Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Vijesti

Kako izraditi logičku matricu razvojnog projekta

Za izradu logičke matrice nisu potrebne posebne struke i znanja, već ona predstavlja logično razmišljanje i stvorena je kako bi svima mogla poslužiti za specifičnu projektnu ideju
27. svibnja 2013. u 10:07 0 komentara 10072 prikaza
studenti
Foto: Pixsell
Pogledajte galeriju 1/3

Pred Vama je 7. predavanje Virtualne učionice pisanja EU projekata - fleksibilnog, virtualnog i besplatnog tečaja kako uspješno napisati EU projekt.

Kurikulum kao i sva dosad objavljena predavanja i zadaće možete naći klikom na link. Na Facebooku je otvorena grupa za polaznike Virtualne učionice. Na njoj možete postavljati pitanja, komentirati i riješavati zadatke zajedno s drugim polaznicima.

Pristup logičkog okvira posjeduje središnju ulogu u planiranju i upravljanju razvojnim projektima i programima posljednjih 20 godina. Ishod pristupa logičkog okvira je plan projekta ili programa, sažet u logičkoj matrici. Logička matrica projekta je alat pomoću kojeg se na sažet način pojašnjava i dokazuje projektna logika. Za izradu logičke matrice nisu potrebne posebne struke i znanja, već ona predstavlja logično razmišljanje i stvorena je kako bi svima mogla poslužiti za specifičnu projektnu ideju. Logičku matricu dobro je izrađivati prvu te je uputno da u tome što izraženije sudjeluju mnogi dionici.

Pristup logičkog okvira i logička matrica

Pristup logičkog okvira je postao glavni alat u planiranju, praćenju i evaluaciji projekata i sastoji se od nekoliko standardnih koraka u kojima sudjeluju različiti dionici s ciljem određivanja problema, ciljeva, rizika itd. Prednosti pristupa logičkog okvira je završna, matrična struktura koja daje jasnu i cjelokupnu sliku projekta. Osim toga, prijavitelja se potiče da pažljivo razradi plan i kontinuirano propituje „što ako“. Na sistematičan način navodi na razmišljanje o tome kako će definirane aktivnosti ispuniti rezultate, svrhu projekta te doprinijeti općem cilju. Osim toga, pristup logičkog okvira potiče na analitičko razmišljanje i pronalaženje jasnih i konkretnih rješenja, što omogućuje kreiranje uspješnog projekta i olakšava njegovu provedbu. Pravilnom i kontinuiranom upotrebom pristupa logičkog okvira tijekom cijelog projektnog ciklusa potiče se reflektiranje na početne planove i doprinosi se uspješnosti projekta.

Logička matrica je sažetak ključnih analiza u projektu i njihova prezentacija na konzistentan i usklađen način. Omogućava relativno brzo razumijevanje nacrta projekta, onoga što se želi postići te sredstva kojima se to namjerava postići i olakšava usporedbu više različitih prijedloga.

Izrada logičke matrice započinje analizom dionika, problema i ciljeva. Pritom je potrebno suočiti se s pitanjem treba li projekt adresirati sve postojeće probleme ili samo dio problema. U sljedećem koraku potrebno je zapisati se koji su to problemi i prilike na koje projekt najbolje može utjecati. Konačno, treba odrediti koja je to kombinacija aktivnosti za koju je najvjerojatnije da će donijeti ostvarenje rezultata i održivost koristi koje projekt proizvodi. Prilikom analize pretpostavki nužnih za pokretanje projekta, treba se zapitati koji vanjski faktori imaju utjecaj na provedbu projekta i održivost rezultata, dok je prilikom analize institucionalnih kapaciteta nužno uzeti u obzir da je samo njihovo optimalno korištenje pretpostavka ostvarenja održivih koristi projekta.

Pogledajte sliku broj 2 u galeriji gore kao ilustracijski primjer strukture logičke matrice.

Logika intervencije

Logika intervencije jest vertikalna logika odnosno hijerarhija ciljeva i relevantnih pretpostavki i rizika. Logika projektne intervencije prikazuje što će se raditi na projektu i koje su pretpostavke za ispunjavanje zadataka. Horizontalna logika su indikatori i izvor za vršenje provjere postignutoga kako bi se mjerili ciljevi projekta odnosno ispunjenje istih.

Prvi stupac logičke matrice je osnovni i najvažniji jer je u njemu definiran slijed projektnih aktivnosti, rezultata i ciljeva temeljem prethodno provedenih analiza.

Indikatori uspjeha

Indikatori su objektivno provjerljivi pokazatelji uspjeha koji pružaju osnovu za mjerenje izvedbe. Indikatori moraju biti specifični za projekt, moraju biti kvalitativno i kvantitativno mjerljivi, dostupni po prihvatljivim troškovima i u vremenu, dostupni i relevantni za podatke koji su potrebni za mjerenje napretka.

Indikatori su mjerne jedinice koje mjere učinak na razini općeg cilja. Na razini specifičnih ciljeva (svrhe projekta) mjere rezultate s obzirom na fizičko ulaganje. Indikatori time predstavljaju drugi stupac logičke matrice i mjera su uspjeha logike ciljeva i rezultata opisanih u prvom stupcu. Indikatori na primjer mogu biti: određeni broj kreiranih radnih mjesta u nekom vremenu, broj mladih koji započinju vlastiti posao, broj uključenih tvrtki u edukaciju, konkretan postotak rasta prodaje itd.

