Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PRAVILA NAGRADNE IGRE

S Večernjim do tlakomjera

S Večernjim do tlakomjera
Foto: VL
26.09.2017.
u 14:38

Nagradna igra « S Večernjim do tlakomjera » se održava 29. rujna 2017. kada će u primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen nagradni kupon.

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

« S Večernjim do tlakomjera »

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradnu igru naziva «S Večernjim do tlakomjera».

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list.

Članak 3.
Nagradna igra « S Večernjim do tlakomjera » se održava 29. rujna 2017. kada će u primjerku nacionalnog izdanja Večernjeg lista biti objavljen nagradni kupon.

Članak 4.
Fond nagrada u nagradnoj igri «S Večernjim do tlakomjera» koja se održava 29. rujna 2017. ukupno iznosi 10.462,50 s PDV-om, a nagrade su:

- 30x Automatski tlakomjer za nadlakticu Rossmax x1, pojedinačne vrijednosti 348,75 kn s PDV-om

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre dođu u posjed kupona Večernjeg lista koji će biti objavljen 29.9.2017. u sklopu nacionalnog izdanja Večernjeg lista. Kupon čitatelji trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail nije obavezan) i poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.
„Za nagradnu igru – S Večernjim do tlakomjera’’
p.p. 927
10002 Zagreb

Pošiljke s jednim ispravno ispunjenim kuponom trebaju stići najkasnije do 9. listopada 2017. do 18h kako bi sudjelovale u izvlačenju. Jedan čitatelj može osvojiti jednu nagradu.

Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika će biti održano u prostorijama Večernjeg lista 10. listopada 2017. u 14 sati. Izvući će se 30 dobitnika slučajnim odabirom, a svaki dobitnik osvaja jedan tlakomjer. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri.

Članak 7.
Dobitnici nagradne igre « S Večernjim do tlakomjera » bit će objavljeni u Večernjem listu u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing.

Članak 8.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 9.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 15 dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnici koji nisu preuzeli nagrade gube pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ukoliko je dobitnik jedne od navedenih nagrada iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/17-01/530
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 26. rujna 2017.  

Sretni dobitnici su:
Josip Ćaćić Arapović, (Sisak)
Marijana Blažević, (Brestovac)
Marijan Delišimunović, (Zagreb)
Zdenka Golenko, (Sesvetski Kraljevac
Emil Štefanek, (Zagreb)
Ivo Jozić, (Donji Proložac)
Zlatko Kukec, (Zagreb)
Vesna Varnica, (Šibenik)
Bernarda Sambolec, (Petrijanec)
Stanislava Čačilo, (Kutina)
Marija Štimac, (Sisak)
Mirjana Vrba, (Šestine)
Nevenka Ćutić, (Zagreb)
Nikica Pirc, (Sisak)
Vera Hodak, (Petrinja)
Marija Lacković, (Velika Mlaka)
Josipa Maljar, (Sisak)
Slavko Dožetenčić, (Sisak)
Katarina Vlahovac, (Žabno)
Stanko Pantlik, (Zagreb)
Biserka Kosmat, (Donja Stubica)
Pero Marić, (Velika Gorica)
Anto Tukarić, (Plaški)
Milan Rupčić, (Josipdol)
Zora Igrec, (Rakovec)
Josip Riđanec, (Velika Gorica)
Mijo Gredišnjak, (Velika Gorica)
Anton Cetinski, (Zagreb)
Drago Želježnjak, (Karlovac)
Franjo Menjak, (Velika Gorica)
Čestitamo!

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije