Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pravila nagradne igre

Osvojite Med2Contour tretman

Med2Contour
Foto: Promo foto
05.05.2016.
u 14:18

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvojite Med2Contour tretman

Članak 1.

Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva „Osvojite Med2Contour tretman“.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.

Nagradna igra „Osvojite Med2Contour tretmanpočinje 6. svibnja 2016. kada će na portalu vecernji.hr biti objavljen obrazac za sudjelovanje u nagradnoj igri, a traje do 20. svibnja 2016.

Članak 4.

Fond nagrada u nagradnoj igri „Osvojite Med2Contour tretmanukupno iznosi 1.800,00 kn, PDV uključen, a čini ga nagrada:

Med2Contour estetski tretman oblikovanja tijela u specijalističkoj ordinaciji Dr. Vladimir Borić 

Nagrada nije zamjenjiva za novac. Dobitnik ima pravo izabrati između tretmana za područje trbuh-struk ili tretmana za područje noge-bedra

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Od petka, 6. svibnja 2016. do petka 20. svibnja 2016. čitatelji će moći svakog dana sudjelovati u nagradnoj igri na portalu vecernji.hr. Tamo će ih čekati obrazac koji trebaju popuniti sa svojim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) i upitnik o prehrambenim navikama i tjelesnoj spremi. Svaka osoba koja popuni obrazac na vecernji.hr automatski sudjeluje u nagradnoj igri. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre dođu na portal vecernji.hr i ispune prijavni obrazac.

Članak 6.

Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb) u utorak, 24. svibnja, u 14h. Izvući će se 1 dobitnik slučajnim odabirom. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vodi zapisnik.

Članak 7.

Dobitnik nagradne igre „Osvojite Med2Contour tretmanbit će objavljen na vecernji.hr u roku od 3 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, email, adresa i broj telefona). Navedeni podatci upotrijebit će se za direktni marketing.

Članak 8.

Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 9.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzmu u roku 10 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnici koji nisu preuzeli nagrade gube pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik jedne od navedenih nagrada iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na portalu Večernjeg lista.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb 21.4.2016.

Večernji list d.o.o.

Norman Mueller

Direktor marketinga

KLASA: UP/I-460-02/16-01/294

URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Zagreb, 25. travanj 2016.

Želite prijaviti greške?