Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Večernji list, Ordinacija.hr i Mivela te nagrađuju!

SelectBox
05.06.2024.
u 10:52

Večernji list, Ordinacija.hr, Mivela, uz podršku renomiranih stručnjaka za ulogu magnezija u organizmu - nutricionistice Ivane Barišić i specijalista interne medicine Božidara Perića pokreću veliko nacionalno istraživanje o tome znaju li Hrvati kako funkcionira njihovo tijelo. Cilj je upoznati građane s procesima koji se događaju u tijelu uslijed redovite, odnosno nedovoljne konzumacije magnezija i povećati svijest o važnosti uzimanja prirodnog magnezija.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR NATJEČAJA

Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6h/1, 10010 Zagreb, OIB: 92276133102, koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA:

Natječaj traje od 7. lipnja 2024. do 24. lipnja 2024. Prijava je moguća je u navedenom razdoblju.

ČLANAK 3. INFORMACIJE O PROJEKTU

Informacije o projektu su dostupne na portalu vecernji.hr.

ČLANAK 4. FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada uključuje:

ČLANAK 5. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

ČLANAK 6: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili krši pravila nagradnog natječaja ili ako procijeni da postoji visoka mogućnost manipulacije glasovima ili svojim postupcima narušava ugled i šteti interesima organizatora. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja uvjeta propisanih ovim pravilima. Također Organizator može za potrebe ovog projekta na svojim platformama objaviti prijavljeni sadržaj.

ČLANAK 7: SADRŽAJ NAGRADNOG NATJEČAJA

Cilj istraživanja je upoznati građane s procesima koji se događaju u tijelu uslijed redovite, odnosno nedovoljne konzumacije magnezija i povećati svijest o važnosti uzimanja prirodnog magnezija. Nakon što ispunite anketu, sudjelujte u nagradnom natječaju, a troje najkreativnijih odgovora nagrađujemo vrijednim poklonima!

ČLANAK 8: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Pobjednik će biti objavljen na portalu vecernji.hr 27. lipnja. Natječaj će imati tri dobitnika.

ČLANAK 9: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik nagrade biti će obaviješten telefonski i/ili mailom o dobitku nagrade. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Preuzimanje nagrade se odvija prema dogovoru s dobitnikom nagrade.

ČLANAK 10: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima od Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svog uratka na zadanu temu jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenesena u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih pravila autori/svi sudionici ovog natječaja osnivaju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove, i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije te da ih koriste za izradu kreativnog sadržaja tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na on-line kanalima. Autori pobjedničkih uradaka prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe Večernjeg lista. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati zbog takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim radovima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

ČLANAK 11. STRUČNI ŽIRI

Pristigle kreativne radove ocjenjivat će ocjenjivat će stručni žiri od minimalno 3 člana koji će se sastojati od predstavnika Večernjeg lista. U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija izmijenjeni sastav bit će objavljen na portalu vecernji.hr.

ČLANAK 12: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

ČLANAK 13: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 14: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno pobjednika bit će objavljen portalu vecernji.hr

ČLANAK 15: MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Proglašenje rezultata natječaja bit će medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika natječaja i njihovih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna.

ČLANAK 16: POREZI
Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 17: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 18: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se može opozvati u slučaju nastupa okolnosti za koje ne odgovara Organizator
Večernji list d.o.o.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA:

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju koji se održava, sudionik daje izričitu privolu i slobodnom voljom ustupa podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka koji će navedene podatke obrađivati u svrhu provođenja natječaja i odabira dobitnika natječaja.

Također, daje izričitu privolu i pristaje na obradu navedenih osobnih podataka u vidu objave na internetskim stranicama i u novinama društva Večernji list d.o.o. u niže navedenu svrhu.

Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o nagradnom natječaju: Koliko brinete o zdravlju probave?, o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka obavit će se tijekom perioda od tri godine od dana zaprimanja vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg vašeg osobnog podatka molimo vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na: info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali vaše osobne podatke. Ovim putem vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu: Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na: info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj OVDJE.

 

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije