PROMO

Upoznajte prijediplomske studije Sveučilišta Libertas

Upoznajte preddiplomske studije Sveučilišta Libertas
26.05.2023.
u 11:53

Maturanti, vrijeme je za izbor koji vam može promijeniti život!

Zato je odabir sveučilišta na kojem ćete postaviti temelje svoje buduće karijere itekako važan. Kao prvo hrvatsko privatno međunarodno sveučilište, Libertas nudi brojne mogućnosti obrazovanja kroz različite studije, a unutar svakog od njih znanje prenose eminentni profesori koji su priznati stručnjaci u svom području, kao i brojni predavači s međunarodnim iskustvom. Nastava na Libertas međunarodnom sveučilištu izvodi se u Zagrebu, Kutini i Dubrovniku, u kojem je moguće nastavu slušati i na engleskom jeziku. Libertasovi stručni i sveučilišni studiji prijediplomske i diplomske razine otvaraju brojne mogućnosti kada je u pitanju kvalitetna edukacija i mjesto na tržištu rada budućnosti. Usvajanje novih znanja najbolje je započeti odabirom prijediplomskog studija, koji je odlična podloga za nastavak sveučilišnog obrazovanja. Odabir stručnog prijediplommskog studija pripremit će buduće studente za brzo zapošljavanje, te im ponuditi set vještina relevantan za moderno tržište rada. Svaki prijediplomski studij osmišljen je kako bi ponudio najbolje od teorijskog znanja, u kombinaciji s terenskom praksom i vlastitim iskustvom rada u realnom sektoru. Edukacija je ulaganje u budućnost koje će se uvijek isplatiti, zato je vrijeme da vas upoznamo s prijediplomskim studijima Sveučilišta Libertas.

PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Prijediplomski stručni studij traje tri godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova, te stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica uz naznaku struke. Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces.

Poslovna ekonomija

Za sve buduće poduzetnike stručni studij Poslovne ekonomije je savršen izbor. Ovaj studij nudi visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Tako će studenti imati priliku naučiti i osposobiti se za rad na području financija, računovodstva, marketinga, prodaje, nabave i logistike. Sve kolegije vode vrhunski menadžeri koji svoja znanja, iskustvo i strast prenose na studente. Studij omogućuje studentima usvajanje znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna, te se s lakoćom i brzo zapošljavaju. Trogodišnji studij Poslovne ekonomije odlična je baza za daljnje, više obrazovanje, na diplomskim studijima poput Menadžmenta međunarodne i unutarnje trgovine ili Menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija.

VIŠE…

Turistički i hotelski menadžment

Moderan i atraktivan program, namijenjen svima koji turizam prepoznaju kao jednu od ključnih grana hrvatskog gospodarstva i u njemu vide svoju budućnost. Jedna od glavnih prednosti programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje. Time studenti dobivaju vlastito mjesto gdje će moći prolaziti sve faze posla, od marketinga do menadžmenta, i osjetiti kako izgleda pravi posao u turizmu i hotelijerstvu. Svi nastavnici i predavači imaju bogato praktično iskustvo iz kolegija kojeg predaju, te su uvijek na raspolaganju studentima. Novi program studija nastao je na iskustvu IPA projekta „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ kojim su, između ostalog, razrađene standardne kvalifikacije stručnih prvostupnika u visokom obrazovanju u turizmu i razvijena i standardizirana turistička zanimanja. Rezultat toga je da se u program studija uvodi 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija: Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija.

VIŠE…

 

Menadžment poslovne sigurnosti

Studij Menadžment poslovne sigurnosti obrazuje stručnjake za poslovnu sigurnost i zaštitu poslovanja ponajprije u gospodarstvu, ali i za druge djelatnosti. Ovo je prvi i jedini takav studijski program u Republici Hrvatskoj, namijenjen osobama koje će rukovoditi poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u privrednim subjektima i poslovima privatne zaštite. Studij obrazuje osobe koje će otvoriti vlastita privatna zaštitarska društva, društva čija će djelatnost biti projektiranje sustava sigurnosti za naručitelja, savjetodavna društva, te sva ona koja obavljaju poslove vezane za sigurnost i zaštitu.

Ovaj program u potpunosti obuhvaća znanja i vještine koja treba imati savjetnik za informacijsku sigurnost prema Zakonu o informacijskoj sigurnosti iz 2007. godine, kao i sve potrebno za poslove osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu i osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu luke koje propisuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka iz 2017. godine. Studenti koji savladaju stručni program Menadžment poslovne sigurnosti steći će potrebna znanja ponajprije iz područja tehničkih, kao i iz područja prirodnih i društvenih znanosti.

VIŠE…

Menadžment športa i športskih djelatnosti

Vrhunski športski menadžeri često čine razliku između uspjeha i poraza najpoznatijih timova i pojedinaca. Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti obrazuje stručnjake za upravljanje raznim vrstama športskih djelatnosti, te za poslove pratećih gospodarskih uslužnih djelatnosti vezanima uz šport, rekreaciju i turizam. Po uzoru na zemlje Europske unije i temeljem aktualnih zakonskih propisa, profesionalni i drugi športski klubovi posluju kao trgovačka društva i otvoreni su tržištu kapitala. Kao takvi trebaju biti vođeni na profesionalan, profitabilan i dugoročno održiv način. Kompetencije potrebne za rukovođenje na opisanim načelima polaznici će steći upravo na ovom studiju. Zakonom je utvrđeno da je menadžer u športu osoba ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja prijelaza športaša iz jednog športskog kluba u drugi. Ovim studijskim programom obuhvaćena su daleko šira znanja i vještine potrebne suvremenim menadžerima za specifične potrebe u najrazličitijim športskim djelatnostima, klubovima, savezima, udrugama i drugo.

Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti zamišljen je prvenstveno za daljnji razvoj športašica i športaša koji se za vrijeme ili nakon športske karijere uključuju u poslovne i upravljačke aktivnosti.

K tome, studij je namijenjen i športašima rekreativcima te svim zainteresiranim mladim ljudima koji nakon završene srednje škole žele nastaviti profesionalnu karijeru kao športski menadžeri u raznim granama športa i športskih djelatnosti. Pri izradi studijskog programa posebno se vodilo računa da funkcioniranje športskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj treba biti prilagođeno pravnoj regulativi zemalja Europske unije.

VIŠE…

 

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Prijediplomski sveučilišni studij u pravilu traje tri godine, a po njegovom završetku se stječe 180 ECTS bodova. Po završetku ove razine stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik odnosno baccalaureus ili sveučilišna prvostupnica odnosno baccalaurea, uz naznaku struke. Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.

Međunarodni odnosi (diplomacija)

Cilj ovog studija je obrazovati studente iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina vezanih za međunarodne odnose i diplomaciju. Svjesni potrebe za razmjenom iskustava znanja i metoda Libertas je ostvario suradnju s nekim od najprestižnijih svjetskih sveučilišta koja se bave istim disciplinama. Studenti imaju mogućnost prilagoditi svoj studij osobnim interesima u polju međunarodnih odnosa, što im već od samoga početka otvara mogućnost individualizacije i intenzivnijeg rada na nekim specifičnim područjima unutar polja diplomacije i međunarodnih odnosa.

VIŠE…

Međunarodno poslovanje

Nakon završetka studija Međunarodno poslovanje, student će biti spreman za rad u tvrtkama koje se bave globalnim poslovanjem, institucijama koje se bave analizom i savjetovanjem u međunarodnim ekonomskim poslovima, kao i državnim i međunarodnim organizacijama usmjerenim na svjetsku ekonomiju.

Osobe na tržištu rada koje su usmjerene na područje globalnog poslovanja vrlo su kompetitivne, zbog čega je ovaj studij usmjeren na pružanje znanja i vještina krucijalnih za međunarodno tržište, što odgovara specifičnim potrebama tvrtki koje se bave međunarodnim poslovanjem i trgovinom. Jedinstveno organiziran, uz stručne predavače, studij Međunarodno poslovanje daje studentima mogućnost za studij međunarodnog poslovanja u zanimljivom, interaktivnom i fleksibilnom okruženju, kao i praktične vještine.

VIŠE…

 

Fizioterapija

Prijediplomski program osmišljen je upravo na taj način da studentima omogući ravnotežu između praktičnih i teorijskih znanja na području fizioterapije. Studenti prijediplomskog studija fizioterapije pripremaju se za karijere u privatnom, javnom, vladinom i neprofitnom sektoru koji svi zahtijevaju poznavanje i primjenu fizikalne terapije. Svrha programa jest izobrazba fizioterapeuta kao stručnjaka koji će moći nezavisno upravljati procesom fizioterapije, uključujući i njegovo sudjelovanje u timskom radu (multidisciplinarnom, interdisciplinarnom, transdisciplinarnom).

Provedbom programa studenti će biti osposobljeni da procjenjuju, planiraju, interveniraju i mjere učinak intervencije u području fizioterapije, uključujući dokumentiranje u prevenciji, liječenju, habilitaciji i rehabilitaciji te unapređenju profesije (razvijanjem kliničke, upravljačke, edukacijske, savjetničke i istraživačke uloge).

Studijski program pruža uvid u suvremene koncepte fizioterapije, uz naglasak na individualizaciju i cjelovitost pristupa u provedbi terapijskih postupaka. Nastavni program studija fizioterapije pruža mogućnost usvajanja znanja i vještina vezanih uz procjenu stanja, postavljanje ciljeva te izradu programa terapije sukladno dobi, potrebama i disfunkcijama osobe kojoj je potrebna fizioterapija. U okviru programa obuhvaćene su profesionalne metode od terapijskih vježbi, postupaka manualne terapije, elektroterapije, fizikalnih agenasa, mehaničkih postupaka, respiracijske fizioterapije do primjene različitih pomagala, proteza, ortoza, zaštitnih i potpornih sredstava te opreme. Važni element u ovom studijskom programu je orijentacija na individualni pristup u programiranju i provedbi fizioterapijskih postupaka uz stalnu evaluaciju rezultata. Nadalje ovaj studijski program je usmjeren na uključivanje fizioterapeuta u timski i integrirani proces zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i rehabilitacije sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Fizioterapija se danas primjenjuje u gotovo svim kliničkim područjima. Tako je fizioterapeut redovni član stručnih medicinskih timova u ortopediji, reumatologiji, neurologiji, kardiologiji, pulmologiji, pedijatriji, kirurgiji i traumatologiji, onkologiji, ginekologiji i porodiljstvu te sportskoj medicini. Također, fizioterapija je vodeća djelatnost u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju i rehabilitacijskim centrima. Uloga fizioterapeuta prepoznata je i u ustanovama za njegu u kući, ustanovama socijalne skrbi i domovima umirovljenika. U posljednje vrijeme se fizioterapija uvodi u područje zdravstvenog turizma, a veliki značaj ima i u sportskim klubovima. Također je fizioterapija sastavnica mnogih programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti u području javnog zdravstva.

VIŠE…

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije