Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Kultura Kazalište

„Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“

Nagradna igra „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“ trajala je od 26. studenog do 27. prosinca 2018.
31. prosinca 2018. u 12:12 1752 prikaza
Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK
Foto: VL

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“.

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“ počinje 26. studenog 2018. i traje do 27. prosinca 2018. kada će u razdoblju od 4 tjedna svaki ponedjeljak u nacionalnom izdanju Večernjeg lista biti objavljen jedan nagradni kupon.

Nagradna igra održava se u 4 kruga koja traju:

 • Prvi krug traje od objave prvog kupona 26.11.2018. do izvlačenja dobitnika 5.12.2018.

 • Drugi krug traje od objave drugog kupona 3.12.2018. do izvlačenja dobitnika 12.12.2018.

 • Treći krug traje od objave trećeg kupona 10.12.2018. do izvlačenja dobitnika 19.12.2018.

 • Četvrti krug traje od objave četvrtog kupona 17.12. do izvlačenja dobitnika 27.12.2018.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“ ukupno iznosi 72.000 KN, PDV uključen

Nagrade u prvom krugu su:

 • 45 x 2 ulaznice za predstavu Orašar u Hrvatskom narodnom kazalištu 05. siječnja 2019. pojedinačne vrijednosti 200 KN, PDV uključen

Nagrade u drugom krugu su:

 • 45 x 2 ulaznice za predstavu Orašar u Hrvatskom narodnom kazalištu 05. siječnja 2019. pojedinačne vrijednosti 200 KN, PDV uključen

Nagrade u trećem krugu su:

 • 45 x 2 ulaznice za predstavu Orašar u Hrvatskom narodnom kazalištu 05. siječnja 2019. pojedinačne vrijednosti 200 KN, PDV uključen

Nagrade u četvrtom krugu su:

 • 45 x 2 ulaznice za predstavu Orašar u Hrvatskom narodnom kazalištu 05. siječnja 2019. pojedinačne vrijednosti 200 KN, PDV uključen Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
U periodu od 4 tjedna (26.11/ 3.12/ 10.12/ 17.12.) za nagradnu igru „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“ bit će objavljen po jedan kupon u svakom od navedenih tjedana. U prvom krugu izvlačenja sudjeluju sve pošiljke s 1. kuponom, u drugom krugu izvlačenja sudjeluju sve pošiljke s 2. kuponom, u trećem krugu izvlačenja sudjeluju sve pošiljke s 3. kuponom i u četvrtom krugu izvlačenja sudjeluju sve pošiljke s 4. kuponom.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe jedan nagradni kupon. Tako sakupljeni jedan kupon čitatelji - kupci trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i naznakom koji datum je izašao kupon i poslati na adresu

Večernji list d.o.o.
Za nagradnu igru – „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“
p.p. 915
10001 Zagreb

Članak 6.
Tročlana komisija će nadzirati javno izvlačenje nagrada naznačenih u članku 4. koje će se održati u prostorijama Večernjeg lista, na adresi Oreškovićeva 6H/1, Zagreb, u terminu:

 • Prvi krug: 5.12.2018. u 14:00 sati

 • Drugi krug: 12.12.2018. u 14:00 sati

 • Treći krug: 19.12.2018. u 14:00 sati

 • Četvrti krug: 27.12.2018. u 14:00 sati

Članak 7.
Dobitnici nagradne igre„Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“ biti će objavljeni u Večernjem listu u roku od 7 dana od svakog kruga izvlačenja.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku nagrade.

Članak 9.
Dobitniku nagradne igre, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri ili do 04. siječnja 2019. (dan prije održavanja predstave).

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“
KLASA: UP/I-460-02/18-01/743
URBROJ: 513-07-21-01-18-3
Zagreb, 22. studenog 2018.

Pravila o korištenju osobnih podataka:
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Večernji vas vodi na predstavu Orašar u HNK“ koja se održava od 26. studenog 2018. do 27. prosinca 2018. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Kao sudionik u nagradnoj igri prihvaćam obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://www.vecernji.hr/politikaprivatnosti

DOBITNICI 1. KRUGA SU:

