PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Vozim auto 365 dana“

Vozim auto 365 dana
Foto: Promo
1/2
10.03.2017.
u 12:39

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva „Vozim auto 365 dana“.

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra „Vozim auto 365 dana“ počinje 13. ožujka 2017. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 19. ožujka 2017.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri „Vozim auto 365 dana“, ukupno iznosi 46.200,00 kn + PDV, a čini ga nagrada:

  • Pravo na korištenje automobila marke Polo na godinu dana + Petrol karticu za gorivo u vrijednosti 3.000 kuna

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od ponedjeljka 13. ožujka 2017. do subote 18. ožujka 2017. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. U nedjelju, 19. ožujka, bit će objavljen i joker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 6 različitih nagradnih kupona (ili 5 različitih nagradnih kupona i joker kupon). Tako sakupljenih 6 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
Za nagradnu igru – Vozim auto 365 dana“
p.p. 915
10001 Zagreb

Pošiljke sa 6 ispravno ispunjenih kupona trebaju stići najkasnije do 27. ožujka 2017. u 12h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista u utorak 28. ožujka u 14h. Izvući će se 1 dobitnik slučajnim odabirom. Tročlana komisija nadzirat će izvlačenje nagrada. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnik nagradne igre „Vozim auto 365 dana“ bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku nagrade.

Članak 9.
Dobitnik u nagradne igre, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.
Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.
Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.
Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 3. ožujka 2017. Večernji list d.o.o.
Andrea Jurić
Voditelj promocije

KLASA: UP/I-460-02/17-01/120
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 06. ožujka 2017.

Sretni dobitnik je:

Nenad Pokos, Zagreb

Čestitamo!

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?