Diva godine
specijal
Diva godine
One nas nadahnjuju i inspiriraju cijele godine, a sad je vrijeme da ih za to i nagradimo. Predstavljamo hrabre i divne žene i pričamo o aktualnim problemima žena u društvu. Na taj način podižemo svijest za bolji položaj žena u društvu.