Naslovnica Biznis Kompanije i tržišta

Međimurje-plin nikad nije povećavao cijene usluge opskrbe prirodnim plinom u postupcima javne nabave

18. svibnja 2016. u 09:15 1064 prikaza
Međimurje-plin
Foto: PR FOTO

Međimurje-plin d.o.o. Čakovec nikad nije povećavao cijene usluge opskrbe prirodnim plinom u postupcima javne nabave

„MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec za uslugu opskrbe plinom kao odabrani ponuditelj u postupcima javne nabave od 2011. godine, kada je prvi puta sudjelovao u postupku javne nabave za opskrbu plinom, te po provedenom postupku 2012. godine sklopio prvi ugovor o opskrbi plinom, nije povećavao ugovorenu prodajnu cijenu prirodnog plina, što znači da je MEĐIMURJE-PLIN uvijek obavljao uslugu opskrbe prirodnim plinom prema ponuđenoj cijeni u postupku javne nabave.

U postupcima javne nabave uvijek je utvrđen način formiranja cijene usluge opskrbe plinom, te postupak i uvjeti eventualne promjene cijene. Kako se cijena prirodnog plina od 01.04.2012. godine stalno smanjivala, načinom i pravovremenom rezervacijom transportnih kapaciteta, te postupcima nabave prirodnog plina, MEĐIMURJE-PLIN uvijek je uspijevao održati istu cijenu usluge opskrbe prirodnim plinom u odnosu na cijenu koja je bila ponuđena u postupcima javne nabave. Navedeno znači da je prodajna cijena usluge opskrbe prirodnim plinom MEĐIMURJE-PLINA u cijeloj Republici Hrvatskoj uvijek bila ista ponuđenoj cijeni na javnom nadmetanju.

MEĐIMURJE-PLIN posluje prema načelima javne nabave, propisanim Zakonom o javnoj nabavi;

„Načela javne nabave

Članak 3.

(1) Prilikom provođenja postupaka iz ovoga Zakona naručitelji su obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.“,

što znači da nikada nakon donošenja odluke o odabiru MEĐIMURJE-PLINA kao odabranog ponuditelja, odnosno opskrbljivača plinom, i sklopljenog ugovora o opskrbi plinom, MEĐIMURJE-PLIN ne mijenja cijenu usluge opskrbe plinom.

Što se tiče usporedbe prosječnih cijena opskrbe prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj i ponudbenih cijena u postupcima javne nabave, iste nisu nikako usporedive jer se cijene na tržištu plina stalno mijenjaju, na mjesečnoj, dnevnoj i satnoj razini, ali dosad na niže. „

Međimurje-plin | Autor :

RBA
INVESTIRANJE JE PRIRODNO
Kako je to živjeti pored Dunje? U svakom slučaju, potaknula me na razmišljanje – koji je moj cilj?

A1 izdvaja za Vas