Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“

putovanje
Foto: Thinkstock
20.02.2017.
u 15:40

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva „Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“.

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra „Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“ počinje 21. veljače 2017. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi nagradni kupon a traje do 24. veljače 2017.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri „Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“, ukupno iznosi 40.000,00 kn, PDV uključen, a čini ga glavna nagrada:

  • Voucher za putovanje po izboru u vrijednosti od 40.000,00 kuna

Nagrada nije zamjenjiva za novac. Voucher mora biti iskorišten do 31.12.2018.. Nagrada nije prenosiva s dobitnika na neku drugu osobu. Voucher se može podijeliti na 4 vouchera po 10.000,00 kn koje dobitnik može iskoristiit za 4 putovanja.Rezervaciju mjesta potrebno je izvršiti u PBZ Card, putničkoj agenciji, najmanje 14 dana prije putovanja, a mogućnost potvrde za određeni termin ovisi o raspoloživim mjestima u trenutku rezervacije.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od utorka 21. veljače 2017. do četvrtka 23. veljače 2017. će svakog dana u Večernjem listu biti objavljen po jedan nagradni kupon. U petak, 24. veljače, bit će objavljen i joker kupon. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre kupe Večernji list, izrežu i sakupe ukupno 3 različita nagradna kupona (ili 2 različita nagradna kupona i joker kupon). Tako sakupljena 3 kupona čitatelji - kupci trebaju ispuniti sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
Za nagradnu igru – Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“
p.p. 915
10002 Zagreb

Pošiljke sa 3 ispravno ispunjena kupona trebaju stići najkasnije do 2. ožujka 2017. u 15h kako bi sudjelovale u izvlačenju.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista u petak 3. ožujka u 14h. Izvući će se 1 dobitnik slučajnim odabirom. Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnik nagradne igre „Večernjak vas vodi na putovanje vaših snova“ bit će objavljen u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku nagrade.

Članak 9.
Dobitnik u nagradne igre, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 6. veljače 2017. Večernji list d.o.o.
Andrea Jurić
Voditeljica promocije

KLASA: UP/I-460-02/17-01/61
URBROJ: 513-07-21-01/17-2
Zagreb, 14. veljače 2017.

Sretan dobitnik je:

Tihomir Perković, Dugo Selo

Čestitamo!

Želite prijaviti greške?