Naslovnica Biznis Poduzetništvo i karijere

Promjena ugovora o radu samo uz pristanak radnika

13. prosinca 2008. u 13:13 470 prikaza

Ugovor o radu je dvostranoobvezatni ugovor koji poslodavac i radnik zaključuju dobrovoljno, uz određena ograničenja propisana Zakonom o radu te ostalim propisima, a prilikom utvrđivanja elemenata svog ugovornog odnosa.

Odredbe ugovora o radu ne smiju se mijenjati bez pristanka radnika, osim uglavaka u ugovoru kojima se pri reguliranju međusobnih prava i obveza upućuje na odgovarajuće zakone, propise, kolektivne ugovore ili pravilnike o radu.

U ugovoru o radu obično je određeno mjesto i opis poslova koje će radnik obavljati, te bez pristanka radnika nije dopuštena jednostrana promjena vrste rada ili poslova i mjesta rada.

Poslodavcu tako nije dopušteno bez suglasnosti radnika tražiti od njega obavljanje drugih poslova od onih koji su određeni ugovorom.

U slučaju potrebe za izmjenama odredaba ugovora o radu o kojima se poslodavac i radnik ne mogu usuglasiti, poslodavac ima mogućnost korištenja instituta otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, kojim radniku otkazuje ugovor i istovremeno predlaže sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.

POSLOVNA RJEŠENJA
Pogledajte kako je karlovački slatkovodni akvarij postao primjer uspješnog poslovanja

A1 izdvaja za Vas