navigacija Zagreb

Vijesti na karti

 • 26. svibnja 2015. 12:30

  Nove policijske kamere do 5. kolovoza

 • 9. ožujka 2015. 14:07

  Badminton

 • 4. ožujka 2015. 16:12

  Reciklažna dvorišta u Zagrebu

 • 11. ožujka 2015. 15:14

  Livade za pse

 • 9. ožujka 2015. 15:00

  Dežurne ljekarne

 • 4. svibnja 2015. 13:24

  Ponuda stanova u Zagrebu

Nove policijske kamere do 5. kolovoza
Do ljeta će policija postaviti u Zagrebu šest kamera (te tri u Županiji) kojima će nadzirati brzinu i neregistrirane automobile
 • Prikaži sve

 • Policijska kamera Zagreb

Bilo grada 26. svibnja
 • Ispraćaji
 • Rođeni
 • HEP
 • Radar

Ispraćaji

Mirogoj: Nema sprovoda

Krematorij-velika dvorana: Josipa Vdolić (86) u 13.35, Ljiljana Rendulić (66) u 14.30 sati.Krematorij-mala dvorana: Josip Gašpert (67) u 10.55, Slavoljub Žukić (89) u 11.35, Sanja Marević (53) u 12.15, Paulina Stambolija (75) u 12.55, Olga Balenović (85) u 13.40, Tomislav Savatović (79) u 14.20 sati.

Miroševac: Miroslav Pekaš (67) u 10.50, Mirjana Pocrnić (89) 11.40, Katarina Martinec (61) u 12.30, Savo Jovanović (89) 13.20, Ivan Ranogajec (83) 14.10, Tomislav Tomas (36) u 15.00, Željko Balenović (59) u 15.50 sati.

Markovo Polje: Filip Čulkić (79) u 11.40, Ljuba Dragšić (78) u 12.30, Ivan Burka (21) u 13:20, Meri Košić (66) u 14.10 sati.

Odra: Tomislav Heđever (35) u 15.00 sati.

Kašina: Zlata Matić (61) u 15.00 sati.

Rođeni

U KBC-u SESTRE MILOSRDNICE djevojčicu je rodila Angela Bijuk, a dječaka Nikolina Marić, Dijana Kokot i Mira Sinovec.

U KB-u SVETI DUH djevojčicu su rodile Tanja Klaić, Emina Bavinić, Iva Kožul Salihagić, Maja Dubić i Antonija Mekinić, a dječaka Katarina Klarić i Gordana Pivić.     

HEP

UTORAK, 26. SVIBNJA

8–13 sati: Vlaška 36-50 par, 27, 31-47 nep, 53-57 nep, Branjugova 2, 1, Draškovićeva 4-10 par, 3-7 nep, J. Palmotića 1, Trg Josipa Langa 2-12 par, Šoštarićeva 4-10 par, Schlosserove stube 2,Ribnjak 2-40 par, Novakova 1-31 nep

6-18 sati: Kožarska, Tkalčićeva 36-60 par, 68-72 par, 21-45 nep, 53-61 nep, Kožarske stube 4, Mlinske stube, Radićeva 36-56 par, 21-37 nep

8-13 sati: Poljička 2-4 par, 1-29 nep, Radgonska, Medarska 84-do kraja par, 71-do kraja nep

8-14 sati: Medarska 64-76 par, 82

10-12 sati: Sv. Barbare 68-106 par, 85-107 nep

Sv. Klara

8-14 sati Kupinečki Kraljevec: Tumbiri 56-84 par, 51-79 nep, Tumbiri V.odvojak

POGON ZELINA

8-14 sati potrošači u Breznici-Jarek i Jales., Kašini- Blaguška cesta, Soblinečka cesta,Mali Brijeg, Ivana Mažuranića i Školska ulica

POGON VELIKA GORICA

8-15 sati Drenje i Novaki     

Radar

Ul. grada Vukovara, Branimirova, Držićeva Av., Zagrebačka av., Av.V.Holjevca, AC A-1, A-2, A-3, A-4