PRAVILA NAGRADNE IGRE

Večernjakova ruža 2022 nagrađuje

Večernjakova ruža
20.01.2023.
u 16:41

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
«Večernjakova ruža 2022 nagrađuje»

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB 92276133102 priređuje nagradnu igru naziva «Večernjakova ruža 2022 nagrađuje».

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list d.o.o.

Članak 3.
Nagradna igra «Večernjakova ruža 2022 nagrađuje» počinje 23.1.2023. i traje do 17.3.2023. do 10 sati te se održava u 1 (jednom) krugu.

Svaki dobitnik može biti izvučen isključivo jednom i može osvojiti jednu nagradu.

Članak 4.
Nagradna igra počinje 23.1.2023. Čitatelji mogu pronaći imena nominiranih kandidata u 8 kategorija na na web stranicama Večernjeg lista (vecernji.hr).

Sudjelovanje u igri ostvaruje se glasovanjem za jednog od nominiranih kandidata za nagradu „Večernjakova ruža“, a glasovati se može na 3 načina:

 • SMS-om na broj 60 085 (glasač mora prvo upisati ključnu riječ RUZA2022, te nakon razmaka broj kategorije i broj osobe za koju glasa. Npr. ako glasa za kategoriju 3 i osobu pod rednim brojem 2, poruka glasi : RUZA2022 32). Cijena SMS-a iznosi 0,32 EUR/SMS 2,40 kn/SMS (uključen PDV)Operater usluga s dodanom vrijednosti : MOJ TELEKOM D.O.O., TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11, ZAGREB, MB 02497913, TEL. 01/3659-058.

 • telefonom na broj 065 900 900 (Po pozivanju treba slijediti govorne upute za glasovanje: prvo se bira broj kategorije za koju glasa, a zatim broj osobe. Cijena poziva iz fksne mreže je 0,20 EUR/1,50 kn (uključen PDV), a poziv iz mobilne mreže 0,32 EUR/2,40 kn (uključen PDV)Operater usluga s dodanom vrijednosti: MOJ TELEKOM D.O.O., TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11, ZAGREB, MB 02497913, TEL. 01/3659-058.

 • kuponom koji će izlaziti u Večernjem listu, u prilogu Večernjeg lista- Ekran, te u Večernjakovim magazinima – Living, Diva, Slano&Slatko i Ordinacija.. Kupon će biti potrebno ispuniti traženim podacima i poslati poštom na adresu:

Večernji list d.o.o.
«Večernjakova ruža 2022 nagrađuje»
p.p. 915
10001 Zagreb

Članak 5.
Fond nagrada za nagradnu igru «Večernjakova ruža 2022 nagrađuje» iznosi 1.705,89 €/12.853,03 kn (uključen PDV), a nagrade su:

 1. 1x Telefunken android 65'' ULTRA HD LED TV 65UA9002– pojedinačne vrijednosti 610.52 €/ 4.599,99 kn

 2. 3x mobitel Samsung Galaxy A23 5G – pojedinačne vrijednosti 305,13 €/2.229,00 kn

 3. 2x Selectbox Romantični bijeg – pojedinačne vrijednosti 89,99 €/ 678,03 kn

Izvlačenje će se održati u posebnom terminu koji je definiran u članku 7. ovih Pravila. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti fonda Hrvatskom crvenom križu. Svaki dobitnik može biti izvučen isključivo u jednom krugu i može osvojiti jednu nagradu. Izvlačenje se vrši na način da se izvlači po jedan dobitnik iz baze pristiglih kupona objavljenih u Večernjem listu, prilogu Ekran i Večernjakovih subotnjih magazina (kuponi će izlaziti u više navrata ali ne svakodnevno u razdoblju od 23.1.2023. do 17.3.2023.), jedan dobitnik iz baze pristiglih sms-ova i jedan dobitnik iz baze primljenih telefonskih poziva.

Putem kupona podijeliti će se sljedeće nagrade:

 • Telefunken android 65'' ULTRA HD LED TV 65UA9002

Nagrade će se podijeliti na sljedeći način:

 • prvi izvučeni kupon - Telefunken android 65'' ULTRA HD LED TV 65UA9002

Putem SMS-a podijeliti će se sljedeće nagrade:

 • Samsung Galaxy A23 5G

 • Selectbox Romantični bijeg

Nagrade će se podijeliti na sljedeći način:

 • Prvo izvučeni SMS - Samsung Galaxy A23 5G

 • drugi izvučeni SMS - Selectbox Romantični bijeg

Putem telefonskih poziva podijeliti će se sljedeće nagrade:

 • Samsung Galaxy A23 5G

 • Selectbox Romantični bijeg

Nagrade će se podijeliti na sljedeći način:

 • prvi izvučeni iz baze telefonskih poziva - Samsung Galaxy A23 5G

 • drugi izvučeni iz baze telefonskih poziva- Selectbox Romantični bijeg


Članak 6.
Sudionik u nagradnoj igri «Večernjakova ruža 2022 nagrađuje» može osvojiti nagradu naznačenu u članku 5. ovih pravila, pod uvjetom da sudjeluje u glasovanju za nominirane osobe za nagradu „Večernjakova ruža“ na jedan od tri načina navedena u članku 4. ovih pravila.

Članak 7.
Tročlana komisija će nadzirati javno izvlačenje nagrada naznačenih u članku 5. koje će se održati u prostorijama Večernjeg lista, na adresi Oreškovićeva 6H/1, Zagreb, u slijedećem terminu:

20.3.2023. u 12 sati.

U izvlačenju sudjeluju sve pošiljke pristigle do 17. ožujka 2023. u 12 sati te pozivi i SMS-ovi pristigli do 17. ožujka 2023. u 10 sati.

Dobitnici koji će osvojiti nagrade u nagradnoj igri «Večernjakova ruža 2022 nagrađuje» bit će objavljeni na portalu Večernjeg lista najkasnije tri dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri/dobitnici prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre, te primanja promidžbenog materijala koji će dobiti od Večernjeg lista i njegovih partnera. Podaci prikupljeni u nagradnoj igri će biti korišteni u svrhe direktnog marketinga.

Članak 8.
Priređivač i partneri nagradne igre osiguravaju nagradu iz nagradnog fonda i jamče dobitniku njihovu realizaciju. Dobitnik će biti obaviješten o preuzimanju nagrade u roku 7 dana od izvlačenja. Nagradu dobitnici preuzimaju u prostorijama Večernjeg lista prema dogovoru. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Rok za preuzimanje nagrade je najkasnije 30 dana od objave dobitnika. Pravila nagradne igre će biti objavljena na web portalu Večernjeg lista.

Članak 9.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u gore navedenom roku. Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će mailom ili telefonski obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana. Po isteku tog naknadnog roka dobitnici koji nisu preuzeli nagrade gube pravo preuzimanja ostvarene nagrade. Trenutkom preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 11.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 12.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 13.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 14.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 17. siječnja 2023.
Večernji list d.o.o.
Dražen Novak
Direktor marketinga

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri «Večernjakova ruža 2022 nagrađuje» koja se održava 23. siječnja 2023. do 17. ožujka 2023. davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na obradu navedenih osobnih podataka u vidu snimanja i streaminga na internet stranicama društva Večernji list d.o.o, u niže navedenu svrhu. Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na www.vecernji.hr

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?