Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
nova kaznena djela

Ovo su promjene koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2013.

'unutrasnja...Zagreb...12.05.2009.    redakcija, pc, kompjuter, internet, WolframAlpha,  Photo: Goran Stanzl/Vecernji list'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/8
31.12.2012.
u 16:10

Novčane kazne prisilno će se naplaćivati, a ako to ne bude moguće, pretvarat će se u rad za opće dobro. U zatvorsku kaznu pretvarat će se samo ako se sve ostale mogućnosti izjalove

Od prve sekunde 2013. na snagu stupa novi Kazneni zakon, koji nam nameće posve drukčija, suvremena kaznenopravna ograničenja koja u kombinaciji s novim postupovnim odredbama i istražiteljskim metodama otvaraju posve novu stranicu u borbi s neprihvatljivim ponašanjem. Najstroža poruka poslana je seksualnim i drugim nasilnicima – klonite se djece, žena i slabijih. Žrtve se tretiraju humanije i obzirnije.

Riječ je o najvećim promjenama kaznenog zakonodavstva od osamostaljenja na kojima je od veljače 2009. radila radna skupina na čelu s prof. dr. Ksenijom Turković, nedavno izabranom za sutkinju Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je bilo dvadesetak profesora, sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i drugih stručnjaka.

Tako će, primjerice, novčane kazne ubuduće ovisiti o počiniteljevim prihodima i nužnim troškovima, a ako će suci imati teškoća da to utvrde, slobodni su ocijeniti visinu dnevnog iznosa od najmanje 20 do najviše 10.000 kuna. Novčane kazne prisilno će se naplaćivati, a ako to ne bude moguće, pretvarat će se u rad za opće dobro. Iznimno će se pretvarati u zatvorsku kaznu ako se sve ostale mogućnosti izjalove. Stoga je se očekuje smanjivanje pritiska na zatvorske kapacitete, čemu vodi i reforma kazne zatvora kojoj je cilj bio ograničiti mogućnost izricanja kratkotrajnih kazni te poticati primjenu alternativnih sankcija. To bi ubrzo trebalo rasteretiti prenapučene zatvore. Uvedene su nove sigurnosne mjere: obvezan psihosocijalni tretman, zabrana posjećivanja određenih mjesta i druženja s određenim osobama, udaljavanje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne zatvora. Iz kaznenog prava izbačen je pojam malodobnika, a dijete je osoba koja nije napunila 18 godina. Član obitelji je i istospolni partner odnosno “osoba koja živi u istospolnoj zajednici koja ima trajniji karakter”. I kratkotrajna izvanbračna zajednica ima taj status ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.

Postupanje iz mržnje zbog rase, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta postaje otegotna okolnost.

Spolni odnosi: Ako je jedna strana rekla ne, ne mora se ni opirati

Što se tiče spolnih odnosa, već od Nove godine, ako niste sto posto sigurni želi li druga osoba (pa ako je to i bračni partner) isto što i vi, bolje je da s njom sklopite i ugovor nego da se izvrgnete kazni od šest mjeseci do pet godina zatvora zbog spolnog odnosa bez pristanka. Druga osoba ne mora se ni fizički opirati. I ako je “samo” jednom rekla ne, to onda znači da vam zapravo prijeti kaznom od barem šest mjeseci zatvora.

Ponižavanje, povreda dostojanstva

Spolno uznemiravanje od strane nadređenih ili osoba u odnosu na koje se uznemiravani nalazi u odnosu zavisnosti ili prema osobi koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje kažnjivo je do godine zatvora. To se odnosi na (ne)verbalno ili fizičko neželjeno ponašanje kojem je cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Pedofilija do 15. godine

Bilo kakav bludni ili spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina (a ne više 14) kažnjiv je osim ako razlika u dobi nije veća od tri godine. Dakle, seksualni se odnos među vršnjacima ne kažnjava. S djetetom starijim od 15 godina (do 18. godine) kažnjiv je spolni odnos ako je počinitelju dijete bilo povjereno radi odgoja, učenja, čuvanja, dušobrižništva...

Mamljenje djece mlađe od 15 godina putem moderne tehnologije radi spolne zloporabe kažnjivo je sa do tri godine zatvora. Ista kazna predviđena je i za bilo kakvo pokazivanje pornografskog sadržaja mlađima od 15 godina

Blaže kazne za ubojstvo zlostavljača koji je izazivao dugotrajne patnje

Teško ubojstva kažnjava se s najmanje 10 godina zatvora, a kao nova okolnost koja se tako tretira ubojstvo je osobe posebno ranjive zbog njezine dobi (recimo djeca, starci), teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće. I ubojstvo člana obitelji kojeg je počinitelj prije zlostavljao predstavlja otegotnu okolnost. S druge strane, ubojstvo zlostavljača koji je izazivao dugotrajne patnje tretira se tako da je moguće blaže kažnjavanje. Smanjena je kazna, do najviše tri godine zatvora, za ubojstvo iz milosrđa zbog teškog zdravstvenog stanja. 

Kažnjivo nametanje zvijezdama

Nametljivo ponašanje žrtve kojega su estradne, sportske i druge zvijezde kažnjivo je do godine zatvora. Riječ je o ustrajnom i dugotrajnom praćenju ili uhođenju ili pokušaju uspostavljanja kontakta ili na drugi način zastrašivanja neke osobe što kod nje ili njezine bliske osobe izaziva strah ili tjeskobu. Tko je nametljiv prema sadašnjem ili bivšem partneru, ili ako se to čini prema djetetu, kazna je do tri godine zatvora. 

Anonimni forumaši, oprez

I anonimni bi se forumaši trebali čuvati odredbe prema kojoj za uvredu koja se počini putem medija, pa i interneta (!), prijeti kazna do 180 dnevnih iznosa, koji ovise o prihodima i nužnim troškovima počinitelja, ali ne mogu biti manji od 20 kuna i veći od 10.000 kuna. Mogu se izvući samo ako dokažu da je omalovažavanje počinjeno radi zaštite drugih opravdanih interesa.

Za snimanje razgovora bez znanja sugovornika do tri godine zatvora

Snimanje telefonskih i drugih razgovora bez znanja sugovornika kao i neovlašteno prisluškivanje te prenošenje takvog sadržaja strože se kažnjava – do tri godine zatvora. Međutim, za novinare, privatne detektive, zviždače... bitno je da nema kaznenog djela ako se to učini u javnom ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe. Osobito političari trebaju voditi računa o čemu pričaju off record jer nikad ne znaju što se i kada može upotrijebiti protiv njih.

Kažnjiv neovlašteni pristup računalnom sustavu i podacima

Neovlašteni pristup računalnom sustavu ili podacima (tzv. hacking) kažnjava se do godine zatvora, s tim da je kažnjiv već i pokušaj, a ako je riječ o sustavu državnog ili tijela jedinice lokalne samouprave ili trgovačkog društva od javnog interesa moguća je kazna i do tri godine zatvora. Ista kazna prijeti i onome tko ometa ili oteža rad ili korištenje računalnog sustava ili računalnu komunikaciju, za oštećenje ili neovlašteno presretanje računalnih podataka te za računalno krivotvorenje.

Zbog zlostavljanja na radu može 
se u zatvor do dvije godine

Zlostavljanje na radu je vrijeđanje, ponižavanje i uznemiravanje koje dovodi do narušavanja zdravlja ili povrede prava, za što je predviđeno do dvije godine zatvora. Zapošljavanje osoba koje nezakonito borave u Hrvatskoj, a nisu državljani neke od članica EU, postaje kazneno djelo koje se kažnjava od šest mjeseci do pet godina ako su uvjeti rada iskorištavajući, ako poslodavac zna da je riječ o žrtvama trgovine ljudima, ako je riječ o osobama mlađima od 18 godina, ako istodobno zaposli više osoba ili ako se to čini dulje vrijeme ili opetovano.

Za javno sramoćenje kazne su do 360 dnevnih iznosa

Za trač-rubrike u medijima opasnost se krije u novom kaznenom djelu sramoćenja za što se može izreći kazna i do 360 dnevnih iznosa osim ako se dokaže barem da je postojao ozbiljan razlog zbog kojeg se moglo povjerovati u istinitost iznesenog ili prenesenog. S tim da ni istinitost spornih tvrdnji nije dopušteno dokazivati ako nije postojao javni ili drugi interes za objavljivanjem spornog sadržaja, a osobito ako je riječ o osobnom ili obiteljskom životu. Za klevetu putem medija moguća je kazna do 500 dnevnih iznosa, odnosno od najmanje 10.000 do čak pet milijuna kuna. Za počinitelje “verbalnih delikata” dodatna “sankcija” je i obavezna objava presude ako to zatraži oštećena osoba. 

Veća zaštita radnika

Uz već postojeću zaštitu zviždača, radnike se posebno štiti od otkaza zbog sudjelovanja u štrajku prijetnjom kaznom poslodavcu do tri godine zatvora. Ista kazna prijeti i za neisplatu dijela ili cijele plaće, osim ako do toga ne dođe zbog blokade ili nedostatka novca na računu zbog drugih razloga, a ne baš zbog izbjegavanja isplate plaće.

Za otkrivanje privatnosti djece do 18. godine u zatvor do dvije godine

Novinari će morati daleko obzirnije voditi računa o privatnosti djece (do 18. godine!) jer svako iznošenje osobnog ili obiteljskog života djeteta, otkrivanje identiteta ili objava fotografije, što može dovesti do uznemirenosti djeteta ili poruge njegovih vršnjaka ili na drugi način ugrozi dobrobit djeteta, kažnjivo je sa do dvije godine zatvora.

Ukida se nulta stopa PDV-a

Sa sutrašnjim danom mijenjaju se i odredbe Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih grobalja, grobalja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Mijenja se i Zakon o porezu na dodanu vrijednost što znači da se ukida 0 stopa PDV, koje nema u EU te se uvodi stopa od 5 posto na pojedine osnovne namjernice. Na taj način će proračun "zaraditi" 1,3 milijardi kuna.

PDV 10 posto u ugostiteljstvo

Uvodi se i manja stopa PDV-a od 10 posto na usluge u pripremi hrane i u ugostiteljskim objektima te usluživanje bezalkoholnog pića i napitaka, vina i piva u tim objektima.

Počinju se provoditi i izmjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom što znači da se uvodi obveza fiskalizacije za velike i srednje poduzetnike te za obveznike fiskalizacije.

Prebivalište i boravište

Mijenja se zakon o prebivalištu na način da se definiraju pojmovi prebivalište i boravište čime se onemogućuje da građani uzastopno prijavljuju boravište, dok im je prebivalište prijavljeno u drugom mjestu u kojem rijetko borave, čime izbjegavaju svoje obveze prema jedinicama lokalne samouprave na čijem području žive. Propisuje se sadržaj i način vođenja zbirke osobnih podataka o biračkom pravu, postupak popisa, ispravka, brisanja, zaključivanja, izrada izvadaka i izdavanja isprava. Definira se registar birača kao jedinstvenu elektroničku bazu podataka osoba koje imaju biračko pravo. Također se produžuju rokovi za privremeni upis, aktivnu registraciju i prethodnu registraciju birača.

Uvodi se jačanje nadzora nad radom i općim aktima predstavničkih tijela te uvođenje nadzora nad pojedinačnim neupravnim aktima. Mijenja se i zakon o registru birača kao i zakon o lokalnim izborima.

Komentara 100

CA
campa
16:34 31.12.2012.

Zbog čega zakon nije obuhvatio i političke elite.Koliko imamo primjera svijesno učunjene financijske štete koja je učinjena iako je netko upozoravao .Priprema se prodaja poštanske banke i autocesta.Iako su odgovorni svijesni štetnosti prodaje(koncesije) nanose štetu.Građani se s pravom pitaju zbogg čega nema zakona o odgovornosti u raspolaganju financijama i državnom imovinom u sklapanju štetnih ugovora za Hrvatsku..

RA
ralvery
17:01 31.12.2012.

sve ću vas izvrijeđati još danas. Sutra više ne.

JO
josmalopanestalo
12:04 01.01.2013.

svima sretna i zdravija nova godina

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije