu zaštiti od gledanja neprimjernih sadržaja koji na njima mogu ostaviti negativne posljedice