Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
ONKOLOŠKI VODIČ

Obiteljski liječnik – prvi saveznik i pomagač

Obiteljski liječnik – prvi saveznik i pomagač
Foto: Shutterstock
1/3
31.05.2023.
u 12:03

Svog doktora pitajte za svaku nedoumicu koju imate, savjetujte se s njim, on vam je bliži i dostupniji od bilo kojeg bolničkog liječnika

Šok i nevjerica nakon nepovoljne dijagnoze koji put neprimjetno odvedu pacijenta u stanje nepriznavanja stvarnosti, bolesti i na nesvjesno bježanje od istine, ali onda i od borbe za preostalo vrijeme života. Na to upozorava dr. Leonardo Bressan, obiteljski liječnik koji iznosi specifičnosti odnosa s onkološkim bolesnicima.

Dobar temelj za uspješno izlječenje je svakako dobar i ispravan stav o bolesti i liječenju, bez gubitka sigurnosti u budućnost. Zato je uvijek bitno o tome što je otvorenije moguće porazgovarati, ponajprije sa svojim obiteljskim liječnikom, osobom koja vas poznaje i može ranije i sigurnije prepoznati kako vam pomoći. Ne samo fizički – postupcima dijagnostike i liječenja, već i psihološki. Jer bolesnik je cjelina, a ne skup pojedinih organa od kojih je, eto, jedan ozbiljno bolestan.

– To su vrlo ozbiljne, nove situacije, na koje vas nitko nije pripremao, za savladavanje kojih vas nitko nije školovao. Nema ni jednog zdravstvenog stručnjaka koji vam može sveobuhvatnije pomoći i podržati vas u cijeloj vašoj borbi od vašeg izabranog obiteljskog liječnika – kaže dr. Bressan.

U današnje vrijeme, kada je forma prečesto bitnija od sadržaja, vaš će izabrani liječnik nekada biti jedina slamka spasa u šumi propisa

On vas vidi sasvim drugim očima, gleda i prati kao jedinstvenu cjelinu, poznaje mnoge okolnosti iz osobnog ili obiteljskog života. I može biti jako važan saveznik u savladavanju teškoća i puta u nepoznato.

Put bolesnika oboljelog od zloćudne bolesti odavno je stručnim smjernicama dobro i sigurno definiran i svaki oboljeli je prihvaćen i tretiran istovjetno i na siguran način.

No samo će vaš izabrani liječnik znati uvijek na vrijeme uočiti i savladati administrativne prepreke koje će pred vas staviti organizacija zdravstvenog sustava. Posebno u dijelu koji se tiče financiranja vašeg liječenja. To jest, vašeg osiguravatelja.

Kod nas je to Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koji provodi u djelo sve što je zapisano u više desetaka raznih zakona, pravilnika, odluka.

– U današnje vrijeme, kada je forma prečesto bitnija od sadržaja, vaš će izabrani liječnik nekad biti jedina slamka spasa u toj šumi propisa – ističe dr. Bressan.

Svaki će izabrani liječnik ispravno procijeniti situaciju i uglavnom uspješno znati procijeniti prioritete, kako u dijagnostičkim postupcima koji vam predstoje tako i u terapijskim. Počesto će se dogoditi da vas vaš liječnik odmah i neizostavno uputi svom konzilijarnom psihijatru jer je često potrebna i kvalitetna psihološka potpora, učenje i osnaživanje pred takvim izazovnim i stresnim trenucima života.

– Svakako prihvatite ponuđene opcije. To će vam omogućiti lakše liječenje, lakše podnošenje preporučene i predviđene terapije i na kraju svjetliju budućnost – savjetuje dr. Bressan.

U tim novim životnim uvjetima vaš će vam liječnik pomoći u ostvarivanju cijelog niza zajamčenih prava unutar zdravstvenog sustava, a često i u okviru sustava socijalne skrbi.

Foto: Shutterstock

Prihvatite sve ponuđene mogućnosti. Tijekom liječenja ponekad će biti potrebno upućivanje konzilijarnim bolničkim liječnicima iz raznih područja, ali i osiguravanje odgovarajućih termina za sve takve preglede i pretrage. Pri tome nemojte požurivati situaciju, vaš liječnik zna procijeniti žurnost i redoslijed potrebnih postupaka. Za svaku nedoumicu, nesigurnost slobodno pitajte i savjetujte se sa svojim izabranim liječnikom, on vam je ipak dostupniji od bilo kojeg bolničkog liječnika. Vi i vaša obitelj bit ćete zadovoljniji rezultatima liječenja, a i vašem će izabranom liječniku biti lakše zastupati vaše potrebe pred zdravstvenim i sustavom zdravstvenog osiguranja.

Svaki izabrani liječnik uvijek je na raspolaganju raznim udrugama oboljelih od različitih bolesti. Tako, naravno, i zloćudnih. Zato preporučuje bolesnicima da se bez straha i čekanja jave u najbližu takvu udrugu. Tamo možete sresti osobe oboljele od iste bolesti kao i vi koje su se uspješno oporavile, a to treba biti vaš cilj. – Družite se s njima. Dobro je to, i korisno – kaže dr. Bressan. Uspješno liječenje bilo koje bolesti, a posebno zloćudne, podrazumijeva partnerski odnos pacijenta i izabranog liječnika. On je stručna osoba koja može s pacijentom izabrati najbolji način kako vratiti izgubljeno zdravlje.

