Naslovnica Vijesti Mala akademija financija

Mala akademija financija

Natječaj traje od listopada 2018. do svibnja 2019., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.
30. listopada 2018. u 10:00 1817 prikaza
Mala škola financija
Foto: GettyImages

PRAVILA I UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

MALA AKADEMIJA FINANCIJA

Večernji list d.o.o. raspisuje kreativni nagradni natječaj Mala akademija financija (dalje u tekstu: Natječaj) za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR NATJEČAJA
Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6h/1, 10 010 Zagreb.

ČLANAK 2: TEMA NATJEČAJA
Tema natječaja je FINANACIJSKA PISMENOST.

ČLANAK 3: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA:
Natječaj se raspisuje u svrhu skretanja pozornosti učenika i njihovih roditelja na važnost štednje za budućnost i mirovinu, poticanja obitelji na usvajanje navika štednje te poticanja kreativnosti i stvaralaštva kod djece.

Natječaj traje od listopada 2018. do svibnja 2019., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Prvi krug natječaja traje od 31. listopada do 31. siječnja 2019., a odnosi se na prijavu osnovnih škola na natječaj. Sve osnovne škole koje žele sudjelovati u nagradnom natječaju, putem Wofoo obrasca objavljenog na službenoj stranici projekta vecernji.hr/mafin, trebaju poslati esej na temu zašto im je edukacija o financijskoj pismenosti danas važna i što njome žele postići.

Wofoo obrazac sačinjava: odabir kategorije, ime tima i mentora, članove tima, potpisane privole za sudjelovanje učenika u projektu te esej u PDF formatu. Dužina eseja je maksimalno do jedne kartice teksta.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebna je pisana privola roditelja/skrbnika malodobnog djeteta za objavu osobnog imena, fotografije i audio i videozapisa u medijima.

Osnovne škole prijavljuju po jedan esej u kategoriji 1 (5. i 6. razred) i / ili u kategoriji 2. (7. i 8. razred). Jedan tim može prijaviti maksimalno jedan rad/esej, a jedna osnovna škola može prijaviti maksimalno dva rada/eseja (po jedan u svakoj kategoriji).

Tim može sačinjavati minimalno 20 učenika, a maksimalno 35 učenika.

Napomena: pravilo se izuzima u osnovnim školama s područja Republike Hrvatske s područja gdje škola ima određen manji broj učenika.

Najkreativnijih 20 radova, po 10 u svakoj kategoriji, ulazi u drugi krug nagradnog natječaja te će u tim školama biti održana edukacija finanacijske pismenosti.

Drugi krug nagradnog natječaja traje od veljače 2019. do kraja ožujka 2019., a odnosi se na edukacije učenika koje će će provesti docentice Ekonomskog fakulteta iz Zagreba doc. dr. sc. Dajana Barbić i doc. dr. sc. Andrea Lučić prema udžbeniku o osobnim financijama za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola Novac i ja, odobrenom od Ministartsva znanosti i obrazovanja.

Edukacije će biti prilagođene dobnoj skupini učenika (5.- 6. razred i 7.-8. razred)

Svi sudionici edukacija dobit će certifikat za sudjelovanje na edukaciji.

Treći krug nagradnog natječaja traje od 1. travnja do 15. svibnja 2019. U tom razdoblju prijavljeni timovi koji su nazočili edukaciji o financijskoj pismenosti trebaju poslati svoj rad na zadanu temu nagradnog natječaja na službeni mail projekta: mafin@vecernji.net ili na adresu Večernjeg lista d.o.o., Oreškovićeva 6h/1, 10 010 Zagreb.

Kreativan rad na temu financijske pismenosti može biti napravljen u jednoj od tehnika: crtanje, fotografija, videofilm, pjesma, strip, kombinirane tehnike.

ČLANAK 4. INFORMACIJE O PROJEKTU
Informacije o projektu su dostupne na službenoj web stranici projekta vecernji.hr/mafin


ČLANAK 5: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

  • Glavnu nagradu: u vrijednosti od 15.000 kuna za pobjedničke timove (dva tima)
  • Druge nagrade: tablet uređaji


ČLANAK 6: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju imaju svi učenici osnovnih škola, odnosno timovi učenika od 5. do 8. razreda s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su se prijavili na nagradni natječaj i poslali esej na zadanu temu.

Prijavom na sudjelovanje prihvaćaju se pravila ovog natječaja.

ČLANAK 7: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi timovi osnovnih škola od 5. do 8. razreda u Republici Hrvatskoj koji su se prijavili na nagradni natječaj Mala akademija financija na vecernji.hr i poslali esej na zadanu temu.

Navedeno je potrebno izvršiti od 31. listopada do 31. siječnja 2019. godine u 23:59 sati.

Tim koji se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili krši pravila nagradnog natječaja ili ako procijeni da postoji visoka mogućnost manipulacije glasovima ili svojim postupcima narušava ugled i šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja uvjeta propisanih ovim pravilima.

Također Organizator može za potrebe ovog projekta na svojim platformama objaviti prijavljeni sadržaj.


ČLANAK 8: SADRŽAJ NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator u razdoblju od 31. listopada do 31. siječnja 2019. na web lokaciji vecernji.hr/mafin zaprima prijave osnovnih škola s područja Republike Hrvatske na nagradni natječaj Mala akademija finanacija u dvije kategorije:

Kategorija 1: učenici od 5. do 6. razreda osnovnih škola

Kategorija 2: učenici od 7. do 8. razreda osnovnih škola

Nakon prijave na nagradni natječaj stručni žiri bira 20 najkreativnijih radova, po 10 u svakoj kategoriji. Najkreativniji radovi bit će objavljeni na službenoj lokaciji projekta www.vecernji.hr/mafin, kao i popis osnovnih škola u kojima će se provesti edukacije na temu finanacijske pismenosti.

U drugom krugu nagradnog natječaja, koji traje od siječnja 2019. do kraja ožujka 2019., u razredima koji su poslali najkreativnije radove provest će se edukacija o financijskoj  pismenosti. Edukaciju će provesti docentice Ekonomskog fakulteta iz Zagreba doc. dr. sc. Dajana Barbić i doc. dr. sc. Andrea Lučić prema udžbeniku o osobnim financijama za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola Novac i ja, odobrenom od Ministartsva znanosti i obrazovanja.

Udžbenik je autorsko djelo doc. dr. sc. Dajane Barbić i doc. dr. sc. Andree Lučić.

Edukacije će se provesti u trajanju od 2 školska sata = 1 sat i 30 minuta.

U razdoblju od 1. travnja do 15. svibnja 2019. timovi prijavljuju svoje kreativne radove putem službenog maila projekta: mafin@vecernji.net ili na adresu organizatora: Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6h/1, 10 010 Zagreb, s naznakom „za nagradni natječaj MALA AKADEMIJA FINANCIJA“.

Sudionici natječaja prijavljuju se u odabranoj formi koja uključuje: naziv projekta, opis projekta, fotografiju rada koji prikazuje stvaran rad koji su natjecatelji napravili te sam kreativan rad.

Forma uključuje ime i prezime mentora tima te valjanu e-mail adresu.

Stručni žiri ocijenit će pristigle radove ocjenom od 1 do 10, po sljedećim kriterijima: ideja i kreativnost u realizaciji ideje, originalnost te poštivanje zadane teme natječaja.

Tri najbolje ocijenjena rada iz svake kategorije ulaze u veliko finale, u kojem ćemo u svibnju 2019. izabrati pobjednike nagradnog natječaja Mala akademija financija u dvije kategorije.

Imena pobjednika nagradnog natječaj bit će objavljena u svibnju 2019. na web lokaciji vecernji.hr/mafin.


ČLANAK 9: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Proglašenje pobjednika natječaja bit će na svečanom događanju projekta u svibnju 2019. godine kada će stručni žiri proglasiti pobjednika u dvije kategorije.

Ukupni pobjednik natječaja osvaja glavnu nagradu. Ukupno dva pobjednika, po jedan u svakoj kategoriji. Svi finalisti nagradnog natječaja osvajaju bogati slatki paket.


ČLANAK 10: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici ovog natječaja bit će osobno obaviješteni o dobitku nagrade koju će moći preuzeti na javnom događanju organiziranom od Organizatora. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.


ČLANAK 11: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima od Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svog uratka na zadanu temu jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenesena u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih pravila autori/svi sudionici ovog natječaja daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove, i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na on-line kanalima. Autori pobjedničkih uradaka prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe Večernjeg lista. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati zbog takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim radovima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

ČLANAK 12. STRUČNI ŽIRI
Pristigle radove ocjenjivat će stručni žiri koji se sastoji od 8 članova:

  1. Dijana Bojčeta Markoja, direktorica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava
  2. Eva Horvat, članica uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  3. Marko Košiček, dr.sc., glavni savjetnik Ministarstva znanosti i obrazovanja
  4. Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe Agencije za odgoj i obrazovanje
  5. Andrea Lučić, docentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb
  6. Dajana Barbić, docentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb
  7. Lana Kovačević, novinarka Večernjeg lista
  8. Miroslav Šimatović, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista

U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija izmijenjeni sastav bit će objavljen na www.vecernji.hr/mafin.

ČLANAK 13: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

ČLANAK 14: PUBLICITET
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebna je pisana privola roditelja/skrbnika malodobnog djeteta za objavu osobnog imena, fotografije i audio i videozapisa u medijima.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu.

ČLANAK 15: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA
Imena dobitnika, odnosno pobjednika u svim kategorijama bit će objavljena na web lokaciji www.vecernji.hr/mafin.

ČLANAK 16: MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Proglašenje rezultata natječaja bit će medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika natječaja i njihovih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što roditelji/zakonski zastupnici sudionika Natječaja prihvaćaju prijavom rada na natječaj.

ČLANAK 17: POREZI
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 18: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.
Večernji list d.o.o.

Pravila o korištenju osobnih podataka:
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Mala akademija financija koji se održava od listopada 2018. do svibnja 2019. sudionik daje izričitu privolu i slobodnom voljom ustupa podatke iz wofoo obrasca (naziv tima, ime i prezime mentora tima, naziv i adresa osnovne škole, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona mentora, potpisane privole za sudjelovanje učenika u nagradnom natječaju potpisane od roditelja/skrbnika djeteta te priložen esej u PDF formatu na temu nagradnog natječaja), trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka.

Također, daje izričitu privolu i pristaje na obradu navedenih osobnih podataka u vidu objave na internetskim stranicama i u novinama društva Večernji list d.o.o. u niže navedenu svrhu.

Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o nagradnom natječaju Mala akademija financija te o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka obavit će se tijekom perioda od tri godine od dana zaprimanja vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg vašeg osobnog podatka molimo vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na: info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali vaše osobne podatke. Ovim putem vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu: Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na: info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj OVDJE

Piraex
Svi na struju
Kako turistički djelatnici i ugostitelji mogu profitirati od sve veće zastupljenosti električnih automobila

A1 izdvaja za Vas