Na dnu tog drugog stupca logičke matrice predviđeno je mjesto za upisivanje resursa (sredstava), ali ovo je dio koji će se dopisati nakon detaljne razrade aktivnosti, analize sredstava za provedbu i identifikacije troškova.

Izvori provjere

Izvori provjere su načini verifikacije navedenih indikatora. Kako bi ih se definiralo, treba razmisliti o tome kako bi se podaci trebali prikupljati (npr. anketom sa reprezentativnom skupinom, iz administrativnih dokumenata, direktnim promatranjem itd.). Trebalo bi identificirati koji izvor je najbolji te tko će, kada i koliko često prikupljati podatke, analizirati ih i izvještavati o analiziranim podacima. Jasno definiranje izvora za prikupljanje podataka o indikatorima olakšava kasnije dokazivanje uspjeha projekta. Izvori provjere moraju postojati za svaki indikator i upisuju se u treći stupac logičke matrice. Na dnu trećeg stupca predviđen je kratki prikaz proračuna sredstava, ali taj je uputno popunjavati pred kraj izrade projekta, odnosno kada je već razvijen detaljan proračun.

Pretpostavke i rizici

Pretpostavke su vanjski čimbenici koji su izvan kontrole projekta, a mogli bi utjecati na njegovu provedbu i dugoročnu održivost. Da bi se projekt uspješno ostvario, pretpostavke se također moraju ostvariti. Formulirane su na pozitivan način, primjerice postojanje interesa ciljne skupine za obrazovanje, suho vrijeme radi izvođenja građevinskih radova itd. Rizici su isti ti vanjski čimbenici i događaji koji bi mogli utjecati na napredak ili uspješnost projekta, ali formulirani su na negativan način, kao npr. nezainteresiranost ciljne skupine za obrazovanje, kišno vrijeme koje će onemogućiti izvođenje građevinskih radova itd.

Prvo je potrebno identificirati moguće događaje, zatim procijeniti vjerojatnost nastupa rizika i snagu učinaka te izraditi plan prevencije od nastupa rizika i plan ublažavanja efekata učinaka i kasnije pratiti i kontrolirati rizike.

Sve pretpostavke određuju se na razini aktivnosti, rezultata i specifičnih ciljeva, a pretpostavke i rizici su zapravo zrcalna slika. Pretpostavke je potrebno pisati u četvrtom stupcu logičke matrice. U donjem desnom kutu logičke matrice nalaze se preduvjeti. Preduvjeti, za razliku od pretpostavki, predstavljaju one činjenice bez kojih se projekt uopće ne može realizirati niti početi, kao što su ishođena građevinska dozvola, dobivena financijska sredstva za provedbu itd.

Provjera logike projekta

Kada je logička matrica napravljena, potrebno je još jednom provjeriti je li projekt koji se predlaže uistinu logičan. Logička matrica provjerava se tako da se prvo utvrđuje jesu li ispunjeni preduvjeti. Ukoliko su preduvjeti ispunjeni, aktivnosti mogu početi. Za ispunjavanje aktivnosti potrebna su određena sredstva i troškovi. Pod sljedećom pretpostavkom u logičkoj matrici, te aktivnosti će dovesti do rezultata kojeg ćemo izmjeriti indikatorom i dokazati izvorom provjere. Pod pretpostavkom, ti će rezultati dovesti do ostvarenja specifičnih ciljeva itd.

Pogledajte sliku broj 3 u galeriji gore kao ilustracijski primjer međuodnosa logičke intervencije, indikatora, izvora i pretpostavki.

Zaključak

Na pristup logičkog okvira se gleda kao na alat kojim se određuju jasna očekivanja o tome što u nekom projektu treba napraviti, a ujedno se olakšava razrada i prezentacija prijedloga za koji se traži financiranje i omogućava sistematičnije praćenje provedbe. Logička matrica je odraz načela jasne logike intervencije, pokazane na konzistentan i analitičan pristup planiranju i upravljanju projektom. Preporuča se izraditi logičku matricu prije izrade cijelog projekta i kompletne projektne dokumentacije i to u krugu ključnih dionika. Projekt u ukupnosti mora pokazati kako su iz identificiranih potreba krajnjih korisnika nastali ciljevi projekta, koji na održiv način kroz specifične aktivnosti dovode do svojih rezultata i učinaka. Logička matrica je jedinstven dokument koji pokazuje logiku intervencije za koju se od ugovornih tijela traži financiranje.

Napomena: Točni rezultati zadaća moći će se provjeriti na ovoj stranici sljedeći ponedjeljak. Na zadatke nije moguće dobiti individualne komentare.

Klikom na ovaj link možete preuzeti Obrazac za izradu završnog rada u sklopu Virtualne učionice pisanja EU projekata.

Zadaća uz 7. modul Virtualne učionice pi

Zadaća uz 7. modul Virtualne učionice pisanja EU projekata

Objektivno provjerljive pokazatelje uspjeha koji pružaju osnovu za mjerenje izvedbe projekta nazivamo:
a) pretpostavkama
b) indikatorima
c) ciljevima
d) rezultatima

Rješenja i objašnjenje za zadaću uz 7. modul Virtualne učionice pisanja EU projekata

INA
HUMANITARNO
INA brine o zdravstvenim ustanovama, institucijama i udrugama
Sberbank
#OSTAJEM DOMA
Sberbank pokreće Pričaroliju: Poznati hrvatski glumci djeci čitaju priče na Sberbank YouTube kanalu
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.