Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PROMO

Pravila nagradne igre "Zlatne godine"

Oaza - Dom za starije i nemoćne osobe
Oaza - Dom za starije i nemoćne osobe
PR
Autor
PR članak
01.10.2012.
u 07:00

Početak nagradne igre «Zlatne godine» je ponedjeljak 1. listopada kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru.

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva «Zlatne godine».

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.

Nagradna igra «Zlatne godine» počinje 1. listopada 2012. i traje do 5. listopada 2012.

Članak 4.

Početak nagradne igre «Zlatne godine» je ponedjeljak 1. listopada kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru.

Članak 5.

Fond nagrada u nagradnoj igri «Zlatne godine», ukupno iznosi 58.800,00 kn, PDV uključen, a nagrada je:

- 1 (jednu) godinu besplatnog korištenja kompletne usluge Doma za starije i nemoćne „Oaza“ što uključuje smještaj, prehranu na bazi punog pansiona, zdravstvenu skrb te svi popratni sadržaji

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 6.

Nagradna igra počinje 1. listopada 2012. kada će čitatelji u Večernjem listu pronaći prvi oglas sa uputama za igru. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. Svakoga dana za vrijeme trajanja nagradne igre (od 1.10. - 5.10.2012.) objaviti će se jedan kupon u nacionalnom izdanju Večernjeg lista. Čitatelji kupci trebaju izrezati kupone koje mogu pronaći svaki dan za vrijeme trajanja nagradne igre. Potrebno je sakupiti 5 (pet) različita kupona. Tako sakupljena 5 kupona čitatelji-kupci trebaju poslati sa osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) na adresu Oaza dom za starije i nemoćne, Ključićka cesta 92, Ključić Brdo, 10413 Kravarsko, za nagradnu igru «Zlatne godine», i tako sudjeluju u izvlačenju. Kuverte sa poslanih 5 kupona trebaju stići najkasnije do 11. listopada 2012. do 12h.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 7.

Tročlana komisija nadzire javno izvlačenje nagrada, naznačenih u članku 5. koje će se održati u utorak 16. listopada 2012. u 14 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne „OAZA“. Izvući će se 1 dobitnik.

Rezultati izvlačenja dobitnika biti će objavljeni u Večernjem listu u roku 5 dana nakon izvlačenja dobitnika. Nagrada se može početi koristiti u dogovoru sa Domom za starije i nemoćne „Oaza“ a najkasnije do 1.1.2013. godine. Nakon 1.1.2013. godine nagrada postaje nevažeća.

Članak 8.

Sudionici u nagradnoj igri / dobitnik prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre, te primanje promidžbenog materijala koji će dobiti od Večernjeg lista i njegovih partnera.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu i jamči dobitnicima mogućnost preuzimanja.

Za dobitak na koji se plaća porez na dodanu vrijednost, porez na promet pokretnina, troškove u cijelosti podmiruje priređivač igre.

Članak 10.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku navedenom u Članku 7 ovih pravila. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Priređivač nagradne igre može istu staviti u privremeno stanje mirovanja ili u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.

Priređivač je obvezan unaprijed najaviti mogućnost naznačenu u stavku 1. ovog članka.

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 13.

Ova pravila počinju vrijediti danom početka nagradne igre i vrijede do objave završetka.


Zagreb, 25.9.2012. Večernji list d.o.o.

Jasminka Đaković,

Direktorica marketinga


KLASA: UP/I- 460-02/12-01/746

URBROJ: 513-07-21-07/12-2

Zagreb, 28. rujna 2012. 

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?