Naslovnica Biznis Poduzetništvo i karijere

Ekonomski najpovoljnija ponuda - što je ključno znati iz prakse?

U praksi postoji dvojba oko kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i uvjeta sposobnosti te je stoga bitno poznavanje bogate prakse DKOM-a.
13. ožujka 2018. u 08:45 1977 prikaza
DKOM

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz niz instituta koje zakon regulira. Dosadašnja praktična primjena Zakona pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona te se rješenja nalaze u bogatoj praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na radionici će se govoriti i o kriterijima za odabir ponude te će se razjasniti dvojba oko kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i uvjeta sposobnosti kao i upoznati polaznike sa bogatom praksom DKOM-a.

Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Prijavu za sudjelovanje na savjetovanju PRIKAZ NAJVAŽNIJIH INSTITUTA KROZ PRAKSU DKOM-a; EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA možete ispuniti na www.hif.hr ili slanjem osobnih podataka na info@hif.hr (ime i prezime, poduzeće, telefon i mail).

Seminar se u organizaciji Hrvatskog instituta za financije (HIF) (ovlašteni nositelj programa) održava u srijedu 28. ožujka 2018. u Zagrebu s početkom u 08.30 sati. Iz predavanja Ive Šuler, dipl. iur. i Nikoline Bačurin, dipl.oec. saznajte bitne elemente:

• Ažuriranje popratnih dokumenata

- ažurirani dokumenti - original ili preslika
- dostava ažuriranih dokumenata - čl. 263. ZJN
- određivanje starosti ažuriranih dokumenata
- što podrazumijeva posjedovanje ažuriranih popratnih dokumenata
- kako regulirati u dokumentaciji o nabavi

• Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

- primjena članka 293. ZJN 2016 u praksi
- koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponuda
- rješenje dileme - odredbe čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
- smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude
- što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u

• Oslanjanje na sposobnost gospodarskih subjekata

- mora li subjekt koji daje reference biti naveden kao podugovaratelj
- na koju se sposobnost subjekti mogu osloniti te koje dokaze je potrebno priložiti
- na što paziti kod provjere da li subjekti koji posuđuju sposobnost ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata

• Količine, rokovi, jednakovrijednost

- određivanje količina
- dulji ili skraćeni rokovi, potrebno obrazložiti?
- na što paziti kod jednakovrijednosti

• Bitne povrede Zakona o javnoj nabavi

- što se smatra bitnim povredama ZJN
- utvrđivanje bitnih povreda ZJN
- postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti

• Kriteriji za odabir ponude

• Trošak životnog vijeka

• Kako odrediti kriterije ekonomski najpovoljnije ponude

• Uvjeti sposobnosti kao kriteriji odabira ponude

• Primjeri određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

• Zeleni kriteriji

• Praksa DKOM-a vezano uz dosadašnju primjenu ekonomski najpovoljnije ponude

ODOBRAVAMO POPUST OD 15% ZA RANE PRIJAVE DO PETKA 23.03.2018.

Sve daljnje informacije možete dobiti na www.hif.hr

Adventska šopingmanija
Adventska šopingmanija
Vodič kroz najoriginalnije božićne darove za koje nećete morati izdvojiti pravo bogatstvo

A1 izdvaja za Vas