1. Ivica Budanec (10000 Zagreb)
2. Božena Cenko (10000 Zagreb)
3. Tomislav Duhaček (10000 Zagreb)

5. Magda Kovačić (10000 Zagreb)
6. Branko Galić (10000 Zagreb)
7. Srebrenka Marušić (10000 Zagreb)
8. Branimir Lokin (10000 Zagreb)
9. Branka Žic (10000 Zagreb)
10. Martina Berned (10000 Zagreb)
11. Jadranka Sokač (10298 Novaki Bistranski)
12. Mira Puljiz (21000 Split)
13. Marija Sarić (52440 Poreč)
14. Stela Crnovršanin (10000 Zagreb)
15. Željko Herceg (42000 Varaždin)
16. Mario Violić (10110 Zagreb)
17. Davor Kontakt (10000 Zagreb
18. Tea Horvatiček (10000 Zagreb)
19. Irenka Fischer Palković (10000 Zagreb)
20. Štefica Vrtarić Njegovan (10000 Zagreb)
21. Danira Štimac (47300 Ogulin)
22. Margareta Gašparović (10000 Zagreb)
23. Domagoj Purgar (10000 Zagreb)
24. Božena Knežić (10000 Zagreb)
25. Ivana Sivrić (10000 Zagreb)
26. Dubravka Marijanović (31000 Osijek)
27. Ivana Grbavac (10450 Jastrebarsko)
28. Nataša Bošnjaković (10090 Zagreb)
29. Vesna Omerhodžić (10000 Zagreb)
30. Ivanka Modrić (10410 Velika Gorica)
31. Marija Fodor (10001 Zagreb)
32. Anamarija Vujnović (10413 Kravarsko)
33. Zlatko Škrbec (10000 Zagreb)
34. Ivan Vešligaj (10090 Zagreb)
35. Kata Bolf (10000 Zagreb)
36. Vlatko Jakopanec (10430 Samobor)
37. Mirna Maravić (10020 Zagreb)
38. Gordan Korbar (10000 Zagreb)
39. Katarina Bujanić (10090 Zagreb)
40. Mladen Mikec (10290 Zaprešić)
41. Anica Igrec (40000 Čakovec)
42. Vesna Lončarić (40000 Čakovec)
43. Marina Vurušić (40000 Čakovec)
44. Jadranka Sabolić (10000 Zagreb)
45. Dubravka Marčetić (10000 Zagreb)

Dobitnici 2. kruga su:
Vesna Horvatović (Zagreb)
Vesna Pondeljak (Zagreb)
Jozo Grgić (Zagreb)
Ljerka Hrnčević (Zaprešić)
Jadranka Ušak - Tonsa (Zagreb)
Marijan Špoljar (Bukovje Bistransko
Bernarda Dominković (Zagreb)
Adriana Kajkić (Zagreb)
Dragutin Baruškin (Zagreb)
Damir Ivanov (Kalinovac)
Jasna Jagečić (Oroslavlje)
Katarina Novak (Zagreb)
Jelena Macan (Bregana)
Željko Trtinjak (Zagreb)
Sonja Betlehem - Bebek (Koprivnica)
Suzana Bartolović (Zagreb)
Zinka Canjuga (Zagreb)
Đurđica Kralj (V. Gorica)
Sanja Pintarić (Zaprešić)
Pavica Belavić (V. Ludina)
Josipa Tušek (Krapina)
Krešimir Janač (Koprivnica)
Marijana Žinić (Sisak)
Snježana Špiljak (Zagreb)
Ivanka Mohović (Zaprešić)
Nada Leban (Zagreb)
Dorotea Bedenčić (Bregana)
Branka Kelemen (Kupljenovo)
Nena Bašlin (Zagreb)
Dragica Puljiz (Split)
Ljiljana Krajcar (Zagreb)
Terezija Coto (Sv. Nedjelja)
Zlatko Kelečević (Horvati)
Iva Petračija (Zagreb)
Ružica Skelin (Zagreb)
Sandra Kramarić (Petrinja)
Franka Devčić (Zagreb)
Ivan Šiletić (Zagreb)
Renata Biondić (Zagreb)
Anja Marić (Zagreb)
Dinka Jonjić (Zagreb)
Ružica Kralj - Kastimuller (Zagreb)
Monika Kantoci (V. Trgovišće)
Hana Duhaček (Zagreb)
Ivona Forgač (Zagreb)

 

DOBITNICI 3. KRUGA SU:

1 Vjekoslav Lopatić (10292 Laduč)
2 Nada Leban (10000 Zagreb)
3 Anica Salopek (48260 Križevci)
4 Marko Štimac (47300 Ogulin)
5 Šime Kezele (10000 Zagreb)
6 Marija Tadić (31400 Đakovo)
7 Ivana Forgač (10000 Zagreb)                 
8 Emilija Matun  (10000 Zagreb)
9 Mateja Porkolabić (10000 Zagreb)
10 Mirjana Krajačić Lukšić (10000 Zagreb)
11 Boris Pervan (10110 Zagreb)
12 Mira Sikavica (10000 Zagreb)
13 Ivana Murk (10000 Zagreb)
14 Zlatko Kelečević (10436 Horvatovi)
15 Ivana  Rimac (10090 Zagreb)
16 Ivanka Bašić (48260  Križevci)
17 Kruno Lažeta (10000 Zagreb)
18 Marija Munkaš (10000 Zagreb)
19 Marija Šimec (10430 Samobor)
20 Ružica Cesar (10360 Sesvetska sela)
21 Zoran Ranić  (10290  Zaprešić)
22 Zdravko Silvar (10373 Ivanja Reka)
23 Maja Špeljko (10000 Zagreb)
24 Marijana Halec (10000 Zagreb)
25 Dunja Molnar (10000 Zagreb)
26 Marta Soldo (10360  Sesvete)
27 Marcela Boban (10250 Lučko)
28 Stanka Stanuga (10000 Zagreb)
29 Branimir Lokin (10000 Zagreb)
30 Mirjana Rožić (10491 Prigorje Brdovečko)
31 Davor Bošnjaković (10090 Zagreb)
32 Vjera Lopina (10000 Zagreb)
33 Dubravko Panić (41437 Bestovje)
34 Božica Krčelić (10434 Strmec)
35 Ivanka Tepeš (49283 Hrašćina- Trgovišće)
36 Sanja Sestrić (47000 Karlovac)
37 Nevenka Rajski (10010 Zagreb)
38 Barbara  Bujanić (10090 Zagreb)
39 Katarina Bujanić (10090 Zagreb)
40 Damir Stipić  (10000  Zagreb)
41 Tomislav  Štefanec                                  
42 Đurđica Lončarić (10450 Jastrebarsko)
43 Milka Ehman (10000 Zagreb)
44 Paulo Patrick Hrga (10000 Zagreb)
45 Josip Švaner (10000 Zagreb)

Čestitamo!

Dobitnici 4. kruga su:

1 Zrinko Bašić (10430 Samobor)
2 Sanja Hrvojević (10000 Zagreb)
3 Ana Osredečki (10000 Zagreb)
4 Božena Knežić (10000 Zagreb)
5 Katica Balog (34000 Požega)
6 Viktorija Horg (42230 Ludbreg)
7 Tatjana Vujnović (10000 Zagreb)
8 Ljiljana Ricov (10010 Zagreb)
9 Zorica Zubčić (10000 Zagreb)
10 Borivoj Jurak (10000 Zagreb)
11 Lidija Lijović (10430 Samobor)
12 Krešimir Petračija (10000 Zagreb)
13 Štefica Šutija (10000 Zagreb)
14 Stjepan Štefanović (10000 Zagreb)
15 Petra- Antonija Grubušić (10000 Zagreb)
16 Ljubica Šurina (10000 Zagreb)
17 Zlatko Kelečević (10436 Horvati)
18 Marta Daić (10000 Zagreb)
19 Marija Belavić (44316 Velika Ludina)
20 Gabrijela Vugrin (10000 Zagreb)
21 Mijo Kovačević (10000 Zagreb)
22 Ifeta Bećirević (44000 Sisak)
23 Nikolina Musulin (47000 Karlovac)
24 Marija Vranić (44000 Sisak)
25 Darko Fran (10000 Zagreb)
26 Franka Devčić (10000 Zagreb)
27 Dragutin Pajtler (10040 Zagreb)
28 Marija Bebek (10000 Zagreb)
29 Josip Badrić (10000 Zagreb)
30 Snježana Šrob (10040 Zagreb)

31 Jasna Bošnjak (10430 Samobor)
32 Milka Maligec (10000 Zagreb)
33 Štefica Hranković (10410 Velika Gorica)
34 Ljijljana Hasanec (10010 Zagreb)
35 Gordana Ježić- Brkić (43000 Bjelovar)
36 Jasna Horvatić (10419 Vukovina)
37 Božica Marković (10000 Zagreb)
38 Goran Medek (47000 Karlovac)
39 Nikola Manerović (10000 Zagreb)
40 Branka Bogović (10090 Zagreb)
41 Vlado Bujanić (10090 Zagreb)
42 Davor Jalšovec (10000 Zagreb)
43 Neda Violić (20000 Dubrovnik)
44 Jasna Kandrač (10110 Zagreb)
45 Milan Drmić (10370 Dugo selo)
Čestitamo!

Merkur osiguranje
Ne zanemarujte zdravlje
Sad je najvažnije brinuti o zdravlju: Pet ključnih liječničkih preporuka koje ne smijete zanemariti
Otok Rab
Kraljevska oaza
Otok Rab: Istražite otok sreće koji skriva najljepše pješčane plaže na kojima se kupao i britanski kralj Edward VIII.