Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PRAVILA NAGRADNE IGRE

Osvoji bajk uz Večernjak

Večernjakova biciklijada
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
28.03.2017.
u 13:39

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva «Osvoji bajk uz Večernjak».

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra «Osvoji bajk uz Večernjak» počinje 28.3.2017. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 31.3 2017.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri «Osvoji bajk uz Večernjak», koja počinje 28. ožujka 2017. i traje do 31. ožujka 2017. ukupno iznosi 103 001,60 kn s PDV-om, a nagrade su:

 1. TRANS INDIA MEN L GRAPHITE-BLUE M A T; 8 KOMADA; ukupne vrijednosti 14.842,88 kn

 2. TRANS INDIA MEN M GRAPHITE /BLUE M A T; 3 KOMADA; ukupne vrijednosti 5.566,08 kn

 3. TRANS INDIA MEN M GREEN /PLATINU M M A; 7 KOMADA; ukupne vrijednosti 12.987,52 kn

 4. ROYAL DUTCH OMAFIETS ROOD 28 IN C H 2 KOM; ukupne vrijednosti 2.558,72 kn

 5. HB GOES BRITAIN DAMES 28 INCH; 2 KOM; ukupne vrijednosti 3.198,72

 6. HEXAGON X1 XL LIME LIGHT-BLACK G L O S S; 1 KOMAD; ukupne vrijednosti 1.535,36 kn

 7. HEXAGON X1 S LIME LIGHT-BLACK GL O S S Y; 1 KOMAD; ukupne vrijednosti 1.535,36 kn

 8. Hexagon X1 M gray white red glossy; 2 KOMADA; ukupne vrijednost 3.198,72

 9. LEA REPLICA WHITE-PINK-POWDER G L O S S; 8 KOMADA; ukupne vrijednosti 11.770,88 kn

 10. EVADO 1.0 MEN M SILVER-RED-BLACK M A T; 3 KOMADA; ukupne vrijednosti 5.566,08 kn

 11. EVADO 1.0 MEN L SILVER-RED-BLACK M A T; 4 KOMADA; ukupne vrijednosti 7.421,44

 12. EVADO 1.0 MEN XL SILVER-RED-BLAC K M A T; 3 KOMADA; ukupne vrijednosti 5.566,08

 13. EVADO 1.0 DAMA M WHITE-TURQUOIS E M A T; 1 KOMAD; ukupne vrijednosti 1.855,36

 14. HB COLLEGE GOES ITALY RED; 3 KOMADA; ukupne vrijednosti 4.798,08

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Nagrade će se izvlačiti redoslijedom kako je navedno u ovom članku, počevši od bicikala pod rednim brojem 1.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od utorka 28. ožujka 2017. do 30. ožujka 2017. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. U petak, 31. ožujka, bit će objavljen i joker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 3 različita nagradna kupona (ili 2 različita nagradna kupona i joker kupon). Tako sakupljena 3 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
Za nagradnu igru –Osvoji bajk uz Večernjak“
p.p. 915
10002 Zagreb

Pošiljke sa 3 ispravno ispunjena kupona trebaju stići najkasnije do 10. travnja 2017. u 12h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista u 11. travnja 2017. u 14 sati. Izvući će se 48 dobitnika slučajnim odabirom. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnici nagradne igre „Osvoji bajk uz Večernjak“ bit će objavljeni u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 9.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnici koji nisu preuzeli nagrade gube pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik jedne od navedenih nagrada iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 21.03.2017 Večernji list d.o.o.
Andrea Jurić,
Voditeljica promocije

''Osvoji bajk uz Večernjak''
KLASA: UP/I-460-02/17-01/166
URBROJ: 513-07-21-01/17-4
Zagreb, 24. ožujka 2017. 

Sretni dobitnici su:

TRANS INDIA MEN L GRAPHITE-BLUE M A T

Vesna Šmobl

Željko Golob

Monika Tuđina

Dragica Bakić

Marina Gogotljak

Zvonko Blagus

Đuro Frančić

Nada Rožić

 

TRANS INDIA MEN M GRAPHITE /BLUE M A T

Bruno Matanović

Marija Benc

Ivica Videc

 

TRANS INDIA MEN M GREEN /PLATINU M M A

Mario Prelčec

Jakov Blažićko

Franjo Jurić

Nevenka Pokos

Tomislav Valek

Tomislav Dragičević

Nenad Strujić

 

ROYAL DUTCH OMAFIETS ROOD 28 IN C H

Dražen Šimunić

Mladen Sandalj

 

HB GOES BRITAIN DAMES 28 INCH

Irena Matošević

Marija Videc

HEXAGON X1 XL LIME LIGHT-BLACK G L O S S

Marijan Vujica

 

HEXAGON X1 S LIME LIGHT-BLACK GL O S S Y

Đurđica Radišić

 

Hexagon X1 M gray white red glossy

Robert Raff

Bernardica Iveković

 

LEA REPLICA WHITE-PINK-POWDER G L O S S

Marko Perković

Božidar Majhen

Dijana Vugrinec

Janko Bubanović

Ljubica Dombaj

Marica Zebić

Mirko Buden

Dubravko Bajec

 

EVADO 1.0 MEN M SILVER-RED-BLACK M A T

Boris Klepo

Jesenko Sadžak

Ante Smoljan

 

EVADO 1.0 MEN L SILVER-RED-BLACK M A T

Krešimir Duspara

Hrvoje Miliković

Miroslav Janušić

Danijel Krezić

 

EVADO 1.0 MEN XL SILVER-RED-BLAC K M A T

Dubravka Baranašić

Saša Bajić

Ivan Kvež

 

EVADO 1.0 DAMA M WHITE-TURQUOIS E M A T

Ozana Krasić

 

HB COLLEGE GOES ITALY RED; 3 KOMADA

Milenko Vuković

Branko Jemić

Igor Topić

Želite prijaviti greške?