Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
PROMO

Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja

HBOR
11.04.2023.
u 09:32

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – osiguranog založnim pravom na nekretnini u Oklaju koja predstavlja poslovni objekt – tvornicu

 1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po ugovoru o kreditu koje na dan 31.03.2023. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama iznosi ukupno 844.505,38 EUR.

 2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

 3. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravne osobe te založno pravo na nekretnini koja služi kao osiguranje potraživanja po ugovoru o kreditu i to:
  - založno pravo prvog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Šibeniku, zemljišnoknjižni odjel Drniš, katastarska općina: 305847, Oklaj u zk.ul. 784, kat. čestica: 197/50 pašnjak površine 15118 m2, kat. čestica: 342 ZGR industrijska zgrada površine 1680 m2, kat. čestica: 343 ZGR poslovna zgrada površine 1638 m2, kat. čestica: 344 ZGR pomoćna zgrada površine 564 m2, ukupne površine 19000 m2.
  HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

 4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.

 5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

 6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 11.05.2023. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.

 8. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.

 9. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 10.  Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091/4591-611, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije