Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Sport Na rubu

Bio je milijunaš, ali političari su mu sve oduzeli, uhitili oca i maltretirali djecu

- Ja bih živio vrlo dobar život i postao ministar da sam pristao na takvu igru i da sam napravio ono što su tražili. Ali, evo sad prodajem kavu - istaknuo je
22. svibnja 2021. u 12:18 4 komentara 18215 prikaza
Golden Foot Award Monaco 2014
Foto: GIA/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Spa­ša­va­ju­ći gla­vu kao nei­sto­mi­šlje­nik tu­r­skog re­ži­ma, ču­ve­ni nogometaš Ha­kan Šu­kur po­bje­gao je u SAD, gdje ži­vi u ne­ma­šti­ni upr­kos za­ra­đe­nim milijunima tijekom karijere.

Legendarni golgeter Galatasaraya morao je pobjeći iz svoje zemlje kako ne bi završio iza rešetaka, jer se javno suprotstavio predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

Otišao je u Kaliforniju i počeo je raditi stvari za koje nikada nije ni sanjao da će morati... Sada je s prijateljem suvlasnik jednog restorana u gradiću Palo Alto.

Scotland v Austria - FIFA 2022 World Cup - Qualifying - Group F - Hampden Park EURO 2020. Škotski izbornik objavio popis za Euro: Evo tko će zaigrati protiv Hrvatske

Ču­ve­ni cen­ta­r­for Tu­r­ske Ha­kan Šu­kur, s ko­jim je nje­go­va re­pre­zen­ta­ci­ja do­šla do tre­ćeg mjesta i povijesnog uspe­ha 2002. go­di­ne na Mu­n­di­ja­lu u Ja­pa­nu i Ju­žnoj Ko­re­ji, da­nas ži­vi da­le­ko od do­mo­vi­ne, te­škim ži­vo­tom, ia­ko je u ka­ri­je­ri za­ra­dio silne milijune.

Šu­kur je, nai­me, sam oda­brao put po­li­ti­č­ke izbjeglice u SAD. Ka­ko ka­že, ugro­zio je eg­zi­ste­n­ci­ju se­bi i po­ro­di­ci, ali za­ra­đu­ju­ći kao ta­k­sti­st i pro­da­vač knji­ga sa­ču­vao je ča­st. Ni­je želio trpjeti pod re­ži­mom Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na.

- Vo­zim za Uber. Da, i pro­da­jem knji­ge po­vre­me­no. Ne­pri­ja­te­lj sam po­gre­šne po­li­ti­ke, ko­ja nas odva­ja od za­pa­d­ne ci­vi­li­za­ci­je. Ti po­li­ti­ča­ri uči­ni­li su puno zlo­či­na i pla­še se svih onih ko­ji ih pod­sje­ća­ju na te zlo­či­ne - re­kao je Šu­kur.

Pro­ble­mi Šu­ku­ra po­či­nju 2013. go­di­ne, ka­da je iza­šao iz Er­do­ga­no­ve stran­ke. Prepričao je što su mu sve radili političari i njihovi 'klanovi':

- Na bu­tik mo­je že­ne ba­ca­li su ka­me­nje, mo­ja dje­ca su ma­l­tre­ti­ra­na na uli­ci. Mo­rao sam otići. Čim sam oti­šao, uhitili su mi oca. U za­tvo­ru je obo­lio od ra­ka. Pu­sti­li su ga zbog to­ga, sa­da je u ku­ć­nom pri­tvo­ru. Ma­j­ka, ta­ko­đer, ima rak. Svat­ko tko ima ne­ke ve­ze sa mnom ima pro­ble­ma u ži­vo­tu.

VRIJEDNI MLADIĆ Osvojio dva trofeja, došao na Dalićev popis, a u međuvremenu završio fakultet

Ostao je bez sve­ga, ia­ko je u ka­ri­je­ri igrao za na­j­ve­će tu­r­ske klu­bo­ve, u Ita­li­ji, En­gle­skoj...

- Ne­mam no­vac, sve sam ulo­žio u Tu­r­skoj. Za­to sam ostao bez iče­ga. Ni­g­dje mi ni­šta ni­je osta­lo.

Novinare je zanimalo vjeruje li Šukur da će jednog dana ponovo otići su svoju domovinu...

- To je moja zemlja. Volim svoje ljude, iako je zbog kontroliranih medija slika o meni izobličena. Možda ćemo posjetiti Tursku u budućnosti. Neće uvijek biti mrak. Vjerujem da će se jednog dana svjetlo vratiti. Tama ne traje vječno - rekao je bivši napadač.

Prijatelji iz Turske su mu u tajnosti savjetovali da kaže kako podržava Erdogana i njegovu vlast i da će u tom slučaju sve dobiti nazad i da će se moći vratiti u svoju zemlju.

NOVA ČARLIJEVA ULOGA Ćorluka otkrio zašto se ljutio na Dalića pa progovorio i o Modriću

- Ja bih živio vrlo dobar život i postao ministar da sam pristao na takvu igru i da sam napravio ono što su tražili. Ali, evo sad prodajem kavu.

Podsjetimo, Šukur je odlukom države Turske izbrisan iz povijesti Galatasaraya, ali i cjelokupnog turskog nogometa, jer je označen za državnog neprijatelja.

Oduzeta mu je i sva imovina. Šukur se po prestanku karijere politički angažirao u Erdoganovoj partiji, ali je ubrzo promijenio stranu i prešao kod Fetulaha Gulena, od kada i počinju njegove nevolje.

Ivana Paradžiković
Novi izazovi
Pogledajte koji je prvi javni angažman Ivana Paradžiković odradila nakon odlaska s Nove TV
Renault Twingo
DOBRA ODLUKA
Nakon dugo vremena sjela u auto i oduševila se
  • antidogmatik:

    Crknut će diktator jednog dana, prije toga proradit će mu savjest zbog zla koje je činio drugima, zbog toga da njemu bude ugodno.

  • vječni krojf:

    Tako je to kada sportaš odabere poslije sportske karijere politiku,hoće biti u živi zanimanja,priviligiran.Šukur je odabrao krivu stranu, onu diktatorski,misleći da će mu teći med i mlijeko.Takoder je pogrešno što je milione zarađenih po Europi sve uložio u Turskoj.

  • Lezbijski.sindikalist:

    Tako je to kad se suprotstaviš militantnom desničaru.