Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Lifestyle Moda & ljepota

“Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove”

Nagradna igra “Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove” počinje 14. listopada 2019. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 15. listopada 2019.
11. listopada 2019. u 12:29 1300 prikaza
Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove
Foto: VL

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva “Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove”.

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra “Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove” počinje 14. listopada 2019. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 15. listopada 2019.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri “Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove”, ukupno iznosi 39.870 kn, a čine ga nagrade:

-3x Ručni sat FREDERIQUE CONSTANT Persuasion FC-292MC4P6 pojedinačne vrijednosti 5.755,50 kn; ukupne vrijednosti 17.266,50 kn

-3x Frederique Constant Ladies FC-220MS3B6B pojedinačne vrijednosti 7.534,50 kn; ukupne vrijednosti 22.603,50 kn

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
U ponedjeljak 14. listopada 2019. i utorak 15. listopada 2019. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 2 različita nagradna kupona.

Na oba kupona u jednoj pošiljci je nužno označiti želi li čitatelj-kupac igrati isključivo za muški ili ženski sat (oba kupona moraju biti označena isto).

Tako sakupljena 2 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
„Za nagradnu igru – Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove”.
p.p. 908
10001 Zagreb

Pošiljke sa 2 ispravno ispunjena kupona trebaju stići najkasnije do 25. listopada 2019. u 12h kako bi sudjelovale u izvlačenju. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti fonda Hrvatskom Crvenom križu. Svaki dobitnik može biti izvučen isključivo jednom i može osvojiti jednu nagradu. Redoslijed izvlačenja se vrši kako je navedeno u članku 4. ovih pravila odnosno prvih 3 izvučenih na kojima je označeno da igraju za muške satove osvaja Ručni sat FREDERIQUE CONSTANT Persuasion FC-292MC4P6, a prvih 3 izvučenih na kojima je označeno da igraju za ženske satove osvaja Frederique Constant Ladies FC-220MS3B6B.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista u utorak 26. listopada 2019. u 14h. Izvući će se 6 dobitnika slučajnim odabirom. Tročlana komisija nadzirat će izvlačenje nagrada. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnik nagradne igre “Zauzdaj vrijeme uz premium švicarske satove” bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku nagrade.

Članak 9.
Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/19-01/597
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 09. listopada 2019.

Zagreb 1. 10. 2019.
Večernji list d.o.o.
Dražen Novak

Voditelj promocije

Sretni dobitnici su:

Renata Preglej
Marica Horvat
Marica Einfalt
Franjo Car
Josip Kunovac
Rade Drača

Čestitamo!

Rajko Dujmić
ODLAZAK LEGENDE
Kakav oproštaj od Rajka Dujmića! Naježit ćete se kad ovo vidite
Rješenja za korekciju dioptrije u svakoj životnoj dobi