Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Društvo dijaloga – manje nasilja

Društvo dijaloga – manje nasilja
Foto: PR FOTO
1/18
20.10.2016.
u 15:32

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška privodi kraju projekt pod nazivom „Društvo dijaloga – manje nasilja“. Projekt je podržalo Ministarstvo socijalne politike i mladih kroz natječaj „Prevencija nasilja nad djecom i mladima“.

Implementacija projekta započela je početkom studenog prošle godine, a završava krajem ovog mjeseca. Projekt je provođen na području dvije županije: Brodsko-posavske i Požeško – slavonske; odnosno četiri grada: Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Požege i Pakraca. U provedbi projekta sudjelovalo je nekoliko partnera: Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Centar za socijalnu skrb Požega i Udruga ENAS, kako bismo postigli cilj ostvarivanja međusektorske suradnje. U pripremi, kao i provedbi, projekta sudjelovali su i razni neformalni partneri, među kojima sedam srednjih škola: Ekonomsko – birotehnička škola i Medicinska škola Slavonski Brod, Elektrotehička i ekonomska škola i Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška, Ekonomska škola i Poljoprivredno – prehrambena škola Požega, te Srednja škola Pakrac. Okupljanjem stručnjaka iz različitih sektora u provedbi aktivnosti ovog projekta postigli smo iznimnu kvalitetu implementacije. Također, kroz provedbu ovog projekta uspjeli smo zaposliti dvije mlade nezaposlene osobe. Vrijednost projekta iznosila je 120.000 kn.

Projektom smo postigli sljedeće ciljeve: smanjenje pojavnih oblika nasilja nad mladima koji pripadaju skupinama s manje mogućnosti, povećanje međusektorske suradnje i jačanje partnera s područja dvije županije u borbi protiv nasilja nad djecom i mladima.

Navedeni ciljevi postignuti su kroz implementaciju projektnih aktivnosti koje su podijeljene u 6 faza, a uključivale su provedbu radionica na teme mirovne edukacije; volontiranja; poštivanja različitosti; forum teatra; izrade materijala za socijalnu kampanju itd.; predavanja o nasilju namijenjena roditeljima, istraživanje o uzrocima i vrstama nasilja nad mladima, te organizaciju okruglog stola s relevantnim dionicima na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja i stvoreni temelji za formiranje neformalne akcijske grupe koja će adresirati pitanje prevencije nasilja na području dvije županije.

Rezultati koje smo ostvarili tijekom provedbe nadmašili su one planirane u projektnoj prijavi. Projektom je obuhvaćeno više od 800 korisnika – mladih, djece i njihovih roditelja. Najzastupljeniji korisnici su mladi od 14-19 godina.

Korisnici su naučili kako je nastao pojam kultura mira. Kroz vježbe izrade simbola, predstave i analize sukoba razvili su samopoštovanje, komunikacijske vještine, te vještine timskog rada. Također naučili su koje su vrste i nivoi nasilja kroz stvarne primjere i osvijestili važnost promicanja mira, te usvojili stavove i vrijednosti kulture mira. Kroz simulacijsku vježbu mladi su osvijestili važnost tolerancije, upoznavanja druge kulture i nenasilne komunikacije. Također su naučili kako ljudi unatoč svojim razlikama mogu djelovati na postizanju zajedničkog cilja. Mladi su istakli usvajanje određenih vrijednosti kao što su spremnost na pomaganje, strpljivost, interkulturna osviještenost. Naučili su i kako govorom tijela prenositi poruku; istakli su usvajanje određenih vrijednosti kao što su solidarnost, pravičnost, promicanje mira i pravednosti. Osvijestili su svoju ulogu u društvu i što oni sami mogu učiniti kako bi smanjili društvene nejednakosti i radili na promicanju inkluzije.

Kroz izradu vizualnog identiteta kampanje sudionici su stekli kreativne i digitalne vještine.

Kroz predavanje “Mapiranje nasilja” roditelji su naučili koji su uzroci i posljedice nasilnog ponašanja; te vještine nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba.

Komponenta projektne implementacije koju želimo naglasiti jest ostvarivanje inkluzije mladih s manje mogućnosti, te povezivanje opće populacije mladih s onim mladima koji se suočavaju s određenim preprekama - bili to mladi s invaliditetom, pripadnici nacionalnih i drugih manjina, mladi koji imaju geografske prepreke itd. Povezivanjem ovih dvaju skupine mladih došlo do osiguranja temeljnih uvjeta za povećanje socijalne kohezije u uključenim društvenim zajednicama.

Udruga trenutno provodi društvenu kampanju „#Budi bolji – budi tolerantan!“, kao završnu aktivnost projekta. Kampanjom su obuhvaćene osnovne i srednje škole na području provedbe projekta u kojima se održavaju diseminacijske radionice, gdje sudionici prethodnih ciklusa edukacija prenose stečena znanja i vještine drugim učenicima. Istovremeno, provodi se i kampanja podizanja vidljivosti u sva četiri grada, u koju su uključeni volonteri koji postavljanjem plakata, dijeljenjem letaka i brošura upoznaju širu društvenu zajednicu s provedbom projekta i postignutim rezultatima. Kako bi osigurali širenje rezultata, svim relevantim dionicima uključenima u rad s mladima, bilo kroz formalne institucije, bilo kroz udruge, dostavljene su brošure s detaljnim opisom i analizom rezultata istraživanja o pojavnosti i vrstama međuvršnjačkog nasilja provedenog tijekom svibnja i lipnja ove godine. Sigurni smo kako će im ti podaci koristiti pri osmišljavanju novih programa i projekata usmjerenih mladima, te strategija za borbu protiv međuvršnjačkog nasilja; što će rezultirati povećanjem utjecaja ostvarenog ovim projektom. Također, vjerujemo kako iskustvom u provođenju ovog projekta te postignutim rezultatima možemo doprinijeti lokalnoj i regionalnoj vlasti u razvoju strategija prevencije nasilja među mladima, kroz stvaranje inovativnih i ponovljivih modela projektnih aktivnosti.

Udruga se ovim putem zahvaljuje našim partnerima koji su pružili izniman doprinos kvalitetnoj provedbi projektnih aktivnosti, svim volonterima uključenima u implementaciju, bez kojih ne bismo mogli, te medijima koji su osigurali značajnu vidljivost ovog projekta. Smatramo kako će provedba ovog projekta poslužiti drugim organizacijama kao primjer dobre prakse, jer smo aktivnom participacijom potakli širenje tolerancije, prvenstveno kod mladih, s postignutim efektom multipliciranja. Udruga gluhih i nagluhih će nastaviti aktivno raditi na pravilnom i pravovremenom adresiranju tema otvorenih ovim projektom uključujući sve relevantne dionike u formalna i neformalna partnerstva jer vjerujemo da samo zajedničkim radom možemo pokrenuti pozitivne promjene u društvu i stvoriti tolerantnu i sigurniju zajednicu za sve skupine mladih.

Nikolina Jureković
Koordinatorica projekta
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije