Naslovnica Biznis Poduzetništvo i karijere

Ekonomski najpovoljnija ponuda - što je ključno znati iz prakse?

U praksi postoji dvojba oko kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i uvjeta sposobnosti te je stoga bitno poznavanje bogate prakse DKOM-a.
13. ožujka 2018. u 08:45 1950 prikaza
DKOM

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz niz instituta koje zakon regulira. Dosadašnja praktična primjena Zakona pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona te se rješenja nalaze u bogatoj praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na radionici će se govoriti i o kriterijima za odabir ponude te će se razjasniti dvojba oko kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i uvjeta sposobnosti kao i upoznati polaznike sa bogatom praksom DKOM-a.

Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Prijavu za sudjelovanje na savjetovanju PRIKAZ NAJVAŽNIJIH INSTITUTA KROZ PRAKSU DKOM-a; EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA možete ispuniti na www.hif.hr ili slanjem osobnih podataka na info@hif.hr (ime i prezime, poduzeće, telefon i mail).

Seminar se u organizaciji Hrvatskog instituta za financije (HIF) (ovlašteni nositelj programa) održava u srijedu 28. ožujka 2018. u Zagrebu s početkom u 08.30 sati. Iz predavanja Ive Šuler, dipl. iur. i Nikoline Bačurin, dipl.oec. saznajte bitne elemente:

• Ažuriranje popratnih dokumenata

- ažurirani dokumenti - original ili preslika
- dostava ažuriranih dokumenata - čl. 263. ZJN
- određivanje starosti ažuriranih dokumenata
- što podrazumijeva posjedovanje ažuriranih popratnih dokumenata
- kako regulirati u dokumentaciji o nabavi

• Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

- primjena članka 293. ZJN 2016 u praksi
- koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponuda
- rješenje dileme - odredbe čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
- smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude
- što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u

• Oslanjanje na sposobnost gospodarskih subjekata

- mora li subjekt koji daje reference biti naveden kao podugovaratelj
- na koju se sposobnost subjekti mogu osloniti te koje dokaze je potrebno priložiti
- na što paziti kod provjere da li subjekti koji posuđuju sposobnost ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata

• Količine, rokovi, jednakovrijednost

- određivanje količina
- dulji ili skraćeni rokovi, potrebno obrazložiti?
- na što paziti kod jednakovrijednosti

• Bitne povrede Zakona o javnoj nabavi

- što se smatra bitnim povredama ZJN
- utvrđivanje bitnih povreda ZJN
- postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti

• Kriteriji za odabir ponude

• Trošak životnog vijeka

• Kako odrediti kriterije ekonomski najpovoljnije ponude

• Uvjeti sposobnosti kao kriteriji odabira ponude

• Primjeri određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

• Zeleni kriteriji

• Praksa DKOM-a vezano uz dosadašnju primjenu ekonomski najpovoljnije ponude

ODOBRAVAMO POPUST OD 15% ZA RANE PRIJAVE DO PETKA 23.03.2018.

Sve daljnje informacije možete dobiti na www.hif.hr

VIP izdvaja za Vas