PROMO

Projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

računalo
Marko Mrkonjić/Pixsell
PR
Autor
PR članak
15.12.2010.
u 12:41

Uz pomoć ove stranice mogu se savladati osnovne računalne vještine, tj. steći znanja cjelokupnog programa European Computer Driving License (ECDL)

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI) neprofitna je, nevladina organizacija osnovana radi promoviranja ljudskih prava, posebno prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji. Računalno opismenjavanje i dalje nije dostupno širem sloju građanstva i prepreka je informatizaciji i tehnološkom napretku društva. Zato smo smo prije oko godinu dana pokrenuli projekt ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom na internetu, a u sklopu projekta realizirana je web-stranica http://www.itdesk.info. Uz pomoć ove stranice mogu se savladati osnovne računalne vještine, tj. steći znanja cjelokupnog programa European Computer Driving License (ECDL) i to pomoću:

  • skripti koje pokrivaju potrebno gradivo,

  • priručnika s detaljnim uputama,

  • interaktivnih videoprezentacija za učenje,

  • primjera ispita i videoprezentacija koje pokazuju rješavanje primjera ispita,

  • kvizova koje korisnici/ce sami rješavaju.

Naši edukacijski materijali namijenjeni su svima koji žele steći ili utvrditi osnovne vještine i znanja rada na računalu. Pri tome, mislimo na ljude srednje i starije dobi, koji nisu primili nikakvu formalnu informatičku naobrazbu ,a danas im je ona potrebna da bi zadržali posao koji imaju ili pronašli drugi. Zatim, mladi koji se pretežno dobro služe računalima, no potreban im je pregled gradiva za ECDL ispite kako bi ih položili te napisali molbu, seminar ili izradili profesionalnu prezentaciju. Ciljana skupina su i marginalizirane grupe: osobe s poteškoćama u učenju, osobe s invaliditetom, nezaposleni tj. sve osobe koje iz financijskog ili bilo kojeg drugog razloga imaju otežan pristup informatičkoj edukaciji.

Računalna edukacija se nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja jer bez posloprimaca koji imaju kvalitetnu računalnu naobrazbu provedba radnih zadataka traje dulje nego je potrebno, čime rastu troškovi poslovanja firme te je čine nekonkuretnijom. Ujedno, budući da je u Zakonu o radu (čl. 32.) navedeno da su poslodavci dužni osigurati potrebnu edukaciju svojim zaposlenicima/cama, a posloprimci su dužni se odazvati na stručnu edukaciju, smatramo da smo svojim projektom dali doprinos olakšanu ispunjenju ovog zakona na području osnovne računalne edukacije.  

Upravo ulaganje u ljudski kapital je i Europska komisija istaknula u E U R O P E 2 0 2 0 - Integriranim smjernicama za ekonomske i politike zapošljavanja država članica (Integrated guidelines for the economic and employment policies of the Member States), koje se sastoje

od ukupno 10 smjernica a kroz naš projekt ITdesk.info, direktno ili indirektno, radimo u korist

smjernica 4-10, posebice sljedećih:

  • Smjernica 8: Razvoj kvalificirane radne snage koja odgovara na potrebe tržišta rada, promicanje kvalitete posla i cjeloživotnog učenja

  • Smjernica 9: poboljšanje performansi sustava obrazovanja i obuke na svim razinama i
    povećanje sudjelovanja u visokom obrazovanju 

  • Smjernica 10: Promicanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva“

Uz pozitivne učinke na tržišnu konkurentnost i razvoj privrede, inkluzivno ulaganje u ljudski kapital pruža dodatnu priliku nezaposlenim, siromašnim ili na drugi način socijalno isključenim osobama (European union, 2003). Također, u trenutačnoj ekonomskoj situaciji potrebno je poduzeti mjere kako bi se spriječilo da visoka razina nezaposlenosti postane trajna, te smatramo da smo svojim edukacijskim projektom pridonijeli unapređenju poslovnog okruženja upravo edukacijom o danas neizostavnim poslovnim vještinama.

Kroz ovaj projekt želimo dati doprinos i afirmiranju mjera za poticanje razvitka (identificiran kroz stupanj informatizacije društva, obrazovanje i djelotvorno tržište rada; edukaciju o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; poticanje socijalne kohezije) koji su također sastavni dio Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012. godine (opći cilj 2, 5 i 6). Na kraju, želimo naglasiti da na našoj stranici nije moguće dobiti potvrdu o edukaciji. Naime, našim projektom korisnici/ce dobivaju besplatnu naobrazbu i pregled potrebnih znanja i vještina za polaganje ECDL ispita koji se zatim mogu certificirati u postojećim ovlaštenim centrima.

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?