Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PROMO

Upoznajte sveučilišne diplomske studije Sveučilišta Libertas

Sveučilište Libertas
26.05.2023.
u 11:57

S diplomom prvostupnika u ruci spremni ste za razvoj karijere – no, što ako želite još više?

Više znanja, iskustva i stručnosti u polju kojim se želite baviti? Uz sve više zanimanja koja zahtijevaju napredno obrazovanje, upravo diploma može biti ključna za vaš uspjeh u karijeri.

Poslodavci preferiraju zaposlenike sa završenim visokim obrazovanjem, koji se dokazano znaju nositi s izazovima posla koji ih očekuju. Već sama činjenica da su odlučili ulagati u svoje obrazovanje pokazuje predanost i volju za usavršavanjem, koja se cijeni u svakoj karijeri. Studiranje na visokoj razini znači i proširivanje mreže poznanstava, te povezivanje s kolegama i profesorima koji su već dokazani stručnjaci u svojim područjima. Profesionalni kontakti poput ovih mogu se pokazati iznimno vrijednim u budućnosti.

Kao prvo hrvatsko privatno međunarodno sveučilište, Libertas nudi mogućnost studiranja od prijediplomske do doktorske razine. Unutar svakog studija znanje prenose eminentni profesori koji su priznati stručnjaci u svom području, kao i brojni predavači s međunarodnim iskustvom. Diplomski studiji Sveučilišta Libertas pravi su izbor za sve one koji ne pristaju na kompromise kada je u pitanju ulaganje u vlastito znanje i karijeru. Nastava na Libertas međunarodnom sveučilištu izvodi se u Zagrebu, Kutini i Dubrovniku, u kojem je moguće nastavu slušati i na engleskom jeziku. Diplomski sveučilišni studij traje dvije godine i njime se stječe 120 ECTS bodova. Ukupan broj bodova koji se stječu po završetku prijediplomskog i diplomskog studija iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Po završetku diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra uz naznaku struke.

Poslovna ekonomija i globalizacija

U zemljama širom svijeta, razvoj ekonomije temelji se na kreativnosti, inovacijama i suradnji. Globalizacija svjetske ekonomije, procesi i trendovi u međunarodnoj ekonomiji zahtijevaju nove inovativne načine rješavanja ekonomskih zadataka i problema. Svjesni ovih činjenica, namjera je ovog studijskog programa stvoriti novu generaciju modernih stručnjaka oboružanih novim znanjima, vještinama i kompetencijama kroz specijalizirane predmete i nastavni proces koji omogućava usavršavanje u međunarodnoj globalnoj ekonomiji, dati naglasak na potrebnim znanjima i vještinama.

Diplomski program Poslovne ekonomije i globalizacije omogućuje studentima stjecanje znanja od priznatih i uglednih profesora iz Hrvatske i svijeta, kao i kontakt s priznatim stručnjacima ekonomske struke. Završetkom studija magistri dobivaju napredne alate potrebne za primjenu znanja koji omogućuju sveobuhvatno analiziranje i rješavanje stvarnih problema pri obavljanju svakodnevnih zadataka. Diplomanti ovog studija svakako će naučiti kako:

 • procijeniti analize globalnog gospodarskog poslovanja

 • razviti mogućnosti realizacije ciljeva održivog rasta u globalnom poslovnom okruženju

 • integrirati geopolitičko stanje i jačanje konkurentskih sposobnosti poslovnog subjekta

 • integrirati i povezati međunarodne standarde financijskog izvještavanja

 • kreirati konkretna rješenja za implementaciju kontrolinga i izvještavanja u poslovnom subjektu

 • formulirati aktivnosti, zadatke i ciljeve međunarodnih financijskih i trgovinskih institucija

 • osmisliti načine razvoja projekata te ulogu upravljanja projektima u projektnom ciklusu

 • osmisliti analize i prognostičke modele temeljem financijskih podataka

 • integrirati izazove globalne digitalne revolucije i kreativnog vođenja

 • predložiti područja i modele istraživanja u globalnom inovativnom okruženju.

Međunarodni odnosi i diplomacija

Suradnja i razumijevanje među ljudima i nacijama izravni su put do stvaranja uspješnih zajednica koje napreduju u gospodarskom i socijalnom smislu. Sveučilište Libertas prva je institucija koja izvodi diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije. Na taj način omogućuju obrazovanje studentima iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina koje se odnose na međunarodne odnose i diplomaciju, a temeljem izvrsnosti i suradnje s vodećim svjetskim sveučilištima.

Nakon završenog diplomskog studija na Libertasu, osim zapošljavanja na željenim institucijama, studentima je omogućen i nastavak studija na poslijediplomskoj doktorskoj razini na Sveučilištu Libertas ili nekom drugom međunarodnom sveučilištu. Ovaj studij će odgovarati svima koji uživaju u analizi i diskusiji o aktualnim globalnim pitanjima, onima koji žele napraviti konkretnu promjenu u svijetu i razviti jedinstvene skupove vještina za kojima postoji velika potražnja, te naučiti:

 • formulirati strategije pregovaranja i razrješavanja sukoba u diplomaciji

 • razviti komunikacijske strategije za poboljšanje diplomatske i akademske komunikacije

 • rangirati najvažnije aktere i institucije u sustavu međunarodne trgovine i međunarodne sigurnosti

 • povezati tekuće probleme u međunarodnim političkim odnosima s perspektivama i razinama analize u teorijama međunarodnih odnosa

 • kritički prosuđivati aktere u međunarodnim političkim odnosima s obzirom na kontekst međunarodne sigurnosti, geopolitičkih faktora i teorija međunarodnih odnosa

 • integrirati spoznaje polja međunarodnih odnosa s obzirom na kontekst međunarodne sigurnosti, geopolitičkih faktora i teorija međunarodnih odnosa

 • vrednovati motive, uzroke i posljedice događaja u multilateralnoj diplomaciji

 • povezati tekuće problemima u međunarodnim političkim odnosima s primjenom osnovnih političkih koncepta i ideologija u pojedinim državama (akterima) u međunarodnom poretku

 • valorizirati motive, uzroke i posljedice stvaranja velikih međunarodnih političkih, ekonomskih i sigurnosnih organizacija.

Fizioterapija

Fizioterapija je zdravstvena struka u intenzivnom razvoju koja zahtjeva od fizioterapeuta da u svom radu koriste najbolju stručnu praksu temeljenu na znanstvenim spoznajama. Složenost zdravstvenih postupaka, nove metodologije i tehnologije zahtijevaju stjecanje dodatnih vještina i kompetencija. Demografske promjene u zemlji, promjene u organizaciji zdravstvenog sustava, kao i razvoj zdravstvenog turizma, povećali su potrebu za stručnjacima educiranim za provođenje složenih fizioterapijskih i rehabilitacijskih postupaka prema preporukama Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (WCPT).

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapije je nastavak u vertikalnom obrazovanju fizioterapeuta sukladno europskim i svjetskim standardima u edukaciji ove profesije. Obuhvaća i zasniva se na tri ključna područja studija: temeljne biomedicinske znanosti koje su podloga za razumijevanje procesa primjene fizikalne terapije, suvremenu metodologiju i tehnologiju fizioterapije, te znanstveno vrednovanje postojećih i istraživanje novih metoda fizioterapije u stanju bolesti, rehabilitaciji, prevenciji i unapređenju zdravlja. Studijski program je usklađen s najvišim europskim standardima i programom obrazovanja na visokim učilištima u europskim zemljama te je maksimalno usmjeren prema studentu. Završetkom studija, magistar fizioterapije bit će osposobljen za pružanje kompleksnih fizioterapijskih postupaka, te će znati:

 • primijeniti složene fizioterapijske i rehabilitacijske postupke sukladno individualnim potrebama

 • osmisliti kreativno rješenje u složenom kliničkom entitetu

 • integrirati principe personalizirane medicine u fizioterapiji i rehabilitaciji

 • vrednovati fizioterapijsku praksu temeljenu na znanstvenim spoznajama

 • procijeniti mjere ishoda dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka

 • upravljati sustavom fizioterapije primjenjujući metode i alate sustava kvalitete u zdravstvu

 • istražiti i evaluirati nove metode i tehnologije u fizioterapiji

 • vrednovati osobni profesionalni razvoj te razvoj pojedinaca i skupina

 • prenijeti znanje i vještine na druge dionike u području fizioterapije i rehabilitacije.

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije