Naslovnica Biznis Gospodarstvo

TRŽIŠTE NEKRETNINA – pravna i porezna pitanja

Pravna i porezna pitanja oko nekretnina su aktualna na netom oživjelom tržištu koje se ističe povećanim brojem transakcija kao i rastom cijena.
20. veljače 2018. u 08:49 6346 prikaza
nekretnine
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potencijalni problemi koji se mogu pojaviti kod kupoprodaje nekretnine ili neposredno nakon nje i to kako sa aspekta prava vlasništva, ograničenja tog prava i sl., tako i sa aspekta poreznih obaveza nije uvijek lako definirati i riješiti. Na snagu su stupili novi zakoni, te su se mijenjali i postojeći koji su unijeli značajne promjene na tržištu nekretnina. Tako primjerice od stupanja u Europsku uniju, potrebno je provesti energetsko certificiranje nekretnina, te je nadalje donesen novi zakon koji do sada nije postojao, Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina, a kojim zakonom je reguliran postupak procjene vrijednosti nekretnine. Također, i stupanje na snagu novog Stečajnog zakona kao i Ovršnog zakona je uvelo promjene u postupcima prodaje nekretnina pred sudom na javnim dražbama, odnosno pred Financijskom agencijom.

Drugi dio seminara se bavi svim poreznim pitanjima koja se mogu pojaviti u poslovanju s nekretninama. Naglasak seminara je na novim pravilima oporezivanja pri prodaji nekretnina koja su stupila na snagu 01.01.2015. godine, a koja nude mogućnost ostvarenja određenih poreznih ušteda, ali i otvaraju brojna pitanja u praktičnoj primjeni. Osim navedenog, seminar pruža odgovore na pitanja oporezivanja najma i prodaje nekretnina od strane fizičkih osoba sa aspekta poreza na dohodak, a sve je popraćeno sa sudskom praksom u Hrvatskoj. Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se ispravno primijenila pravila oporezivanja, ali i kako bi ostvarili svoje zakonske dozvoljene mogućnosti poreznih ušteda pri poslovanju s nekretninama.

Prijavu za sudjelovanje na savjetovanju PRAVNA I POREZNA PITANJA VEZANA UZ TRŽIŠTE NEKRETNINA možete ispuniti na www.hif.hr ili slanjem osobnih podataka na info@hif.hr (ime i prezime, poduzeće, telefon i mail).

Seminar se održava u utorak 27. veljače 2018. u Zagrebu s početkom u 08.30 sati. Iz predavanja Miće Ljubenka, odvjetnika i Pere Mioča saznajte bitne elemente:

A) Propisi koji su bitni za tržište nekretnina, gradnju i imovinsko-pravne odnose
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina - pitanje procjene vrijednosti nekretnina
- Ovršni zakon i Stečajni zakon, Pravilnik o PDV-u – kod stjecanja na dražbi
- Građevinski propisi - specifičnosti

B) Pravni rizici kod ugovorne kupoprodaje nekretnina
- Kupnja nekretnine koja je opterećena teretima
- Kako utvrditi točno stanje u trenutku sklapanja ugovora?
- Pobijanje ugovora o kupoprodaji zbog radnji na štetu vjerovnika
- Što ako jedna ugovorna strana ne ispuni obveze iz ugovora?

C) Prodaja i kupnja nekretnina kroz sudske postupke
- Koji su interesi kupca, vlasnika nekretnine kao ovršenika i trećih osoba kod kupnje nekretnina u sudskim postupcima?
- Specifičnosti kupnje nekretnina na javnoj dražbi u stečajnom postupku
- Kupnja nekretnina na javnoj dražbi u ovršnom postupku
- Pitanje oporezivanja nekretnina koje su stečene kupnjom na javnoj dražbi

D) Zemljišnoknjižni oblici zaštite i/ili izloženosti nekretnina
- Kako napraviti pravnu zaštitu nekretnina od neželjenih upisa?
- Koje su mogućnosti i interes takozvanih drugih hipoteka?
- Kako razlikujemo fiducijara od vlasnika?
- Utjecaj zemljišnoknjižnog prava na provedbu ovrhe

Drugi dio seminara - Porezna pitanja

 • Računovodstveni tretman nekretnina;
 • Računovodstveni tretman revalorizacije nekretnina i povezani porezni efekti;
 • Porezi pri prodaji nekretnina;
 • PDV i porez na promet nekretnina pri prodaji nekretnina
 • Kada izabrati opcijsko oporezivanje nekretnina?;
 • Što se smatra građevinskim zemljištem u smislu poreznih propisa?;
 • PDV pri gradnji – tuzemni prijenos porezne obveze;
 • Aspekt poreza na dohodak – što morate znati ukoliko iznajmljujete nekretnine?;
 • Aspekt poreza na dohodak – što morate znati kada prodajete nekretnine?;
 • Porezni tretman nekretnina pri specifičnim radnjama – podjela društva, unos nekretnina u temeljni kapital i slično;
 • Kako porezno optimizirati prodaju i nabavu nekretnina?;
 • Porezna osnovica i osnovne značajke postupka procjene tržišne vrijednosti nekretnine;
 • Nastanak porezne obveze, prijava i saznanje poreznog tijela za nastanak porezne obveze - sudska praksa u Hrvatskoj;

ODOBRAVAMO POPUST OD 15% ZA RANE PRIJAVE DO ČETVRTKA 22.02.2018.

Sve daljnje informacije možete dobiti na www.hif.hr

Dobi.hr
BUDUĆNOST U VAŠEM DOMU
Juraj Križanić: „Danas svi mogu unaprijediti i automatizirati kućanstvo postepenom ugradnjom pametnih uređaja koji štede energiju, vrijeme i novac”