Foto: Shutterstock

Saznajte koji su vam dokumenti potrebni za oslobađanje od plaćanja dopunskog osiguranja, osobnu invalidninu, jednokratnu naknadu, naknadu zbog tjelesnog oštećenja...

Pravo na Doplatak za pomoć i njegu

ŠTO JE?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ima osoba s težim invaliditetom, osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju te slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rada životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Onkološki bolesnici tijekom liječenja ostvaruju pravo na Doplatak za pomoć i nje- gu. Opseg prava Doplatka za pomoć i njegu, uvjete i zapreke za njegovo priznavanje, te iznos definira Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).

KAKO GA OSTVARITI?

Zahtjev za ostvarivanjem prava na doplatak za pomoć i njegu predaje se nadležnom (temeljem prebivališta) zavodu za socijalni rad. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Osobu se potom upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

KOME SE NE PRIZNAJE?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:

➤ osobi koja ima u vlasništvu drugi stan

ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu

➤ osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registri- rane djelatnosti

➤ osobi kojoj je osiguran smještaj u usta- novi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama ovoga Zakona ili dru- gim propisima

➤ osobi koja je sklopila ugovor o doži- votnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora

➤ osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima

➤ osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima

Pravo na osobnu invalidninu

ŠTO JE?

Osobna invalidnina je novčana potpo- ra namijenjena osobi s teškim invalidite- tom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovolja- vanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Pravo na osobnu invalidninu je jedno od prava iz sustava socijalne skrbi čije je dobivenje uređeno Zakonom o socijalnoj skrbi.

KAKO GA OSTVARITI?

Pravo na osobnu invalidninu utvrđuje se vještačenjem koje potvrđuje invaliditet, a zahtjev za ostvarivanjem prava za osobnu invalidninu predaje se nadležnom (temeljem prebivališta) zavodu za socijalni rad.

KOME SE NE PRIZNAJE?

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

➤ osobi koja osobnu invalidninu ostvaru- je po drugoj osnovi

➤ osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu

➤ osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

➤ djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona o socijalnoj skrbi

➤ osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu

 

Pravo na jednokratnu naknadu

ŠTO JE?

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Prema Zakonu o so- cijalnoj skrbi jednokratna naknada priznaje u slučaju:

➤ teške bolesti ili ozljede vas ili člana vaše uže obitelji s kojima živite u zajedničkom kućanstvu

➤ elementarne nepogode (požar, poplava, potres i slično) u vašem kućanstvu

➤ smrti člana uže obitelji s kojim živite u zajedničkom kućanstvu

➤ kada novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose ma- nje od 110,36 EUR (831,51 kn)

Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja

ŠTO JE?

Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije ošteće- nje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, što otežava nor- malnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti. Naknada zbog tjelesnog oštećenja određuje se ovisno o postotku tjelesnog oštećenja, u odgovarajućem postotku od osnovice i iznosi:

NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA (%)

100%

STUPANJ TJELESNOG OŠTEĆENJA

1

NAKNADA IZNOSI U POSTOTKU OD OSNOVICE

40 %

90 %

2

36 %

80 %

3

32 %

70 %

4

28 %

60 %

5

24 %

50 %

6

20 %

40 %

7

16 %

30 %

8

12 %

 

Vrsta tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na temelju kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su Uredbom o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 67/17 , 56/18 i 16/22), kojom je propisan postupak i način vještačenja te Lista oštećenja organizma.

ŠTO JE OD DOKUMENTACIJE POTREBNO KAKO BI SE OSTVARILO?

- potvrde o visini prihoda članova zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode iz radnog odnosa, mirovine i drugo uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove

- uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje da radno nes- posobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine

- pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja

ŠTO JE?

Oni pacijenti kojima je uslijed bolesti ili uslijed liječenja nastao teži ili težak stupanj invaliditeta imaju pravo na oslobađanje od plaćanja dopunskog zdravstvenog osigura- nja.

KAKO GA OSTVARITI?

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja pod- nosi se nadležnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta sa dokazom o teškom stupnju invaliditeta.

Palijativna skrb preko HZZO-a

Što se tiče zdravstvene zaštite, svi onko- loški pacijenti imaju pravo na svu potrebnu dijagnostiku i liječenje, kao i palijativnu skrb na teret HZZO-a. To se ne odnosi na dio potpornih terapija (antiemetici, npr. samo je dio na teret HZZO-a, kreme za njegu kože nakon zračenja, i sl.) Svi onkološki, kao i svi drugi pacijenti u RH imaju pravo na drugo mišljenje, koje mora dati relevantni liječnik koji nije bio uključen u zdravstvenu skrb o tom pacijentu. Pravo na drugo mišljenje ostvaruje se putem uputnice za drugo mi- šljenje HZZO-a, koju izdaje nadležni liječnik obiteljske medicine na zahtjev pacijenta.

 

*Popis prava onkoloških bolesnika izradio je Institut za gastroenterološke tumore (IGET) koji u sklopu besplatnih radionica za onkološke pacijente ve- zanih uz zdravu prehranu, psiholoških radionica za pacijente i njihove obitelji, radionica o njezi stome nudi i radionicu o pravima pacijenata koju vodi Jasna Pap. Radionice se održavaju u Klinici za tumore u Zagrebu, Ilica 197.

Ključne riječi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije