Naslovnica Lifestyle Putovanja

S Večernjim u Istanbul

Nagradna igra «S Večernjim u Istanbul» počinje 10. travnja 2018. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen nagradni kupon
09. travnja 2018. u 09:00 691 prikaza
S Večernjim u Istanbul
Foto: VL

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
«S Večernjim u Istanbul»

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva «S Večernjim u Istanbul»

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra «S Večernjim u Istanbul» počinje 10. travnja 2018. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen nagradni kupon, a traje do 12. travnja 2018.

Članak 4.
Nagradni fond sastoji se od:

- 2x2 zrakoplovne karte avioprijevoznika Turkish Airlines Zagreb-Istanbul- Zagreb ukupne vrijednosti od 22.000 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 22.000 kuna + PDV

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od utorka 10. travnja 2018. do srijede 11. travnja 2018. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. U četvrtak 12. travnja, bit će objavljen i džoker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 2 različita nagradna kupona (ili 1 nagradni kupon i džoker kupon). Tako sakupljena 3 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
„Za nagradnu igru – «S Večernjim u Istanbul»
p.p. 908
10001 Zagreb
Pošiljke sa 3 ispravno ispunjena kupona trebaju stići najkasnije do 20. travnja 2018. u 12h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista 20. Travnja 2018. u 14 sati. Izvući će se 2 dobitnika slučajnim odabirom. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnik nagradne igre «S Večernjim u Istanbul» bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionik u nagradnoj igri prihvaća obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača Nagradne igre. Sudionik u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaje na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 9.
Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika ukoliko nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 4. travnja 2018.
Večernji list d.o.o.
Tomislav Ceronja
Voditelj promocije

KLASA: UP/I-460-02/18-01/222
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 06. travnja 2018.

 

Sretni dobitnici su:

Mladen Bandić, Zagreb
Lea Bosner, Vrbovec​​​​​​​

Čestitamo!

Gorenje WaveActive
ONI RADE DOK SE VI ODMARATE
Kako život učiniti jednostavnijim?

A1 izdvaja za Vas