Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Večernjak vas vodi na vikend snova“

Lošinj
Goran Kovačić/PIXSELL
26.04.2017.
u 09:38

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Večernjak vas vodi na vikend snova“

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva „Večernjak vas vodi na vikend snova“

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra „Večernjak vas vodi na vikend snova“ počinje 26. travnja 2017. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 29. travnja 2017.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri „Večernjak vas vodi na vikend snova“ ukupno iznosi 20.000,00 kn, PDV uključen, a čine ga nagrade:

  • 4x voucher za dvije osobe za 3 noćenja u hotelu Bellevue na otoku Lošinju- pojedinačne vrijednosti 5000,00 kn (PDV uključen)

Nagrada nije zamjenjiva za novac. Voucher mora biti iskorišten do 20.5.2017.. Nagrada nije prenosiva s dobitnika na neku drugu osobu. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od srijede 26. travanja 2017. do petka 29. travnja 2017. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. U subotu, 30. travnja, bit će objavljen i džoker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 3 različita nagradna kupona (ili 2 različita nagradna kupona i joker kupon). Tako sakupljena 3 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
Za nagradnu igru – „Večernjak vas vodi na vikend snova“
p.p. 915
10002 Zagreb

Pošiljke sa 3 ispravno ispunjena kupona trebaju stići najkasnije do 5. svibnja 2017. u 12h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista u petak 5. svibnja u 14h. Izvući će se 4 dobitnik slučajnim odabirom. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnici nagradne igre „Večernjak vas vodi na vikend snova“ bit će objavljeni u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku nagrade.

Članak 9.
Dobitnik u nagradne igre, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 20. travnja 2017. Večernji list d.o.o.
Andrea Jurić
Voditeljica promocije

KLASA: UP/I-460-02/17-01/221
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 24. travnja 2017.

Sretni dobitnici su
Irena Fuketa, Šenkovec
Ružica Glavinić, Metković
Julije Szabo, Zagreb
Veljko Davosir, Graberje Ivaničko

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?