Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Vijesti Hrvatska

Uz Večernji do stana!

Nagradna igra «Uz Večernji do stana!» počinje 10. rujna 2018. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen nagradni kupon, a traje do 1. listopada 2018.
07. rujna 2018. u 15:04 4726 prikaza
Uz Večernji do stana!
Foto: VL

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Uz Večernji do stana!»

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva «Uz Večernji do stana!».

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra «Uz Večernji do stana!» počinje 10. rujna 2018. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen nagradni kupon, a traje do 1. listopada 2018.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri «Uz Večernji do stana!» koja počinje 10. rujna 2018. i traje do
1. listopada 2018. ukupno je 436.838 kn (uključen PDV), a nagrada je:
Stan u kvartu Podbrežje u Zagrebu, novogradnja, površina P=42,24 (40,27) m2
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od ponedjeljka 10. rujna 2018. do srijede 26. rujna 2018. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon, a od 27. rujna 2018. do 1. listopada će izaći po jedan džoker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu 17 različitih nagradnih kupona. Kupone čitatelji - kupci trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
„Za nagradnu igru – «Uz Večernji do stana!»
p.p. 915
10001 Zagreb

Pošiljke sa 17 ispravno ispunjenih kupona trebaju stići najkasnije do 10. listopada 2018. u 11h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista 10. listopada 2018. u 14 sati. Izvući će se jedan dobitnik slučajnim odabirom, a dobitnik osvaja stan u kvartu Podbrežju u Zagrebu u iznosu od 436.838 kn (uključen PDV). Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnik nagradne igre «Uz Večernji do stana!» bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena, fotografije i videa za potrebe priređivača nagradne igre.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku primopredaju.

Članak 9.
Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, nagradu treba preuzeti u roku od 8 dana od dana predaje stana Priređivaču od strane Izvođača.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka ukoliko dobitnik nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik navedene nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 4. rujna 2018.
Večernji list d.o.o.
Tomislav Ceronja
Voditelj promocije

KLASA: UP/I-460-02/18-01/542
URBROJ: 513-07-21-01/18-6
Zagreb, 7. rujna 2018

Pravila o korištenju osobnih podataka:
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri « Uz Večernji do stana!» koja se održava od 10. rujna 2018. do 1. listopada 2018. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na obradu navedenih osobnih podataka u vidu snimanja i streaminga na internet stranicama društva Večernji list d.o.o, u niže navedenu svrhu. Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj ovdje.

Norveška rukometna reprezntacija
Hrvatska u finalu
Pogledajte što norveški mediji pišu nakon poraza, još ne mogu vjerovati da neće u finalni boj
Plin
SMANJENJE CO2
Perspektive plina kao alternativnog goriva u prometu u Hrvatskoj